Regler og vilkår

Regler og vilkår for bruken av SELSKAPETS tjenester

Generelle vilkår for Mr Green
Versjon 16.4
Oppdatert 9. Mai 2023

INDEKS
DEL A – GENERELT
DEL B – SPILLSPESIFIKKE REGLER
DEL C – BONUSVILKÅR

DEL A – GENERELT
Les vilkårene og betingelsene for bruk nøye før nettstedet brukes og/eller tjenester leveres av Spilloperatøren. Disse vilkårene og betingelsene forklarer hva du trenger å vite ved bruk av produktene og tjenestene som gjøres tilgjengelige av oss, inkludert hvem vi er, hvordan du eller vi kan endre eller avslutte avtale, hvem skal kontaktes hvis det oppstår et problem og annen viktig informasjon.
Ved å bruke nettstedet og/eller noen tjenester godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene. I tilfelle du ikke ønsker å være bundet av disse vilkårene og betingelsene, kan du ikke få tilgang til eller bruke nettstedet eller noen av tjenestene som vi tilbyr.
1. Generelt
2. Åpne en Spillkonto
3. Innskudd og innsatser
4. Verifiseringskontroller
5. Feil og kanselleringer
6. Uttak
7. Feilaktig bruk av kontoen din
8. Ansvarlig spilling, samfunnsansvar og selvbeskyttelse
9. Gevinster, premier og skatt
10. Kundetjeneste og klager
11. Avslutning, blokkering og lukking av Spillkontoer
12. Lukking av kontoen
13. Inaktive kontoer
14. Personopplysninger og utlevering
15. Lokale lover og forbud
16. Lenker
17. Immaterielle rettigheter
18. Ansvarsbegrensning og ansvarsfraskrivelse
19. Tillegg og endringer
20. Force majeure
21. Vilkårenes anvendelse
22. Gjeldende lov og tvister
1. GENERELT
1.1 I disse Vilkårene refererer "Mr Green", "Spilloperatøren", "oss", "vi" og "vår/vårt/våre" til Mr Green Limited, et aksjeselskap registrert på Malta og underlagt maltesisk lov, med registrert adresse Tagliaferro Business Center, Level 7, High Street, Sliema SLM 1549, Malta.
1.2 Mr Green tilbyr online gamblingtjenester på nettsidene www.mrgreen.com, casino.mrgreen.com, sport.mrgreen.com, http://wetten-bei-mrgreen.at ("nettstedet").
1.3 Begreper med stor bokstav skal ha betydningen som er definert i disse Vilkårene.
1.4 Mr Green er lisensiert og reguleres av:
1.4.1 Med hensyn til tjenester som tilbys innbyggere i Storbritannia – Gambling Commission of Great Britain, under lisensnummer Remote Operating Licence Number 000-039264-R-319432-011;
1.4.2 Med hensyn til bookmaker-tjenester som tilbys innbyggere i Irland – Revenue Commissioners, under lisensnummer Bookmaker`s Licence Number 1011600;
1.4.3 Med hensyn til tjenester som tilbys innbyggere i Danmark – Spillemyndigheden, under lisensnummer 18-0457046;
1.4.4 Med hensyn til tjenester som tilbys innbyggere i Sverige – Spelinspektionen under lisensnummer 18Li7512
1.4.5 Med hensyn til tjenester som tilbys alle andre kunder – Malta Gaming Authority ("MGA"), under lisensnummer MGA/CRP/121/2006 utstedt 1. november 2018 og gyldig til 19. mars 2028; godkjente Spilltyper er typer 1, 2 og 3 (samlet "Spillisensen")
1.5 Mr Green LTD er en del av 888 Holdings PLC Group-selskapene ("888 Group"). Andre selskaper i 888-gruppen kan være lisensiert separat som uavhengige juridiske enheter, og de relevante vilkårene og betingelsene og relevante lisensnumre kan finnes på de relevante nettstedene for disse enhetene. Mr Green påtar seg ikke noe ansvar for handlinger eller unnlatelser eller noen annen juridisk enhet i 888-gruppen.
1.6 Disse vilkårene og betingelsene styrer din tilgang til og bruk av nettstedet, og utgjør en juridisk bindende kontrakt mellom Mr Green og deg som spiller (heri «du» eller «spilleren») og (med unntak av danske eller svenske innbyggere) styres av lovene i Malta. For danske kunder er bruken av nettstedet, spillene og andre tjenester underlagt dansk lov. For svenske kunder er bruken av nettstedet, spillene og andre tjenester underlagt svensk lov.
1.7 Disse Vilkårene inkluderer og innlemmer en rekke tilleggsvilkår:
1.7.1 Spillevilkårene;
1.7.2 Reglene for casino-spill som beskrevet for hvert enkelt spill (del B i disse Vilkårene);
1.7.3 Personvernreglene og retningslinjer for informasjonskapsler
1.7.4 Bonusvilkårene (del C i disse Vilkårene);
1.7.5 Utelatt med hensikt
1.7.6 Reglene for Keno, Jackpot Bets, Casino-spill og sportsbetting finnes i del B – Spillspesifikke regler i disse Vilkårene;
1.7.7 Vilkår som gjelder for spesielle kampanjer, bonuser og andre tilbud vi kan gjøre tilgjengelig fra tid til annen;
1.7.8 Eventuelle tilleggsvilkår for sluttbrukere som vi fra tid til annen vil be deg om å bekrefte din tilslutning til som en del av din bruk av Nettstedet;
1.8 Vilkårene publiseres i forskjellige språkversjoner. De forskjellige språkversjonene av Vilkårene gjenspeiler de samme prinsippene. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom de forskjellige språkversjonene skal den engelske versjonen gjelde.
1.9 Vær oppmerksom på at på grunn av gambling-forskrifter og landsspesifikk lovgivning, kan det hende at enkelte produkter og/eller vertikaler ikke blir tilbudt eller er tilgjengelige i visse jurisdiksjoner og/eller regioner.

2. ÅPNE EN SPILLKONTO
2.1 For å kunne bruke tjenestene som tilbys av Spilloperatøren, må Spilleren åpne en konto (en "Spillkonto"). Spillerne må registrere seg personlig. Spilloperatøren forbeholder seg retten til å avvise enhver søknad om en Spillkonto. I henhold til avsnitt 2, 4, 6, 7 og 15 kan en spillers registrering avvises eller en konto stenges etter lisensinnehavers skjønn, men lisensinnehaver vil likevel oppfylle inngåtte kontraktsforpliktelser.
2.2 Spill på Nettstedet er begrenset til myndige personer i jurisdiksjonen der Spilleren er bosatt, som har registrert seg som Spiller, og som har en Spillkonto hos Spilloperatøren. Det er forbudt å spille som mindreårig. I alle tilfeller må du ikke bruke Nettstedet til å spille hvis du er under 18 år. Eventuelle midler skutt inn av en slik person, vil bli returnert til vedkommende etter at Spillkontoen er lukket av Spilloperatøren, og eventuelle gevinster vil mistes.
2.3 Du kan ikke bruke Nettstedet hvis du er bosatt eller oppholder deg i noen av de forbudte jurisdiksjonene som er angitt i del 15.
2.4 Du forstår og erkjenner at spillene og nettsamfunntjenestene som tilbys på Nettstedet, kun er ment som underholdning. All bruk av nettstedet til andre formål eller med andre hensikter er strengt forbudt.
2.5 Ved å åpne en Spillkonto garanterer og bekrefter du at:
2.5.1 du er minst 18 år (eller lovlig spillealder i jurisdiksjonen der du bor, hvis høyere);
2.5.2 du er i juridisk stand til å inngå kontrakter;
2.5.3 du har ikke blitt ekskludert fra spill (f.eks. selvekskludert, blokkert fra Nettstedet/tjenestene, ekskludert gjennom et nasjonalt selvutestengelsesregister);
2.5.4 du har ikke allerede hatt en Spillkonto som er lukket av oss på grunn av forbudt praksis;
2.5.5 du vil oppgi nøyaktig registreringsinformasjon når du åpner kontoen din, som skal inneholde som et minimum korrekt navn, fødselsdato, bostedsland, nåværende hjemmeadresse, e-postadresse og personlig telefonnummer;
2.5.6 du åpner Spillkontoen din utelukkende for personlig bruk, og at du handler for egen regning og ikke som agent på vegne av en tredjepart;
2.5.7 du ikke på noen måte vil forsøke å overføre fordelen av kontoen din til noen tredjepart, og heller ikke skaffe deg eller forsøke å skaffe deg en konto som har blitt åpnet i navnet til en tredjepart;
2.5.8 du er fullt og helt ansvarlig for å overholde (og for at du overholder) din egen lokale, nasjonale, føderale, statlige eller annen lovgivning om spill og betting før du åpner en konto, legger inn innsatser, inngår veddemål eller bruker tjenestene våre. Hvis du befinner deg i et land der bruken av en bestemt tjeneste er forbudt, må du (i) ikke registrere deg hos oss for den aktuelle tjenesten; (ii) ikke forsøke å bruke den tjenesten; og (iii) ikke bruke betalingskortet ditt eller annen betalingsmetode for å utføre spill eller betting hos oss for den ulovlige tjenesten;
2.5.9 du ikke av noen grunn har forbud mot å spille hos oss eller bruke tjenestene;
2.6 Spilleren (inkludert i dette tilfellet enhver som søker om å bli en Spiller) må alltid gi gyldig, fullstendig og riktig informasjon til Spilloperatøren og holde informasjonen oppdatert. Du må sikre at informasjonen du oppgir, er sann, fullstendig og riktig, og at den holdes oppdatert.
2.7 Ved registrering må Spilleren velge et passord eller registrere seg ved bruk av gyldig landspesifikk elektronisk ID.
2.7.1 Passordet må bestå av minst åtte tegn, og det anbefales at passordet inneholder en blanding av bokstaver, tall og spesialtegn. Det anbefales ikke å bruke personlig informasjon eller vanlige ord som passord. Spillere må alltid logge inn på Nettstedet enten ved bruk av gyldig elektronisk ID eller e-postadresse og tilhørende passord.
2.7.2 Spillere kan ikke la noen andre enn seg selv bruke Spillkontoen for å få tilgang til og/eller bruke materiale eller informasjon fra spillsystemet, for å motta en premie og/eller delta i noen av spillene.
2.7.3 Passordet må aldri skrives ned eller kommuniseres til noen annen person, og bør endres med jevne mellomrom. Du plikter å beholde Spillkonto-informasjonen, e-postadressen og passordet ditt hemmelig og konfidensielt, og du er alene ansvarlig for all aktivitet og/eller all bruk av tjenestene via Spillkontoen din.
2.7.4 Hvis du blir oppmerksom på eller mistenker uautorisert bruk av Spillkontoen din eller et annet sikkerhetsbrudd, må du straks informere Spilloperatøren om dette slik at Spillkontoen kan stenges.
2.7.5 Uautorisert bruk av elektronisk ID, e-post eller passord skal betraktes som din bruk, og du er ansvarlig for all aktivitet på og/eller trekk fra Spillkontoen frem til et slikt varsel gis til Spilloperatøren. Skulle en Spiller gi bort, dele eller miste sin elektroniske ID, e-postkonto, e-postadresse og/eller passord, er Spilloperatøren ikke ansvarlig for tap eller skade som følge av dette.
2.8 Det er strengt forbudt å selge, overføre og/eller skaffe Spillkontoer til eller fra andre spillere.
2.9 Spilloperatøren må stenge Spillkontoen din hvis noe av det følgende gjelder:
2.9.1 Du er en britisk kunde og vi kan ikke bekrefte identiteten din ved registrering, før du kan sette penger inn på kontoen din;
2.9.2 Vi er ikke i stand til å utføre Kontroller til vår tilfredshet i henhold til del 4;
2.9.3 Du omfattes ikke av punktene 2.9.1 og 2.9.2, og vi kan ikke bekrefte identiteten din innen 30 dager fra du når innskuddsgrensen på EUR 2000 over en løpende periode på 180 dager.
2.10 Vi må stenge Spillkontoen din hvis noe av det følgende gjelder:
2.10.1 Du er bosatt i Danmark, og vi kan ikke bekrefte identiteten din innen 30 dager fra du registrerer kontoen. For å bekrefte identiteten din kan du logge inn på kontoen din ved bruk av Nem-ID.
2.10.2 Du er bosatt i Sverige, og vi kan ikke bekrefte identiteten din innen 30 dager fra du registrerer kontoen. For å bekrefte identiteten din kan du logge inn på kontoen din ved bruk av Bank-ID/Entercash/Trustly.
2.11 Hvis du er bosatt i Storbritannia, har du ikke lov til å åpne eller forsøke å åpne en Spillkonto hvis du holder en Spillkonto som har blitt selvekskludert hos Mr Green eller noen av følgende William Hill-varemerker: William Hill, Mr Green, redbet, WinningRoom.
2.12 Multikontoer. Du kan bare åpne én Spillkonto.
2.12.1 Hvis vi har grunn til å tro at du har registrert og/eller brukt mer enn en Spillkonto hos oss, eller samarbeidet med en eller flere andre personer ved bruk av flere forskjellige kontoer, har vi rett til å betrakte slike kontoer som "Multikontoer" og behandle dem i samsvar med dette punktet
2.12.2 Vi har rett til å stenge eller lukke enhver type Multikonto. Hvis vi lukker en slik Multikonto:
2.12.3 vil alle bonuser, bonusinnsatser og gevinster opptjent fra slike bonuser og bonusinnsatser som er oppnådd ved hjelp av den Multikontoen, ugyldiggjøres og oppgis av deg;
2.12.4 kan vi etter eget skjønn ugyldiggjøre alle gevinster og refundere alle innskudd (lavere beløp med hensyn til ugyldige gevinster) som er gjort med hensyn til Multikontoen, og – i den utstrekning de ikke mottas av oss fra den aktuelle Multikontoen – kan alle beløp som skal tilbakebetales fra oss til deg med hensyn til en Multikonto, kreves tilbake av oss direkte fra en annen av Spillkontoene dine (inkludert alle andre Multikontoer);

3. INNSKUDD OG INNSATSER
3.1 Innskudd kan kun gjøres via Nettstedet. Du kan bruke enhver av metodene som er spesifisert under delen om innskudd på Nettstedet. Tilgjengelige betalingsmetoder, tilhørende avgifter og krav kan variere avhengig av tid og land, samt finansinstitusjon. Oppdatert informasjon er tilgjengelig etter innlogging på Nettstedet i Hjelpesenteret under delen om Innskudd.
3.2 Vi aksepterer ikke kontantbetalinger til Spillkontoen
3.3 Vi godtar betalinger i følgende valutaer: EUR, GBP, CAD, NOK, SEK, DKK og USD.
3.4 Alle innskudd krediteres Spillkontoen etter at betalingen er behandlet.
3.4.1 I tillegg kan danske brukere ikke sette inn mer enn DKK 10 000 på en Spillkontoen med mindre verifiseringsprosessen er fullført.
3.4.2 Hvis du er bosatt i Sverige, kan du ikke sette inn mer enn SEK 10 000 på en Spillkonto med mindre verifiseringsprosessen er fullført
3.5 Minstebeløpet på enkeltoverføringer (innskudd) til en Spillkonto er EUR/GBP 10 eller tilsvarende verdi i noen av de andre aksepterte valutaene ("Minste innskuddsbeløp"). Dette beløpet kan imidlertid variere avhengig av hvilken innskuddsmåte som velges. For mer informasjon om våre innskuddsmåter, avgifter og Minste innskuddsbeløp kan du se Hjelpesenteret under delen om Innskudd.
3.6 Hvis en overføring først godkjennes og dermed vises på Spillkontoen og Spilloperatøren senere mottar varsel fra kortutstederen om at overføringen av en eller annen grunn skal reverseres, vil Spilloperatøren midlertidig suspendere Spillkontoen på grunn av mistanke om svindel eller stjålet kredittkort, og kan etter eget skjønn suspendere eller annullere innsatser som allerede er gjort.
3.7 En spillinnsats kan bare gjøres over Internett. Spilloperatøren vil ikke akseptere en innsats fra en spiller med mindre det er tilstrekkelig penger på Spillkontoen til å dekke innsatsen. Spilloperatøren forbeholder seg retten til å avvise eller begrense enhver innsats.
3.7.1 Spilloperatøren vil ikke gi en Spiller kreditt og Spilleren kan ikke bruke feilaktig krediterte beløp med det formål å gjøre en innsats eller trekke seg fra kontoen.
3.7.2 Spilleren skal ikke behandle Spilloperatøren som en bank eller annen finansinstitusjon.
3.7.3 Verken innskudd eller gevinster er rentebærende, altså får Spilleren ingen renter på Spillkontoen. Spillere har ikke rett til å gjøre overføringer mellom Spillere eller mellom forskjellige Spillkontoer.
3.8 Spilloperatøren vil behandle alle innskudd som er gjort til en Spillkonto, som kun til bruk til å gjøre innsatser på spill eller betting på Nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å innhente informasjon om omfanget av din planlagte spilling samtidig som du oppgir identifikasjonsinformasjon til Spilloperatøren.
3.9 Alle innsatser er bindende for Spilleren når de gjøres, og kan ikke kanselleres, unntatt som uttrykkelig angitt i disse Vilkårene. Hvis en innsats gjøres eller en hånd spilles med en Spillers Spillkonto, vil dette anses som å ha blitt utført av Spilleren og derfor gyldig.
3.10 Spilloperatøren etterstreber så langt det er mulig å sikre full beskyttelse av alle Spillere, Spillkontoer og innsatser. Det kan imidlertid oppstå hendelser som er utenfor Spilloperatørens kontroll, og Spilleren erkjenner at spillene spilles over Internett, og over mobilnettet når det gjelder mobiltelefoner. Dette er kommunikasjonsmedier som er kjent for å være ufullkomne. Hvis en Spiller har satset på et spill, men ennå ikke har startet spillet når han/hun kobles fra på grunn av en teknisk feil, vil spillet ikke finne sted. Hvis Spilleren har satset og spillet har startet når spillet eller Spilleren frakobles, vil spillet lagres på spillserverne, innsatsen forbli stående og resultatet reflekteres i Spillkontoens status, og beløpet kreditert Spillkontoen hvis Spilleren vinner. Spilleren forstår at informasjonen som er lagret på spillserveren ved en eventuell frakobling, skal være den endelige autoriteten med hensyn til å fastsette vilkårene for utførte innsatser og under hvilke omstendigheter slike innsatser ble gjort. Spilloperatøren forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å slutte å tilby et annonsert spill og å trekke en planlagt spillaktivitet. I slike tilfeller vil alle påbegynte, men ikke fullførte spill annulleres og innsatsen tilbakebetales Spilleren.
3.11 Finansinstitusjoner, kortleverandører, banker og andre tredjeparts betalingsbehandlere kan kreve et gebyr for behandling av betalinger ("Tredjeparts betalingsbehandlingsgebyrer"). Spilleren er ansvarlig for å betale alle slike Tredjeparts betalingsbehandlingsgebyrer.
3.12 Mr Green tar gebyrer for følgende innskuddsmetoder:
3.12.1 Paysafecard-innskudd er underlagt 3,9 % gebyr.
3.13 Når spilleren velger en betalingsmetode, må de godta vilkårene og eventuelle kostnader for betalingsmetoden. Spilleren samtykker at betalingsmetoden er gyldig, at kontoen eller kortet tilhører spilleren og at spilleren har rett til å bruke betalingsmetoden.
3.14 Fra 14. april 2020, kan en ikke gjøre innskudd via kredittkort fra Storbritannia. Dersom du er en kunde fra Storbritannia og du har gjort innskudd med kredittkort i forkant av 14. april 2020, vil du kunne be om uttak av disse pengene tilbake til det samme kortet pengene kom fra. Dette gjelder ikke transaksjoner gjort andre steder i verden.
3.15 En spiller kan når som helst logge på Spillkontoen og se en kontooversikt som viser alle transaksjoner som er utført på Spillkontoen, for en periode ikke lenger enn siste 90 dager.
3.15.1 Spilloperatøren vil tilveiebringe en oversikt over alle transaksjoner på forespørsel fra Spilleren.
3.15.2 Danske, svenske og britiske spillere har også tilgang til transaksjonshistorikk.
3.15.3 Skulle Spilleren bli oppmerksom på feil, må han/hun umiddelbart informere Spilloperatøren slik at feilen kan rettes. Spillere må rapportere en slik feil innen 90 dager fra når feilen først ble vist på sammendraget som er tilgjengelig på Spillkontoen.
3.16 Spilloperatøren holder alle kundemidler atskilt fra selskapets midler på separate kontoer i Bank of Valletta, og det er gjort ordninger for å sikre at midler på kundekontoer distribueres til kunder i tilfelle konkurs. Dette innebærer at det er truffet forholdsregler for å beskytte kundemidler, men at det ikke er noen absolutt garanti for at alle midler vil bli tilbakebetalt.
3.16.1 For personer bosatt i Storbritannia oppfyller den ovenstående beskyttelsen kravene fra Gambling Commission of Great Britain om separasjon av kundemidler på nivå Medium.

4. VERIFISERINGSKONTROLLER
4.1 Som følge av anti-hvitvaskingsregler og spillregler plikter Spilloperatøren å verifisere identiteten din og (hvis nødvendig) kilden til eventuelle midler som settes inn som innskudd av deg ("Kontroller"):
4.1.1 Du godtar å gi oss øyeblikkelig informasjon som vi ber om i forbindelse med slike Kontroller, og vi forbeholder oss retten til når som helst å be om dokumentasjon på alder og bevis som bekrefter identiteten din eller kilden til midlene dine, inkludert sertifisert dokumentasjon.
4.1.2 Frem til de relevante Kontrollene er fullført til vår rimelige tilfredshet og all forespurt informasjon er levert, har vi rett til å begrense Spillkontoen din på enhver måte vi med rimelighet kan anse som hensiktsmessig, herunder ved å forhindre deg fra å spille, gjøre innsatser eller ta ut pengene, frem til Kontrollene er fullført på en tilfredsstillende måte.
4.2 Spilloperatøren forbeholder seg retten til med rimelighet å suspendere eller avslutte Spillkontoen din der vi ikke klarer å gjennomføre disse Kontrollene til vår tilfredsstillelse.
4.3 Vi kan komme til å utlevere informasjonen du gir oss, til autoriserte kredittopplysningsbyråer og/eller svindelforebyggende byråer (for å bekrefte identitet og kortinformasjon). Du samtykker i at vi kan behandle, bruke, registrere og utlevere personlige opplysninger som du oppgir i forbindelse med registreringen din, og at slike personopplysninger kan bli registrert av oss eller slike tredjepartsbyråer. Se Personvernreglene for ytterligere informasjon.
4.4 Hvilke dokumenter og opplysninger som forespørres av oss, kan avhenge av jurisdiksjonen du bor i. Spilloperatøren forbeholder seg retten til etter eget skjønn å bestemme hvilke verifiseringsdokumenter vi trenger for å utføre disse Kontrollene. For at vi skal kunne utføre disse Kontrollene, kan vi be deg om å gi en klar kopi av (og du samtykker å levere dette omgående på forespørsel):
• Et gyldig ID-dokument (pass, nasjonalt ID-kort eller førerkort);
• For britiske kunder – et gyldig adressebevis som ikke er eldre enn 3 måneder (regning eller kontoutskrift);
• For ikke-britiske kunder et gyldig adressebevis som ikke er eldre enn 6 måneder (regning eller kontoutskrift);
• For bosatte i Danmark – ditt danske personlige ID-nummer (CPR);
• For bosatte i Sverige – ditt svenske personnummer).
4.5 Nedenfor finner du en ikke-uttømmende liste over ytterligere dokumentasjon og/eller informasjon vi kan be om fra deg for dette formålet:
• Kopi av betalingsmetoder (kontoutskrift, IBAN, kopi av betalingskort, bevis på eierskap, etc.) Hvis spilleren har gjort innskudd med enten et kreditt- eller debetkort (når det gjelder, merk at det ikke er mulig å sette inn penger fra Storbritannia med et kredittkort), eller hvis spilleren har bedt om et uttak til et kreditt- eller debetkort (når det gjelder), har spilloperatøren rett til å be om kopier av både fram- og bakside på det aktuelle kortet. For spillerens egen sikkerhet anbefaler spilloperatøren at spilleren bare synliggjør de seks (6) første numrene og de siste fire (4) numrene på et slikt betalingskort når de leverer kopien av kortet. CVV/CVV2-nummeret på betalingskortet skal ikke være synlig i kopien.
• Sertifisert (og/eller notarisert) kopi av eventuelle dokumenter som er gitt til oss.
• Andre bevis på opphold eller identitet som med rimelighet kan være nødvendig.
• Et bilde av deg som holder ID-dokumentet ditt ved siden av ansiktet ditt.
• Innlevering av kontrakt eller lignende dokument der Spilleren blir bedt om å signere og returnere et slikt dokument.
• Informasjon eller dokumenter om Spillerens konto-/transaksjonsaktivitet, jobb eller kilde til midler.
4.6 Spilloperatøren overvåker alle innsatser og kontotransaksjoner. Det er forbudt og ulovlig å sette inn penger direkte eller indirekte ervervet på ulovlige måter. Derfor kontrolleres alle transaksjoner for å forhindre hvitvasking av penger, og alle mistenkelige transaksjoner rapporteres til Spilloperatørens Money Laundring Reporting Officer (MLRO), som melder fra til relevante myndigheter i samsvar med våre regulatoriske forpliktelser. Hvis vi i et enkelt tilfelle eller over en periode har rimelig grunn til å mistenke at du bruker Spillkontoen til andre formål enn lovlig innsatser eller betting (for eksempel hvis du ber om å ta ut et innskudd uten å ha spilt et samsvarende antall spill, noe som kan tyde på hvitvasking eller andre typer svindel eller kriminell aktivitet), forbeholder vi oss følgende rettigheter i samsvar med våre plikter som Spilloperatør og i samsvar med gjeldende lov:
4.6.1 å be om svar på ytterligere verifiseringsspørsmål og/eller dokumenter
4.6.2 å returnere alle ikke-aktive innskudd eller innskuddssaldoen til den opprinnelige innskuddsmetoden eller, hvis dette ikke er mulig, til en bankkonto som holdes i ditt navn med en beskrivelse av transaksjonen som vi finner passende;
4.6.3 å holde tilbake betalingen av saldoen din uten å oppgi grunn;
4.6.4 å lukke eller blokkere Spillkontoen på ubestemt tid uten å oppgi grunn og å rapportere deg til relevante myndigheter; og/eller
4.6.5 å bistå i eller initiere relevant straffe- eller sivilrettslig forfølgelse av deg.

5. FEIL OG KANSELLERINGER
5.1 Spilloperatøren skal ikke holdes ansvarlig for feil med hensyn til innsatser eller spill der den med rimelighet har grunn til å tro at noe av det følgende har oppstått:
5.1.1 En åpenbar feil eller trykkfeil i en utbetalingstabell eller en annen typografisk eller fotografisk feil;
5.1.2 Spilloperatøren har fortsatt å godta innsatser eller spill på lukkede eller suspenderte markeder ved en feil;
5.1.3 Enhver teknisk feil der innsatser eller spill har blitt tilbudt, utført og/eller akseptert på grunn av feilen eller med denne feilen inkludert, inkludert der det har blitt gjort innsatser eller spill som ellers ikke hadde blitt akseptert, i perioder da Nettstedet var berørt av tekniske problemer;
5.1.4 Enhver annen feil, som en menneskelig eller systemisk feil gjort av en ansatt eller underleverandør;
5.2 Ved kansellering i henhold til enhver bestemmelse i del 5.1 kan innsatser eller spill kanselleres, og innsatser, spill og bonuser som er mottatt, og gevinster som allerede er opptjent, skal anses som ugyldige, og Spillkontoen går tilbake til startbalansen. For ordens skyld er startbalansen balansen Spilleren hadde på Spillkontoen før den feilaktige spillaktiviteten, minus eventuelle mottatte bonuser og gevinster oppnådd gjennom disse. Ved en feil som har å gjøre med Spilloperatørens leverandører eller andre tredjeparter, skal del 18.3 nedenfor gjelde.
5.3 Vi forbeholder oss retten til å begrense eller avvise alle innsatser du ønsker å gjøre på Nettstedet. Vi vil ikke søke å håndheve en slik begrensning mot en spiller som før vedkommende ble varslet om begrensningen, har inngått gyldige spill i en bonusspillkampanje, der dette vesentlig vil påvirke forbrukerens evne til å utføre gyldige innsatser som kreves av det aktuelle bonusspillet.

6. UTTAK
6.1 Du kan ta ut egne innskudd og gevinster på Spillkontoen din når som helst, forutsatt at:
6.1.1 alle betalinger som har blitt gjort til Spillkontoen din, er bekreftet som klarert og har ikke blitt krevd tilbake, reversert eller på annen måte kansellert;
6.1.2 vi har fullført Kontroller utført i henhold til del 4, til vår tilfredsstillelse. Der vi har bedt om informasjon fra deg for å utføre disse Kontrollene, kan enhver forsinkelse i å gi denne informasjonen forårsake ytterligere forsinkelser når du skal ta ut midler;
6.1.3 det ikke er noen aktiv pågående undersøkelse: (1) av en spillfeil som involverer et spill du har spilt, og som krever en midlertidig frys av uttak; (2) der vi har grunn til å tro at du kan ha utført en Forbudt handling (som definert i avsnitt 7)
6.2 For å ta ut midler fra Spillkontoen din må du be om tilbakebetaling til samme betalingsmåte som du brukte ved innskudd. Hvis innskuddsmåten du brukte, ikke tillater uttak, kan du be om uttak via bankoverføring. Spilloperatøren forbeholder seg retten til å be om en kontoutskrift som viser at du er eier av bankkontoen. Hvis du ber om uttak til en annen betalingsmåte, vil Spilloperatøren kontakte deg og be deg om å avbryte ditt pågående uttak og be om det igjen via riktig betalingsmåte. Spilloperatøren forbeholder seg retten til når som helst å ta den endelige avgjørelsen om valg av uttaksmåte.
6.3 Vi forbeholder oss retten til å trekke et gebyr når du tar ut penger fra Spillkontoen din. Disse gebyrene varierer i henhold til verdien eller uttaksbeløpet, og valutaen for uttaket ditt (som beskrevet nedenfor). Gebyrene vi trekker for uttak, representerer et rimelig estimat av kostnadene Spilloperatøren pådrar seg i behandlingen av uttaket.
6.3.1 Hvert uttak som gjøres, vil være underlagt gebyrene nedenfor.
● Uttak av opptil 100 EUR/USD/GBP/CAD – 1 EUR/USD/GBP/CAD gebyr
● Uttak over 100 EUR/USD/GBP/CAD – 1,5 % gebyr
● Uttak opptil 1000 SEK/NOK/DKK – 10,00 SEK/NOK/DKK gebyr
● Uttak over 1000 SEK/NOK/DKK – 1,5 % gebyr 6.3.2 Maksimale uttaksgebyr:
● EUR/USD/GBP/CAD 10,00
● SEK/NOK/DKK 100,00
Du vil alltid se dette på siden før du gjør uttaket, så sørg for å se dette.
6.4 Vi legger inn visse grenser for minimumsbeløpet du kan ta ut på samme forespørsel ("Minste uttaksbeløp"), som vil variere avhengig av hvor du er bosatt, og den valgte uttaksmetoden. Se Hjelpesenterets del om Uttak for mer informasjon.
6.4.1 For ikke-britiske spillere er Minste uttaksbeløp EUR 30. Dette beløpet kan imidlertid variere avhengig av den valgte uttaksmetoden.
6.4.2 For britiske spillere er Minste uttaksbeløp GBP 10. Hvis du ønsker å ta ut et beløp som er mindre enn Minste uttaksbeløp, ber vi deg kontakte Kundetjenesten. Når vi mottar en slik uttaksforespørsel, returnerer vi de relevante midlene til deg (minus et eventuelt behandlingsgebyr) via betalingsmetoden som disse midlene opprinnelig ble satt inn med (med mindre vi samtykker til noe annet).
6.5 Når du foretar et innskudd med debetkort (eller med kredittkort, der det er tillatt), kan noen finansinstitusjoner, banker og tredjeparts betalingsbehandlere pålegge ekstra kostnad fra tidspunktet betalingen ble gjort. Det er ditt ansvar å betale dette gebyret, i tillegg til andre gebyrer som skal betales i samsvar med disse GTC-ene.
6.6 Hvis du er bosatt i Danmark, har du bare lov til å ta ut resterende innskudd dersom:
6.6.1 det har gått mindre enn 30 dager fra du fullførte registreringen og vi ikke har kunnet bekrefte identiteten din som beskrevet i 2.10.1;
6.7 Hvis du er bosatt i Sverige, har du ikke lov til å ta ut noen midler:
6.7.1 dersom det har gått mindre enn 30 dager fra du fullførte registreringen og vi ikke har kunnet bekrefte identiteten din som beskrevet i 2.10.2;

7. FEILAKTIG BRUK AV KONTOEN DIN
7.1 Du erkjenner og godtar at du ikke skal drive med noe av det følgende:
7.1.1 Svindelaktivitet, inkludert (uten begrensning) (1) samarbeid med andre for å oppnå en urettferdig fordel (inkludert gjennom bonusordninger eller lignende insentiver som tilbys av oss, eller ved å tape penger til andre spillere med vilje (f.eks. chip dumping); (2) forsøk på å registrere falsk eller villedende kontoinformasjon; (3) handle (eller forsøke å handle) på noen måte som vi med rimelighet anser å være ulovlig i enhver relevant jurisdiksjon, eller som er gjort med hensikt om å svindle oss og/eller omgå kontraktsmessige eller juridiske begrensninger, uavhengig av om en slik handling eller forsøk på handling påfører oss faktisk skade; (4) bruk av VPN eller proxy til å skjule eller endre identiteten til enheten du bruker for å få tilgang til Nettstedet.
7.1.2 Oppnå en urettferdig fordel, inkludert: (1) ved å forsøke å utnytte en feil, et smutthull eller en feil i vår eller en tredjeparts programvare som brukes av deg i forbindelse med Nettstedet (inkludert med hensyn til et hvilket som helst spill) til din fordel og/eller til ulempe for oss og/eller andre Spillere; (2) gjennom bruk av tredjeparts programvare eller analysesystemer, inkludert, men ikke begrenset til programvare som inneholder funksjoner som: (a) muliggjør spill uten menneskelig intervensjon (f.eks. bots), og/eller (b) tar automatiserte beslutninger;
7.1.3 Åpne Multikontoer;
7.1.4 Kriminell aktivitet, inkludert (men ikke begrenset til) gjennom kampfiksing, rigging eller misbruk av innsideinformasjon, juks, bestikkelser, svindel eller konspirasjon; og/eller
7.1.5 Brudd på en idrettsorganisasjons regler (hver en "Forbudt handling").
7.2 En Forbudt handling vil utgjøre et vesentlig brudd på disse Vilkårene. Vi vil gjøre det som er rimelig for å forhindre og oppdage Forbudte handlinger og å identifisere relevante aktører om de oppstår.
7.3 Hvis vi har grunn til å tro at du har utført en Forbudt handling, har vi rett til å holde hele eller deler av balansen tilbake og/eller trekke fra Spillkontoen din (eller enhver Duplikatkonto) beløpet tilsvarende alle utbetalinger, bonuser eller gevinster som har blitt påvirket av eller på noen måte bidratt til den Forbudte handlingen. Du godtar å holde Spilloperatøren skadesløs mot alle krav, tap, forpliktelser, skader, kostnader og utgifter som Spilloperatøren måtte berøres av som direkte eller indirekte følge av din Forbudte handling. Rettighetene som er angitt i denne bestemmelsen 7 påvirker ingen andre rettigheter (inkludert eventuelle sedvanerettigheter) vi måtte ha overfor deg under Vilkårene eller på annen måte.
7.4 Som en del av din bruk av Nettstedet tilbyr Spilloperatøren deg muligheten til Live Chat som et alternativ til å kommunisere med Kundetjenesten om enhver relevant sak. Live-chatten modereres av Mr Green og er underlagt følgende regler:
7.4.1 Alle samtaler registreres og vil bli oppbevart i en rimelig periode. Din bruk av Live Chat-funksjonen skal være til formål som er strengt begrenset til Spilloperatørens Tjenester og ethvert relevant problem du måtte ha med hensyn til disse tjenestene.
7.4.2 Støtende og/eller aggressivt språk skal ikke aksepteres. I tillegg har du ikke rett til å skrive usanne og/eller ondsinnede og/eller skadelige kommentarer med hensyn til Spilloperatørens virksomhet i noe medie eller forum.
7.4.3 Spilloperatøren har rett til å lukke eller suspendere Spillkontoen etter eget skjønn dersom Spilleren bruker støtende og/eller aggressivt språk i sin kommunikasjon med Spilloperatøren ved bruk av Live Chat-funksjonen.

8. ANSVARLIG SPILLING, SAMFUNNSANSVAR OG SELVBESKYTTELSE
8.1 Som en ledende kilde til online-underholdning forstår Spilloperatøren at ansvaret vårt ikke stopper ved tilbudet av et godt online-casino- og sportsbokprodukt. For at vi skal kunne leve opp til målsetningen vår om å levere rettferdig og morsom underholdning, har vi også et delt ansvar for å hjelpe kundene våre slik at de ikke bruker mer enn de har tenkt, og får en positiv spillopplevelse.
8.2 Spilleren og Spilloperatøren er klar over risikoen knyttet til overdreven gambling. Ytterligere informasjon om risikoen forbundet med gambling finner du på Green Gambling-nettsidene våre.
8.3 Vi lager og gjør tilgjengelig en rekke verktøy for ansvarlig spilling for kontroll eller begrensing av tiden og/eller pengene du bruker på gambling. Du kan bruke ethvert av disse verktøyene ved å gå til delen Ansvarlig spilling (""Green Gaming"") på Nettstedet
Mr Green kan pålegge begrensninger på beløpet og/eller antall innskudd i samsvar med jurisdiksjonen der du bor."
8.3.1 Aktivitetssjekk. Innstilling av en aktivitetssjekkpåminnelse som informerer Spilleren om tiden han/hun har brukt på Nettstedet fra tidspunktet for innlogging til tiden for aktivitetssjekkpåminnelse nås
8.3.2 Tapsgrense. Angivelse av en tapsgrense forhindrer deg fra å tape mer enn du er villig til å tape. En tapsgrense vil begrense pengebeløpet du kan tape fra innskuddene du gjør; gevinster er ikke inkludert i denne beregningen. Når du når tapsgrensen, vil du ikke kunne tape mer penger ut over denne grensen. (1) Vær oppmerksom på at personer bosatt i Danmark ikke har muligheten til å angi en tapsgrense
8.3.3 Innskuddsgrense. Angi en grense på beløpet Spilleren kan sette inn på Spillkontoen i løpet av en definert tidsperiode, slik at du aldri setter inn mer enn du har råd til. Du kan angi en daglig, ukentlig og/eller månedlig grense etter hva som passer deg best
8.3.3.1 Hvis du er bosatt i Sverige, er det obligatorisk å angi daglige, ukentlige og månedlige grenser, og du vil ikke kunne fjerne grensene
8.3.3.2 Hvis du er bosatt i Danmark, er det obligatorisk å angi daglige, ukentlige og månedlige grenser, og du vil ikke kunne fjerne grensene
8.3.3.3 For alle andre kan en innskuddsgrense angis som en del av registreringsprosessen i kassen og/eller kontomenyen. Innskuddsgrensen basert på innskudd gjort innenfor den spesifiserte tidsperioden minus eventuelle uttak.
8.3.4 Ta en pause. Med vårt Take-a-Break-verktøy har du mulighet til å ta en kort pause fra spillingen. Det er alltid viktig for oss at du har det gøy og aldri bruker mer enn du faktisk har råd til. Ved å ta en slik pause vil du ikke kunne få tilgang til kontoen din i den spesifiserte perioden, og kontoen din åpnes igjen automatisk når perioden utløper. Take-a-Break kan velges for følgende perioder:
• 24 timer
• 7 dager
• 30 dager
8.3.5 En Spillkonto som har valgt en av Ta en pause-periodene (som beskrevet i avsnitt 8.3.4), kan ikke åpnes før hele gyldighetsperioden har gått, selv om Spilleren skulle ønske å gjøre det. Spillkontoen åpnes igjen automatisk etter at gyldighetsperioden er utløpt.
8.4 Alle spillgrenser trer i kraft umiddelbart når de er satt av spilleren.
8.4.1 For innbyggere i Storbritannia vil en reduksjon av grensen tre i kraft umiddelbart, og kunden må ved heving eller senking av grensen bekrefte endringen etter en hvileperiode på 24 timer. Når grenseendringen er bekreftet, vil den oppdaterte grensen tre i kraft ved starten av neste tidsperiode kl. 00:00 UTC
8.4.2 For innbyggere i Danmark vil en reduksjon av grensen tre i kraft umiddelbart, og ved heving eller senking av grensen vil det være en hvileperiode på 24 timer som begynner kl. 00:00 på dagen for forespørselen. Merk at danske innbyggere alltid må ha minst én innskuddsgrense angitt
8.4.3 For innbyggere i Sverige vil en reduksjon av grensen tre i kraft umiddelbart, og ved heving eller senking av grensen vil det være en hvileperiode på 72 timer. Merk at svenske innbyggere må ha en daglig, ukentlig og månedlig grense angitt til enhver tid
8.4.4 For alle andre vil en reduksjon av grensen tre i kraft umiddelbart, og ved heving eller senking av grensen vil det være en hvileperiode på 24 timer
8.5 Spillbegrensninger angitt av Spilleren vil forbli i kraft frem til Spilleren har trukket tilbake eller endret en slik begrensning, med unntak av innskuddsgrenser i Sverige og Danmark, som er obligatoriske
8.6 Selvekskludering. Spilloperatøren ønsker at alle våre spillere skal ha et morsomt og trygt miljø å spille i. Vi forstår imidlertid at spilling kan være skadelig for enkelte. Hvis du føler at verktøyene ikke fungerer for deg og ønsker å slutte å spille for en bestemt tid, tilbyr vi en mulighet for selvekskludering
8.6.1 En kunde kan selvekskludere seg ved å bruke selvekskluderingsfunksjonaliteten på nettstedet eller ved å kontakte kundeservice
8.6.2 En rekke ulike tidsperioder kan velges når du velger å selvekskludere deg. I selvekskluderingstiden vil kunden ikke få tilgang til kontoen. En forespørsel om selvekskludering kan ikke trekkes tilbake, verken av Spilloperatøren eller kunden
8.6.3 En kunde kan be om å forlenge selvekskluderingsperioden ved å kontakte kundeservice
8.6.4 I henhold til punkt 2.11 vil Spilloperatøren gjøre det som er mulig for å oppdage og lukke eventuelle forsøk på ny registrering eller bruk av flere kontoer du kan ha. På tidspunktet for selvekskludering må du informere Spilloperatøren om eventuelle andre kontoer du har, slik at også disse kan ekskluderes. Du har ikke lov til å registrere en ny konto med samme eller lignende informasjon eller bruke andres informasjon hvis du allerede har en selvekskludert konto hos Spilloperatøren
8.6.5 Vi har ikke noe ansvar overfor deg eller noen tredjepart for noen spillaktivitet som finner sted (herunder tilbakebetaling av tap) dersom du omgår selvekskluderingsprosedyrene ved bedragersk fremferd eller ved bevisst å oppgi feilaktig informasjon
8.6.6 Vi vil fjerne e-postadressen din og mobiltelefonnummeret ditt fra markedsføringskommunikasjon så snart selvekskluderingen din har blitt implementert. Vi vil gjøre det som er rimelig for å sikre at selvekskluderte kontoer ikke mottar markedsføringsmateriale fra oss. Det kan imidlertid være en kort forsinkelse mellom din selvekskludering og stoppingen av markedsføringskommunikasjon. Selvekskludering fra nettstedet vårt vil ikke påvirke dine markedsføringspreferanser hos tredjeparter, herunder annonsenettsteder eller andre tilknyttede tredjeparter, som vi ikke har noen kontroll over. Vi anbefaler på det sterkeste at du kontakter slike tredjeparter og velger å ikke motta markedsføringsmateriale fra dem
8.6.7 Vi anbefaler at du vurderer selvekskludering fra andre spilloperatører du kan ha konto hos, dersom du ikke har utført selvekskludering via en nasjonal selvekskluderingstjeneste som GAMSTOP/ROFUS/SPELPAUS 8.7 Selvekskludering for britiske spillere
8.7.1 Vi har følgende perioder tilgjengelige for selvekskludering
• 6 måneder
• 1 år
• 3 år
• 5 år
8.7.2 En forespørsel om selvekskludering ved å bruke verktøyene i avsnittet Ansvarlig spill ("Grønt spill") vil umiddelbart gjelde for spilloperatørens nettsted. Mens spilloperatøren bestreber seg på å identifisere og selvekskludere ytterligere spillerkontoer registrert av med alle merker innen 888 Group-selskapene (inkludert men ikke begrenset til 888, William Hill, Mr Green, redbet og Winning Room) innen rimelig tid fra kl. mottak av forespørselen om selvekskludering, er det ingen garanti for at slike kontoer kan identifiseres og ekskluderes. Det er ditt ansvar som spiller å kommunisere til oss selvekskluderingen av eventuelle ytterligere åpne kontoer, innenfor 888-gruppen. For mer informasjon om selvekskludering, se Green Gaming-seksjonen.
8.7.3 Du har ikke lov til å åpne en ny konto hvis du allerede har en selvekskludert konto med et merke i 888-gruppen. Skulle du åpne en ny konto, vil vi iverksette tiltak for å identifisere kontoen og stenge kontoen innen rimelig tid. Vi refunderer ikke tap og potensielle gevinster vil bli konfiskert dersom du oppretter en ny konto mens du allerede har en selvekskludert konto.
8.8 Selvekskludering for ikke-britiske spillere
8.8.1 Vi har følgende perioder tilgjengelige for selvekskludering
• 6 måneder
• 1 år
• 3 år
• 5 år
• Ubestemt periode
8.8.2 Når du ber om selvekskludering ved å bruke verktøyene som er gitt i seksjonen for ansvarlig spill, er det kun spesifikt for merkevaren du ber om selvekskludering. Du vil ikke automatisk bli ekskludert fra andre merker i 888-gruppen. Det er ditt ansvar å kommunisere eller selvekskludere eventuelle ytterligere åpne spillerkontoer med 888 Group.
8.9 Retur fra selvekskludering. Når selvekskluderingsperioden har utløpt, kan du bestemme deg for å returnere til Spilloperatøren. Spillkontoen din vil ikke automatisk åpnes på nytt etter den definerte perioden, men du kan kontakte kundeservice for å be om at kontoen gjenåpnes.
8.9.1 Hvis du har selvekskludert deg for en definert tidsperiode, må en hvileperiode på 24 timer løpe før Spillkontoen kan gjenåpnes. Hvileperioden på 24 timer begynner når en forespørsel fra deg om å returnere fra selvekskludering gjøres til Kundetjenesten. Du må bekrefte at du ønsker at kontoen skal gjenåpnes etter at de 24 timene er gått, ved å kontakte kundeservice.
8.9.2 Hvis du har selvekskludert deg for en ubestemt tidsperiode, kan du ikke returnere før minst 1 år har gått. Du må eventuelt kontakte kundeservice for å åpne kontoen din. Det vil være en hvileperiode på 7 dager før kontoen igjen kan åpnes. Du må kontakte oss igjen etter denne hvileperioden for å bekrefte at du vil åpne kontoen igjen. Spilloperatøren forbeholder seg retten til ikke å la deg returnere fra selvekskludering hvis vi mistenker at du tar skade av spillingen.
8.9.3 Når du selvekskluderes, vil vi forsøke å returnere gjenværende tilgjengelig saldo til deg. Hvis vi etter en rimelig periode ikke kan returnere din uttakbare saldo (for eksempel fordi vi ikke kan kontakte deg), kan vi etter eget skjønn donere det aktuelle beløpet til en veldedig sak etter eget valg.
8.9.4 Dersom du er dansk innbygger og forsøker å selvekskludere deg, vil vi i henhold til 8.9.3 forsøke å returnere all gjenværende uttakbar saldo til deg innen 5 dager fra vi har mottatt all relevant informasjon for å kunne behandle tilbakebetalingen.
8.10 Ekstra verktøy for ansvarlig spilling i Storbritannia.
8.10.1 I tillegg til verktøyene som er beskrevet ovenfor, kan du også selvekskluderes med GAMSTOP, en gratistjeneste som lar deg selvekskluderes fra nettsteder/apper fra spilloperatører lisensiert av Gambling Commission of Great Britain. For mer informasjon og registrering hos GAMSTOP kan du se www.gamstop.co.uk. Hvis du ber om å selvekskluderes ved bruk av GAMSTOP, vil vi gjøre det som er rimelig for å forhindre deg fra å spille på Nettstedet, så snart som mulig. Sørg for at opplysningene du bruker til å registrere deg hos GAMSTOP, er de samme som de som er registrert på kontoen din. Vær oppmerksom på at det kan være omstendigheter der vi ikke klarer å gjennomføre en selvekskludering forespurt via GAMSTOP. For eksempel kan det hende at vi ikke klarer å matche opplysningene du har gitt til GAMSTOP, eller det kan være en teknisk feil i driften av GAMSTOP, slik at vi ikke kan hente oppdatert informasjon om brukere som har bedt om selvekskludering.
8.10.2 Det er viktig å være klar over at du kan registrere en rekke variasjoner av navnet ditt og andre detaljer hos GAMSTOP. Sørg for å oppdatere detaljene dine hos GAMSTOP med jevne mellomrom for å sikre at registreringen lykkes.
8.11 Tilleggsverktøy for Ansvarlig spilling i Danmark.
8.11.1 I tillegg til verktøyene for Ansvarlig spilling som er beskrevet ovenfor, kan du også selvekskludere deg via ROFUS, en gratis tjeneste som lar deg selvekskludere deg fra nettsteder/apper fra gamblingoperatører med lisens fra Spillemyndigheden. For mer informasjon og registrering hos ROFUS kan du gå til Rofus.nu. Hvis du ber om selvekskludering via ROFUS, vil vi så snart som mulig gjøre det som er rimelig for å hindre deg fra å spille på Nettstedet. Vær oppmerksom på at det kan være tilfeller der vi ikke er i stand til å implementere selvekskluderingen du har bedt om via ROFUS. Det kan for eksempel være en teknisk feil ved driften av ROFUS, slik at vi ikke kan hente den siste informasjonen om spillere som har bedt om selvekskludering.
8.11.2 I henhold til punkt 8.6.6 vil vi gjøre det som er nødvendig for å fjerne deg fra lister for markedsføringskommunikasjon dersom vi ser at du er registrert hos ROFUS. Det kan imidlertid være en kort forsinkelse fra du selvekskluderer deg til markedsføringskommunikasjonen stoppes.
8.12 Tilleggsverktøy for Ansvarlig spilling i Sverige.
8.12.1 I tillegg til verktøyene for Ansvarlig spilling som er beskrevet ovenfor, kan du også selvekskludere deg via SPELPAUS, en gratis tjeneste som lar deg selvekskludere deg fra nettsteder/apper fra gamblingoperatører med lisens fra Spelinspektionen. For mer informasjon og registrering hos SPELPAUS kan du gå til www.spelpaus.se. Hvis du ber om selvekskludering via SPELPAUS, vil vi så snart som mulig gjøre det som er rimelig for å hindre deg fra å spille på Nettstedet. Vær oppmerksom på at det kan være tilfeller der vi ikke er i stand til å implementere selvekskluderingen du har bedt om via SPELPAUS. Det kan for eksempel være en teknisk feil ved driften av SPELPAUS, slik at vi ikke kan hente den siste informasjonen om spillere som har bedt om selvekskludering.
8.12.2 Vi vil gjøre det vi kan for å fjerne deg fra markedsføringskommunikasjon hvis du selvekskluderer deg via Spelpaus.se. Vi vil gjøre det som er mulig for å sikre at selvekskluderte kontoer ikke mottar markedsføringskommunikasjon fra oss. Det kan imidlertid være en kort forsinkelse fra du selvekskluderer deg til markedsføringskommunikasjonen stoppes.
8.13 I tillegg til de tilgjengelige alternativene i Vilkårene vil vi også gjøre deg oppmerksom på at det finnes flere programvareverktøy som kan brukes som hjelp til å begrense tilgangen til gambling-nettsteder. Eksempler på slike verktøy er Betfilter og GamBlock. Vi anbefaler foreldre å benytte tredjepartsprogrammer for overvåking eller begrensing av datamaskiners tilgang til Internett; Netnanny eller Cybersitter er eksempler på slik programvare.

9. GEVINSTER, PREMIER OG SKATT
9.1 Potensielle gevinster / detaljer om oddsen som tilbys for ulike spill, er angitt i spillreglene eller vilkårene for spesifikke kampanjer. Detaljer om andre kampanjepremier vil oppgis i vilkårene for kampanjen.
9.2 Fra tid til annen vil det bli arrangert konkurranser på Nettstedet med ulike typer premier ("Konkurransepremier"). Disse konkurransene er fullstendig atskilt fra spillene, og eventuelle Konkurransepremier vises derfor ikke i Spillkontoens historikk. Spilloperatøren vil kontakte Spillere som har vunnet en Konkurransepremie, for å bekrefte at adressen som ble oppgitt ved registrering, er riktig. Spilleren må svare og bekrefte at adressen er riktig, før Spilloperatøren kan levere Konkurransepremien. Eventuelle skatter på Konkurransepremier må betales av Spilleren.
9.3 Hvis premien inkluderer reiser, er tilstrekkelig forsikring for alle reiserelaterte risikoer på din egen regning en betingelse for å kunne motta premien.
9.4 Spilleren forstår og aksepterer at jackpotter kan være annonsert i en bestemt valuta, og at jackpotten som følge av valutasvingninger kan bli redusert dersom den løses ut i en annen valuta.
9.5 Mens leverandører, entreprenører og ansatte i ethvert 888-konsernselskap har lov til å spille med Mr Green, forbeholder vi oss i tillegg retten til å undersøke eventuelle gevinster til nevnte leverandører, entreprenører eller ansatte og å utsette utbetalingen av gevinster til undersøkelsen er fullført uten funn av svindel eller manipulasjon.
9.6 Om nødvendig er det ditt ansvar å oppgi og betale alle skatter og avgifter som gjelder for dine innskudd, gevinster, bonuser, inntjening og generelt ethvert beløp som på noe tidspunkt står på Spillkontoen din. Du skal ikke holde Mr Green ansvarlig for noen skatter overhodet.

10. KUNDETJENESTE OG KLAGER
10.1 Kundetjenesten leveres av Spilloperatøren via e-post og online helpdesk ved bruk av kontaktskjemaet på Nettstedet ("Kundetjenesten").
10.1.1 Spamming av Kundetjenesten (sending av gjentatte kopier av samme melding) er forbudt. Spillere har ikke lov til å trakassere eller misbruke Kundetjenestens ansatte. Spillerne bes om å fremme sine bekymringer uten bruk av uanstendig eller truende språk.
10.1.2 Spilloperatøren har rett til å lukke eller suspendere Spillkontoen etter eget skjønn dersom Spilleren bruker støtende og/eller aggressivt språk i sin kommunikasjon med Spilloperatøren.
10.2 En klage kan rettes til Kundetjenesten via live chat eller e-post. En klage skal anses å ha blitt sendt på en gyldig måte når den inneholder klare opplysninger om spillerens identitet (fullt navn, fødselsdato, hjemmeadresse, registrert e-postadresse og mobiltelefonnummer) og oppgir alle relevante opplysninger som bakgrunn for klagen. Mer detaljer kan finnes i Help Center
10.3 Vi tar sikte på å bekrefte mottak av klagen innen 24 timer. Følgende gjelder:
10.3.1 For svenske og britiske brukere har vi som mål å behandle klager innen maks. 8 uker.
10.3.2 For danske kunder har vi som mål å behandle klager innen maks. 14 dager. Hvis mer tid behøves for undersøkelser, vil vi informere deg om dette og anslå en ny tidsramme for når undersøkelsene våre skal være avsluttet.
10.3.3 For alle andre har vi som mål å behandle klager innen maks. 10 dager. Hvis mer tid er nødvendig, vil vi informere deg i løpet av disse første 10 dagene og gi deg et anslag av hvor lang tid vi trenger for å fullføre undersøkelsene.
10.4 Hvis du ikke er fornøyd med Spilloperatørens håndtering av klagen din, kan du sende klagen til eCogra ved bruk av deres gratis ADR-tjeneste. En beskrivelse av eCogras ADR-tjeneste finner du på nettsiden https://ecogra.org/forms/adr-dispute-step-1
10.4.1 Hvis du ikke er statsborger eller bosatt i Danmark, Sverige eller Storbritannia, kan du også sende inn klagen din til Malta Gaming Authority (MGA) via denne lenken eller denne e-postadressen support.mga@mga.org.mt.
10.4.2 Hvis du bor i Danmark, kan du kontakte Forbrugerklagenævnet og følge prosedyrene angitt på https://www.forbrug.dk.
10.4.3 Hvis du bor i Sverige, må du kontakte Allmänna klagenemnda og følge prosedyrene spesifisert på http://arn.se.
10.5 Den endelige løsningen fra ADR eller regulatoren fratar deg ikke retten til å forfølge saken i rettsvesenet, som vil være siste trinn i prosessen.
10.6 I tilfelle det er uoverensstemmelse mellom utfallet av et spill slik det er registrert i Spilloperatørens database, og slik det er registrert av Spilleren, anses informasjonen som er registrert på Spilloperatørens spillserver, som den gyldige.
10.7 Spillere har ikke lov til å diskutere en klage eller hvor lenge den har vært til behandling hos Spilloperatøren, i chat-rommene.

11. AVSLUTNING, BLOKKERING OG LUKKING AV SPILLKONTOER
11.1 Vi kan etter eget skjønn begrense din tilgang til Mr Green, suspendere eller avslutte kontoen din, kansellere utførte innsatser og utestående spill på kontoen din, kansellere ikke-matchede spill eller kansellere og ugyldiggjøre alle utestående eller matchende spill dersom:
11.1.1 vi har grunn til å tro at du har utført en Forbudt handling;
11.1.2 vi er pålagt å gjøre det ved gjeldende lov, regel eller forskrift;
11.1.3 en betydelig teknologisk svikt forhindrer oss fra å tilby tjenestene;
11.1.4 du ikke innen rimelig tid etter at vi ber om det, gir oss informasjon som er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenestene;
11.1.5 vi mistenker at du kan være konkurs eller ha problemer med å skaffe kreditt;
11.1.6 du har forbud mot å spille gjennom en arbeidskontrakt eller en regel fra et idrettsorgan eller annen yrkesorganisasjon som gjelder for deg;
11.1.7 du legger inn en innsats på en kamp eller et arrangement der du deltar (eller der et lag du er medlem av, eller som du er ansatt i, deltar); eller
11.1.8 vi mistenker at du på annen måte har (eller kan ha) brutt disse Vilkårene i vesentlig grad.
11.2 Du samtykker i å holde Spilloperatøren og dens funksjonærer, ledere, ansatte, agenter, lisensgivere, leverandører og alle tredjeparts innholds- og tjenesteleverandører til Nettstedet skadesløse fra alle typer tap, utgifter, skader og kostnader som følger av brudd på Vilkårene fra din side.
1.3 FOR UK-SPILLERE. Mr Green er deltaker i prøveprosjektet "Single Customer View". Dette er et prosjekt for å sikre at personer som viser høyrisikoatferd er beskyttet mot gamblingrelaterte helseskader. For å gjøre dette, vil gamblingoperatører som deltar i prøveperioden som tilbyr nettbaserte gamblingprodukter, ta skritt for å identifisere kunder som de mener ikke bør spille og dele nøkkelkundeinformasjon med GamProtect-systemet. Fra 4. mai 2023 vil de deltakende gamblingoperatørene bruke GamProtect for å identifisere om den samme kunden har en konto hos dem og fortsette å stenge kontoen deres for å redusere risikoen for skade. Som sådan, fra 4. mai 2023, forbeholder Mr Green seg retten til å stenge kontoen din der den identifiserer deg som en kunde som den mener bør være registrert hos GamProtect eller (ii) mottar informasjon om deg fra GamProtect fra en annen deltakende operatør. For mer informasjon om prøveprosjektet for Single Customer View og hva som skjer i tilfelle av en kontostenging, se personvernerklæringen her.

12. LUKKING AV KONTOEN
12.1 En Spiller kan til enhver tid be om å at hans/hennes Spillkonto lukkes, ved å kontakte Kundetjenesten. Hvis Spilloperatøren ikke mistenker brudd på disse Vilkårene, skal Spilloperatøren utføre en utbetaling av Spillerens tilgjengelige midler minus eventuelle tredjepartsgebyrer innen rimelig tid etter avslutningsanmodningen. Hvis Spilleren har handlet i strid med disse Vilkårene, har Spilloperatøren rett til å få tilbakebetalt eventuelle gevinster som er utbetalt, eller foreta en avregning av gevinster mot balansen på Spillkontoen.
12.1.1 For danske innbyggere vil vi i henhold til avsnitt 4 forsøke å returnere all gjenværende uttakbar saldo til deg innen 5 dager fra vi har mottatt all relevant informasjon for å kunne behandle tilbakebetalingen.
12.2 Hvis en spiller stenger deres spillerkonto, vil alle midler (foruten bonuspenger) overføres til samme bankkonto eller betalingskort som midlene opprinnelig ble satt inn fra.

13. INAKTIV KONTO
13.1 Spilleren aksepterer og bekrefter at Spillkontoen automatisk klassifiseres som inaktiv hvis det ikke har vært noen inn- eller utloggingsaktivitet på Spillkontoen i løpet av en sammenhengende periode på 12 (tolv) måneder. Spilloperatøren vil ikke trekke gebyrer dersom kontoen er klassifisert som inaktiv.

14. PERSONOPPLYSNINGER OG UTLEVERING
Spilloperatøren ønsker å beskytte personvernet ditt og personopplysninger. Personopplysningene dine behandles i samsvar med vår personvernerklæring, som du finner her.

15. LOKALE LOVER OG FORBUD
15.1 Personer som er bosatt i følgende land, har et uttrykkelig forbud mot å bruke Nettstedet og spille noe spill som tilbys av Spilloperatøren. Ved å registrere deg som Spiller bekrefter du at du ikke er bosatt i et av følgende land: Afghanistan, Australia, Bosnia og Herzegovina, Burma, Cuba, Den demokratiske republikken Kongo, Elfenbenskysten, Hviterussland, Iran, Irak, Liberia, Libya, Nord-Korea, Serbia, Sudan, Syria, USA, Zimbabwe og/eller enhver annen jurisdiksjon der din deltakelse vil være i strid med gjeldende lov eller andre regler, inkludert de som gjelder online-spill.
15.2 Det er Spillerens ansvar alene å forstå lovene i hans/hennes jurisdiksjon knyttet til alle aspekter ved å spille spill og/eller bruke tjenester som tilbys av Spilloperatøren. Ditt besøk på Nettstedet er på ditt eget initiativ, og du er ansvarlig for at du overholder lokale lover om og i den grad lokale lover gjelder. Spilloperatøren gir ingen informasjon om hvorvidt innhold på Nettstedet eller Spilloperatørens tjenester er hensiktsmessig, tilgjengelig eller tillatt i din jurisdiksjon. Spilloperatøren kan ikke gi juridisk rådgivning om dette og påtar seg ikke noe ansvar dersom en person på en hvilken som helst måte opptrer i strid med lov eller forskrift i samhandlingen med Spilloperatøren.

16. LENKER
16.1 Nettstedet kan inneholde lenker eller referanser til andre nettsteder. Spilloperatøren har ingen spesiell kunnskap om informasjon som finnes på slike andre nettsteder, og støtter verken selskaper eller produkter som den lenker til. Spilloperatøren er ikke ansvarlig for innhold eller retningslinjer for slike andre nettsteder og tar ikke ansvar for eventuelle skader som følger av din oppsøking og bruk av slike andre nettsteder. Hvis du bestemmer deg for å oppsøke noen av tredjepartsnettstedene som er lenket til fra Nettstedet, gjør du det fullt og helt på egen risiko. Spilloperatøren forbeholder seg retten til å fjerne enhver lenke eller lenkeprogram når som helst.

17. IMMATERIELLE RETTIGHETER
17.1 Alt innhold på Nettstedet, som tekst, grafikk, logoer, knappikoner, bilder, lydklipp, digitale nedlastinger og programvare, eies og/eller lisensieres av Spilloperatøren. Du kan ikke oppsøke, skrive ut og laste ned deler av innhold fra Nettstedet med mindre det er uttrykkelig tillatt, og da bare for personlig og ikke-kommersiell bruk. Informasjonen på Nettstedet kan ikke endres, distribueres eller vises uten Spilloperatørens uttrykkelige samtykke.
17.2 Spilloperatørens varemerker, handelsnavn og andre symboler som er inkludert eller referert til på Nettstedet ("Merker") er beskyttet av nasjonal og internasjonal varemerkelovgivning. All bruk av Merkene er strengt forbudt uten Spilloperatørens skriftlige forhåndsgodkjenning. Merkene kan ikke brukes i forbindelse med noe produkt eller tjeneste som ikke er godkjent av Spilloperatøren, som på noen måte kan føre til forvirring hos kundene, eller som nedvurderer eller diskrediterer Spilloperatøren. Spilleren oppnår ikke noen rettigheter med hensyn til Merkene eller annet innhold på Nettstedet. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre erstatningsansvar.
17.3 Hvis du laster opp eller sender inn innhold til Nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til kommentarer, forslag, problemrapporter, feilrapporter og designideer), godtar du at du automatisk gir Spilloperatøren en ikke-eksklusiv, royaltyfri, verdensomspennende og evigvarende lisens til å bruke, modifisere, innlemme og reprodusere slikt innhold på enhver måte, og du frasier deg alle moralske rettigheter med hensyn til slikt innhold.

18. ANSVARSBEGRENSNING OG ANSVARSFRASKRIVELSE
18.1 I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lover, aksepterer ikke Spilloperatøren eller noen av dens tilknyttede selskaper eller innholdsleverandører noen form for ansvar for direkte, indirekte, strafferettslige, tilfeldige, eksemplariske eller følgende tap, kostnader, utgifter eller skader av noe slag som skyldes eller relaterer seg til din oppsøking og bruk av Nettstedet og/eller tjenestene som tilbys av Spilloperatøren. Under ingen omstendigheter skal Spilloperatørens totale ansvar overfor deg for noen skader, tap eller kravårsaker overstige beløpet du har satt inn på Spillkontoen i løpet av de siste 90 dagene, beregnet fra datoen da hendelsen skjedde.
18.2 Spilloperatøren garanterer ikke at Nettstedet eller tjenestene som tilbys av Spilloperatøren, vil bli levert uten forstyrrelser, avbrudd, forsinkelser eller andre typer feil, eller at eventuelle feil blir korrigert. Nettstedet og tjenestene på det leveres "som de er".
18.3 Hvis Spilloperatøren på grunn av en teknisk feil i systemene som Spilloperatørens lisensierer fra sine leverandører, eller av en annen grunn utenfor Spilloperatørens rimelige kontroll gjør en feilaktig betaling til Spillkontoen, skal en slik feilbetaling betales tilbake til Spilloperatøren så snart feilen identifiseres. Spilloperatøren skal ha rett til å ta tilbake en slik feilaktig betaling uten Spillerens samtykke. En slik feilaktig betaling skal betraktes som gjeld til Spilloperatøren frem til en korreksjon gjøres. Spilleren plikter å informere Spilloperatøren umiddelbart etter å ha blitt klar over en feilaktig betaling.
18.4 Denne bestemmelsen skal ikke anses som frasigelse av ansvar for noe det ville være ulovlig å utelukke i henhold til gjeldende lov. Ingenting i disse Vilkårene skal fungere som å utelukke noe ansvar Spilloperatøren kan forårsake med hensyn til svindel, personskade eller dødsfall.
18.5 I den grad loven tillater det, vil vårt maksimale ansvar som følge av eller i forbindelse med din bruk av Nettstedene, uansett årsaken til slike krav (enten gjennom kontrakt, forvoldt skade, brudd på garanti eller annet), ikke overstige verdien av innsatser du har gjort via Spillkontoen din med hensyn til innsatsen eller produktet som ga opphav til det aktuelle ansvaret, og ikke i noe annet tilfelle overstige EUR 10 000 eller tilsvarende i andre valutaer.

19. TILLEGG OG ENDRINGER
19.1 Spilloperatøren forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene. Endringer som gjøres kan skyldes, men er ikke begrenset til: myndghetskrav, lovendringer, teknisk årsaker, kommersiell årsaker, sikkerhetsårsaker eller lignende. Eventuelle endringer i disse vilkårene og betingelsene vil varsles til spillerne på forhånd, og trer i kraft etter at de er akseptert av spillerne. I tilfelle du ikke godtar de endrede eller nye vilkårene og betingelsene, kan du ikke få tilgang til, bruke eller fortsette å bruke nettstedet eller noen av tjenestene som tilbys av spilloperatøren. Spilleren må kontakte Kundeservice for å stenge kontoen og ta ut eventuelle gjenværende midler som finnes i Spillerkontoen.
Spilloperatøren råder deg til å gå gjennom vilkårene og betingelsene med jevne mellomrom.
19.2 Spilloperatøren forbeholder seg retten til å endre eller justere innholdet på nettstedet uten forvarsel, og kan aldri holdes ansvarlig overfor noen part, på noen måte, for alle konsekvenser som måtte følge av slike endringer. Spilloperatøren har rett til å suspendere, avbryte eller begrense tilgangen til alle deler av nettstedet og/eller dets tjenester, når som helst og uten forvarsel.
20. FORCE MAJEURE
20.1 Eventuell mangelfull eller forsinket utførelse av forpliktelser fra Spilloperatørens side skal ikke anses som brudd på forpliktelsene overfor deg dersom en slik feil eller forsinkelse skyldes brann, flom, jordskjelv, naturelementer eller naturkatastrofer, feil i offentlige forsyninger, krigshandlinger, terrorisme, opprør, sivil uro, opprør eller revolusjon, streiker, lockout eller arbeidstakerproblemer, rettsordre, brudd, forsinkelser eller forstyrrelser av Internett eller telekommunikasjonsnett, tredjeparts mislighold eller eventuelle annet lignende forhold ut over Spilloperatørens rimelige kontroll. Spilloperatøren tar ikke ansvar for konsekvensene som følger av slike force majeure-hendelser.

21. VILKÅRENES ANVENDELSE
21.1 Disse Vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Spilloperatøren, og erstatter alle tidligere og eksisterende avtaler med hensyn til Nettstedet og tjenestene som tilbys av Spilloperatøren. Du bekrefter at Spilloperatøren ikke har gitt noen fremstillinger, løfter eller garantier til deg angående temaer relatert til Vilkårene, som ikke er gjengitt her.
21.2 Dersom noen bestemmelse i disse Vilkårene fastsettes som ulovlige eller ikke-håndhevbare, skal en slik bestemmelse tas ut av Vilkårene og alle øvrige bestemmelser forbli i kraft upåvirket av endringen.
21.3 Spilloperatøren forbeholder seg retten til å overdra eller på annen måte lovlig overføre denne avtalen. Du kan ikke overdra eller på annen måte overføre denne avtalen.

22. GJELDENDE LOV OG TVISTER
22.1 Ved å gå inn på nettstedet og/eller registrere deg som spiller, godtar du at alle forhold som er knyttet til din tilgang til og bruk av nettstedet, og tjenester som leveres av spilloperatøren skal styres av og tolkes ved å følge lovene på Malta (unntatt dansk og svenske spillere, se punkt 22.2 og 22.3) uten å gi effekt til noen prinsipper om lovkonflikter.
Tvister som måtte oppstå på grunn av din bruk av nettstedet, og/eller spilloperatørens tjenester, skal avgjøres av domstolene på Malta (unntatt for danske og svenske spillere, se punkt 22.2 og 22.3), og du samtykker til å være underlagt deg den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene der.
Spillere og borgere i EU har rett til å fremme tvister for nettbaserte tjenestekontrakter til EUs nettplattform på følgende lenke:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/
22.2 Dersom du er bosatt i Danmark og spiller mens du er under dansk jurisdiksjonen, vil disse vilkårene og betingelsene være underlagt dansk lov.
22.3 Dersom du er bosatt i Sverige og spiller mens du er under svensk jurisdiksjon, vil disse vilkårene og betingelsene være underlagt svensk lov.
Dersom en tvist oppstår, kan du sende inn klage til Statens forbrukertvist Allmänna reklamationsnämnden, (ARN) gjennom følgende nettside:
https://www.arn.se eller per post til: ARN Boks 174 101 23 Stockholm, Sverige.
22.4 Du erkjenner at, med mindre annet er oppgitt, vil spillene og tjenestene organiseres på Malta.
--------------------------------------------------------
DEL B – SPILLSPESIFIKKE REGLER

1. CASINO-REGLER
Reglene for kasinospill finnes i hvert enkelt spill.
2. LIVE CASINO
Reglene for Live casino-spill finnes i hvert enkelt spill.
3. KENO
3.1 Keno-spill er ikke tillatt i Danmark.
3.2 Spillerne kan delta i Keno-bettingtilbud som bestemmes fra resultatet av tall trukket av en tilfeldig-tall-generator, levert til Mr Green av Electraworks Limited med adresse Gibtelecom, Mount Pleasant, South District, GX1111AA, Gibraltar. Electraworks Limited er lisensiert til å levere betting-programvare av Gambling Commission of Great Britain.
3.3 For å begynne å spille må du velge vinnertallene fra 1 til 80 og sjekke premietabellen for vinnerkombinasjoner og hvor mye du kan vinne.
3.4 Når du har valgt tallene, må du bestemme innsatsen og bestemme hvor mange Keno-brett du ønsker å spille.
3.5 Når nedtellingsklokken når null, begynner neste spill, og for å kunne spille må du ha satt innsatsen i sin helhet før klokken når null.
3.6 Ved null vil RNG trekke 20 tilfeldige kuler. Hvis noen av kulene dine matcher kulene på bordet, vinner du i henhold til premietabellen. Hvis du for eksempel spiller 10 kuler og alle 10 trekkes, vinner du den maksimale premien. Du vinner progressivt mindre beløp når færre kuler matcher.
4. JACKPOT-SPILL
4.1 Under fanen "Jackpots" eller lignende på våre sportsbetting-sider gir vi tilgang til sportspools som drives av Colossusbets Ltd ("Colossus Bets"). Colossusbets Limited er regulert av UK Gambling Commission. Lisensnummer: 000-031514-R-314905-001 4.2 De fullstendige reglene for slike pool-produkter finner du under fanen "Hjelp" under Jackpots-produktet. Med mindre annet er oppgitt i disse reglene, opptrer Mr Green som agent for Colossus Bets med hensyn til deres sportspools. Eventuelle spørsmål du måtte ha om spillaktiviteten din i Colossus Bets` pools, skal rettes til Mr Green. I den utstrekning Mr Green ikke klarer å løse saken din, vil vi kontakte Colossus Bets.
5. SPORTSBOK
5.1 Alle betting-tilbud leveres til oss av Kambi Malta Limited, et selskap registrert på Malta med registreringsnummer C-49777 og registrert kontor på adresse Level 3, 75 Quantum House, Abate Rigord Street, Ta` Xbiex, XBX1120, Malta, og som driver virksomhet under lisens utstedt av MGA med nummer MGA/CL4/659/2010.
5.2 Sportsbokvilkårene, inkludert betting-reglene, er en integrert del av kontrakten mellom deg og Mr Green, og ved å godta Vilkårene våre bekrefter du at du har lest og forstått betting-reglene, og at du vil overholde dem. De spesifikke vilkårene er tilgjengelige her. I samsvar med punkt 1.1 i disse Vilkårene skal alle begreper definert i disse Sportsbokvilkårene, forstås som definert i Vilkårene.
5.3 Skulle noen del av Sportsbokvilkårene, inkludert betting-reglene, være i konflikt med disse Vilkårene, skal sistnevnte gjelde.
--------------------------------------------------------------------------------
DEL C – BONUSVILKÅR
Disse Bonusvilkårene ("Generelle bonusvilkår") gjelder for alle Mr Greens kampanjer og konkurranser som tilbys av oss til deg ("Kampanjer") fra tid til annen, og inngår i Vilkårene mellom oss og deg. Kampanjer vil også ha bestemte vilkår som gjelder for dem, og vi vil gjøre deg kjent med disse før du deltar. Alle kampanjespesifikke vilkår skal inngå i disse Generelle bonusvilkårene. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt, skal spesifikke kampanjevilkår gjelde ved en eventuell uoverensstemmelse eller konflikt mellom Generelle bonusvilkår og eventuelle spesifikke kampanjevilkår. Ved å delta i kampanjer godtar du å være bundet av disse Generelle bonusvilkårene.
1. GENERELT
1.1 Mr Green kan fra tid til annen gi bort Bonusmidler eller Bonusspinn til Spillere (for eksempel en Innloggingsbonus på EUR 5 eller en Innskuddsbonus på 100 % opp til et visst beløp).
1.2 En liste over gjeldende bonus-/bonusspinntilbud finner du på kampanjesiden på Nettstedet. Listen inkluderer ikke kampanjer som tilbys via andre kanaler.
2. BONUSMIDLER
2.1. I forbindelse med kampanjespesifikke vilkår betyr "Bonus" eller "Bonusmidler" alle midler eller tilsvarende som vi har kreditert bonuslommeboken på Spillkontoen din ("Bonussaldoen"). Bonusmidler kan ikke tas ut eller utbetales, men må brukes som innsatser på Nettstedet. Avhengig av kampanjen kan slike Bonusmidler konverteres til ekte penger på kontoen din ("Kontosaldoen") etter oppfyllelse av et bestemt sett av vilkår innenfor Kampanjen (for eksempel et innsatskrav).
2.2. "Bonusspinn" betyr en Bonus som består av retten til å spille spill uten at det kreves innsats.
3. INNSATSKRAV
3.1. Et innsatskrav er det antall ganger du må satse verdien av en tildelt Bonus, før denne Bonusen blir en del av Kontosaldoen din (et "Innsatskrav"). Frem til du har oppfylt Innsatskravene for en Bonus, vil alle gevinster fra denne Bonusen stå på vent og kan ikke tas ut. Hvis du mister retten til Bonusen, vil alle Bonusmidler (dvs. gevinster knyttet til den aktuelle Bonusen) også bli fjernet. Standard Innsatskrav er trettifem (35) ganger beløpet av mottatt Bonus. Alle gevinster generert fra bruk av Bonusspinn, anses som Bonusmidler og må satses i henhold til Innsatskravene som gjelder for den aktuelle Kampanjen før du kan ta dem ut.
3.1.1 For danske kunder er standardkravet for bonusinnsats ti (10) ganger beløpet av Bonusen som mottas.
3.2. Hver Kampanje har kampanjespesifikke Innsatskrav som du får informasjon om i de kampanjespesifikke vilkårene. Innsatskrav gjelder ikke for innsatser der du bruker din egen Kontobalanse.
3.3. Det er Spillerens ansvar å sørge for å være kjent med kampanjevilkårene til enhver tid.
3.4. Du kan alltid sjekke om du har fullført Innsatskravet for en aktiv Bonus, ved å gå til delen "Aktive Casino-bonuser" på Spillkontoen din.
3.5. Casino-spill bidrar til Innsatskravet som følger:
• Spilleautomater: 100 %
• Live Dream Catcher: 50 %
• Monopoly Live: 50 %
• Deal or No Deal Live: 50 %
• Alle Live Roulette og Live Blackjack: 10 %
• Alle andre Lice Casino-spill: 10 %
• Alle ikke-live bordspill: 5 %
3.5.1 For danske kunder bidrar ikke-live Casino-spill 100 % til innsatskravet; ingen av live-casino-spillene bidrar til innsatskravet
3.5.2 Lightning-gebyret knyttet til en innsats plassert på Lightning Blackjack, bidrar ikke til noen bonusomsetningskrav.
3.5.3 Lightning-gebyret knyttet til enhver innsats plassert på Lightning Baccarat bidrar ikke til noen bonusomsetningskrav.
3.6. "Chip Coverage" betyr antallet mulige utfall du kan dekke for at innsatsen din skal telle mot omsetningskravet beskrevet i 3.1.
3.7 Uavhengig av reglene i 3.5 ovenfor, vil innsatsen din ikke telle mot omsetningskravet under omstendighetene og for Pragmatic Play™-spillene som er oppført i tabellen nedenfor:
Pragmatic Play™ Games Only Circumstance
All roulette (unntatt American) Når du dekker 25 tall eller mer på bordet
American roulette Når du dekker 26 tall eller mer på bordet
Dragon Tiger Når du dekker både "Dragon" og "Tiger"
Football Studio Når du dekker både "Home" og "Away"
Baccarat Når du dekker både "Player" og "Banker"
4. INNSATSREKKEFØLGE
4.1. Når du deltar i en Kampanje, vil enhver tilgjengelig Kontantbalanse på Spillkontoen din brukes først. Bonusmidler brukes kun når Kontantsaldoen er tom eller utilstrekkelig til å møte innsatsen.
4.2. Du kan ikke delta i mer enn én Kampanje samtidig. Hvis du velger en ny Kampanje på et tidspunkt der du allerede har en eksisterende Bonus, vil Bonusmidlene knyttet til den eksisterende Bonusen, mistes.
4.3. Hvis en Spiller forsøker å bruke sin Casino-bonus eller bruk av bonusspinn mens kontosaldoen er låst i ventende sportsbokspill, vil dette bli vurdert som misbruk av kampanjer og brudd på Vilkårene våre.
5. UTTAK
5.1. Du kan når som helst ta ut Kontosaldoen din, i henhold til Vilkårene. Hvis du tar ut en del av Kontosaldoen mens du fortsatt har en aktiv Bonus, mister du eventuell gjenværende Bonussaldo. Se Vilkårene for detaljer om uttak fra Spillkontoen din.
6. MISBRUK AV BONUS
6.1. Du må ikke ta del i noen aktivitet som har til hensikt å oppnå en urettferdig fordel fra en Bonus, herunder ved å utføre enhver Forbudt handling (som definert i del 7 i Vilkårene (Feilaktig bruk)).
6.2. Hvis Spilloperatøren har rimelig grunn til å mistenke at en Bonus mottas av eller til fordel for den samme personen mer enn en gang eller av en gruppe mennesker som handler i samarbeid, kan den trekke tilbake tilgjengeligheten av enhver eller alle Bonuser til den aktuelle kunden eller gruppen kunder og/eller ugyldiggjøre innsats finansiert av Bonusen, samt fjerne eventuelle gevinster fra en slik innsats.
6.3. Mr Green forbeholder seg retten til å tilbakekalle tilgjengeligheten av enhver Kampanje for enhver kunde eller gruppe av kunder når som helst og etter Mr Greens eget skjønn.
7. KAMPAJESPILLBEGRENSNINGER
7.1. Spilloperatøren har enkelte restriksjoner på i hvilken grad du kan satse en Bonus når du deltar i en Kampanje ("Kampanjespillbegrensning").
7.2. Typen Kampanjespillbegrensning som gjelder for Bonusen, varierer alt etter hvilken type Bonus som tilbys, men kan inneholde ting som:
7.2.1. Maksimale eller minste innsatser;
7.2.2. Kvalifiserende spill eller produkter; og
7.2.3. Begrensninger på spillmønstrene dine.
7.3. Kampanjespillbegrensningene som gjelder for en Bonus, vil være angitt i de kampanjespesifikke vilkårene.
7.4. Spilloperatøren forbeholder seg retten til å avvise, tilbakekalle eller tilbaketrekke en Bonus og/eller eventuelle ventende gevinster fra spill ved bruk av Bonusmidlene dersom noen av vilkårene i del 2 brytes, eller hvis det er bevis for at en spiller misbruker kampanjene eller bruker kampanjen til å garantere fortjeneste uavhengig av utfallet, enten individuelt eller som del av en gruppe.
7.5. Kun én konto per spiller er tillatt. En Spiller har ikke lov til å bruke en annen Spillers konto for å omgå denne begrensningen og få mer enn ett tilbud om Bonus/Bonusspinn/Kontanter. I tillegg forbeholder Mr Green seg retten til å lukke enhver Spillers konto og beslaglegge eventuelle eksisterende midler dersom Mr Green mistenker at noen form for misbruk, bedrageri eller annen utilbørlig bruk av Spillkontoen forekommer.
7.6. Noen spill er ekskludert fra bonusspill, og Spilleren har ikke lov til å satse Bonusmidler på noen av de ekskluderte spillene. Listen over ekskluderte spill er tilgjengelig i avsnitt
7.7. Merk at ikke alle spilleautomatspill er listet opp i punkt 7.7, men hvert spilleautomatspill som har blitt ekskludert fra bonusinnsats, har blitt teknisk blokkert, og innsats med bonusmidler fra disse spillene vil ikke være mulig.
7.8. Spill ekskludert fra Bonusspill:
100 BitDice
Mega Fortune Mobile
Abracardabra
Mega Joker
Arabian Nights
Mega Moolah
Avalon Midas
Gold Aztec Idols
Mirror Magic
Big Spinner
Monster Wins
Bork the Berzerker
Hack n Slash
Multifruit 81
Cash Splash
Mystery Joker 6000
Casino Win Spin
Mystery Reels
Castle Builder
Osiris Cosmic Fortune
Ozwin's Jackpots
Count
Duckula
Persian Fortune
Dead or Alive
Pots O'Luck
Dead or Alive 2
Power Force
Heroes Deck
The Halls
Power Force
Villains Devil's Delight
Queen of Riches
Diamond
Gamevy Railroad
Divine Fortune
Rainbow Jackpots
Dragon Sisters
Red Hot Wild
Football Champions Cup
Reels of Wealth
Fortune Gamevy
Robin Hood
Fortunes of Ra
Santas Wild Ride
Fortunes of Sparta
Secrets of Christmas
Fruit Warp
Sinbad's Golden Voyage
Golden Sky Lounge
Golden Mane
Soldier of Rome
Gong Xi Fa Cai
Spina Colada Good
Girl, Bad Girl
Star Quest
Hall of Gods
Super Lucky
Frog Hellboy
Super Nudge 6000
Holmes and the Stolen Stones
Superman
Last Son of Krypton
Immortal Romance
Tetris
Jackpot 6000
The Tipsy Tourist
Joker 8000
Treasure Nile
Joker Pro
Triple Red
Hot 7s Free Games
Jokerizer
Tuts twister
Keno
Vampires
Kings of Chicago
Vikings of fortune
Laser Fruit
Wild Circus
Leprechaun Goes to Hell
Wild Spartans
Lucky Little Devil
Wild Swarm
Lucky Little Gods
Wild West
Medusa II
Jackpots
Wild Wheel
Medusa 2
H5 HQ
Winstar
Mega Fortune
Worms Reloaded
7.8 Sportsbokspill teller ikke med hensyn til innsatskravene.
7.9. Du har ikke lov til å legge inn innsatser som overstiger maksimal bonusinnsatsstørrelse når du bruker bonuspenger. Maksimum bonusinnsatsstørrelse er EUR 5 / USD 5 / GBP 5 / SEK 50 / NOK 50 (eller tilsvarende) per innsats/spinn eller tilsvarende, med mindre noe annet er oppgitt i de spesifikke vilkårene som er skreddersydd for hver bonuskampanje. Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å sikre at du alltid er klar over hva som er maksimal bonusinnsatsstørrelse. I tilfeller der innsatser anses å ha oversteget maksimal bonusinnsatsstørrelse, kan en konto bli gjenstand for gjennomgang og bonusmidler konfiskert i prosessen.
7.10 En spiller kan ikke bruke bonuspenger til å legge inn innsatser som dekker mer enn to tredjedeler (2/3) av alle mulige utfall på hendelser eller spill med flere utfall.
7.11 Mr Green forbeholder seg retten til å annullere gevinster som følge av satsing med en aktiv bonus der en verdi eller en del av en verdi er bygget opp av en spiller og deretter aktivert med et faktisk pengeinnskudd. Denne bestemmelsen skal gjelde hvis noen del av verdien ble opprettet med en ikke-innskuddsbasert velkomstbonus eller bonusspinn.
7.12 Hvis en Spiller bruker en proxy-server eller lignende til å koble til Nettstedet for å endre eller gjemme Spillerens sanne identitet, eller endre eller skjule den sanne identiteten til Spillerens datautstyr, forbeholder Mr Green seg retten til å ugyldiggjøre bonuser og eventuelle gevinster som er gjort ved spill med bonuspenger.
7.13. Uttak av gevinster som er oppnådd fra en bonus eller bonusspinn som oppstod uten et innskudd, er begrenset til EUR 100 (eller tilsvarende i din lokale valuta), unntatt når bestemte vilkår gjelder.
7.14. MR. Green forbeholder seg retten til å avvise bonuspengene hvis de ikke er ferdig omsatt innen den angitte perioden. De angitte periodene er:
7.14.1. 60 dager for svenske innbyggere
7.14.2. 60 dager for danske innbyggere
7.14.3. 30 dager for alle andre beboere
7.15 Alle bonuser og/eller bonusspinn kan bare brukes en gang per husholdning, familie, adresse, e-postadresse og IP-adresse.
8. SPORTSBOKBONUS
8.1 Eventuelle sportsbokspill som gjøres ved bruk av bonusmidler, "profit boost", "odds boost", risikofrie spill eller Gratisspill, må ikke settes på utfall som er korrelert eller står i motsetning til hverandre. Enhver sikring av risiko ved å velge korrelerte utfall for sikring av fortjeneste med bonustypene nevnt ovenfor, vil bli vurdert som i strid med Vilkårene våre.