Kelly-kriteriet

Bli med og spill

Registrer deg nå og få din velkomstbonus!

Mr Greens generelle vilkår og regler gjelder. Tilbudet er kun tilgjengelig for nye spillere over 18 år. Gjør ditt første innskudd på kr 500, spill for innskuddet ditt i vår Sportsbook, på minimum odds 1.8, når plasserte spill er avgjort, motta 5x 100kr Free bets

Kelly-kriteriet (Kelly Criterion) ble utviklet av forsker J.L.Kelly I 1956 og har blitt en av verdens mest anerkjente betting strategier. Metoden brukes for å maksimere potensiell utbetaling fra et spesifikt spill eller investering, og kan brukes på alle former for sportsbetting. Det brukes også tungt i de finansielle miljøene. Selv om modellen er ganske kompleks og involverer litt risiko, har det blitt veldig populært blant tippere.

Hva er Kelly-kriteriet?

Kelly-kriteriet er en relativt enkel matteformel som tar for seg den ideelle innsatsen på et hvilket som helst spill ut i fra forventet tilbakebetaling fra spillet, og er tilpasset spillerens bankroll.

Selv om dette høres enkelt ut, er det noe mer komplekst. Et aspekt ved Kelly-kriteriet er at jo høyere forventet sannsynlig for seier er, desto høyere er innsatsen og potensiell oppside. For å kunne bruke denne modellen effektivt, må du derfor kunne være i stand til å regne på sannsynligheten for at et gitt spill går inn.

Why is the Kelly Criterion formula used in sports betting?

Hvordan virker det?

For å forklare Kelly-kriteriet så enkelt som mulig, la oss ta utgangspunkt i at du klarer å finne sannsynligheten for at et spill går inn med relativt god sikkerhet. Med denne informasjonen, kan vi bruke Kelly-kriteriet for å anslå optimal innsats, gjennom å gå i gjennom denne formelen:

(bp – q) / b = f

I denne ligningen refererer ´b´ for multiplene av tilgjengelig odds for spillet vi tar utgangspunkt i. For eksempel, hvis oddsen for spillet ditt er 4,0 – så vil ´b´ være 3. Bokstavene ´p´ og ´q´ refererer til sannsynligheten for henholdsvis seier og tap av spillet. Så, hvis det er en 55% sannsynlighet for at du vinner, vil p være 0,55 og q være 0,45. Til slutt, ´f´ er svaret på ligningen og refererer til andelen av din totale bankroll du bør sette på dette spillet.

Hvis vi tar utgangspunkt i et eksempel hvor oddsen er 4,0 og sannsynligheten for å vinne er på 35%, kan du se et eksempel på hvordan det blir seende ut her:

((3*0.35)-0.65) / 2 = 0.4

Basert på Kelly-Kriteriet for dette spillet, selv om sannsynligheten for å tape er høyere enn å vinne, bør du sette 40% av bankrollen din.

kelly criterion equation

Viktigheten av verdi

Et viktig aspekt ved Kelly-kriteriet er at det forteller deg verdien av et spill. Verdi er et kritisk konsept for alle som driver med sportsbetting. For å si det enkelt, du har funnet et spill med verdi i når du mener sannsynligheten for at spillet går inn er høyere enn hva oddsen tilsier. For eksempel, hvis et spill har 4.0 i odds, betyr det at det bør gå inn 25% av gangene. Mener du at dette spillet bør gå inn mer enn 25% av gangene, så har du funnet et spill med verdi.

I eksempelet nevnt over, vil svaret i utregningen av Kellys formel være et positivt nummer. Dette forteller deg at du har funnet et spill med verdi. Hvis svaret på ligningen hadde vært et negativt nummer, ville det ikke vært et spill med verdi. Med andre ord et spill som går inn sjeldnere enn hva oddsen skulle tilsi. Siden en fundamental regel i betting bør være at du kun setter et spill hvis verdiforslaget i ditt hode er bedre enn hva oddsen tilsier, bør du stå av å spille når Kelly-kriteriet gir deg et negativt nummer.

Spill på Mr Green!

Fordeler

Den store fordelen ved Kelly-kriteriet er at det hjelper spillere å ta de riktige beslutningene, samt har en god balanse mellom risiko og sikre spill. Gjennom å øke størrelsen på bankrollen din og lærer deg til å bli god til utregningen av hvor sannsynlig et spill er for å gå inn, vil Kelly-kriteriet være en meget effektiv strategi for å oppnå langsiktig lønnsomhet i tipping.

En annen fordel ved Kelly-kriteriet er at det er ganske enkelt å bruke. Så fort du har kalkulert noen ganger, blir du kjent med det og det gjør det enklere til neste gang. Det finnes også en rekke gratis kalkulatorer for Kelly-kriteriet på nett. Denne strategien hjelper deg også å finne spill som ikke tilbyr deg verdi gjennom at du får et negativt tall – som betyr at du muligens bør avstå fra dette spillet.

kelly criterion advantages

Ulemper

Det er to negative faktorer knyttet til Kelly-kriteriet. Det første er at det fullt og helt er avhengig din evne til å regne ut sannsynligheten for at et spill går inn, samt at du er konsistent i måten du vurderer spill på. Hvis estimatene dine ikke er presise, så vil formelen lede til feil innsats eller anbefalinger, noe som gjør at det virker mot sin hensikt.

Den andre ulempen er at systemet er ganske aggressivt. Det kan føre til at du som spiller kan bruke store deler av pengene dine på enkelte spill. For eksempel ved spillet vi tok utgangspunkt i tidligere, hvor du setter 40% av bankrollen din. Det er et ganske stort spill, med tanke på at mange spillere ofte ikke setter mer enn 5% av deres bankroll uavhengig av strategi. Som et resultat av dette, er det mange som kun setter av halvparten eller 25% av bankrollen sin til denne formelen.

Kelly Criterion disadvantages

Oppsummering

Kelly-kriteriet er basert på matematikk og er derfor en anbefalt modell. For de som er gode på å regne sannsynlighet, er det en dynamisk og effektiv måte å tilnærme seg forskjellige spillobjekter på. Men husk at det er et verktøy for å bestemme innsats, du vil ikke finne potensielle spill gjennom modellen, men kan finne ut at noen spill er verdt å avstå fra – gjennom et negativt resultat i ligningen.