Prediksjonsverktøy for Green Gaming Vilkår og regler

Sikkerhetspolicy for prediksjonsverktøyet

I denne sikkerhetspolicyen, forklarer Mr Green Ltd ("Mr Green", "vi", "oss", "vår") hvordan vi forsikrer oss om at dine personlige data behandles på en ansvarlig måte, og i henhold til databeskyttelsesdirektiv når du benytter prediksjonsverktøyet ("verktøyet"). Verktøyet hjelper oss, ved at du svarer på noen enkle spørsmål, å analysere ditt spillemønster og gi innsikt i dine spillevaner.

1. Informasjonssikkerhet

1.1 Du skal alltid føle deg trygg når du benytter våre tjenester og deler dine personalia med oss. Vi er forpliktet til å beskytte og respektere ditt privatliv og streber etter å beskytte dine personlige opplysninger og data så godt som mulig. Derfor har vi tatt alle nødvendige organisasjonelle og tekniske sikkerhetsforbehold, for å beskytte dine personlige data fra uautorisert tilgang, bruk, endring eller sletting. Eksempler på disse sikkerhetsforbeholdene er begrensning av tilgang, og kryptering av personlige data.
1.2 Hvordan vi behandler dine data generelt er beskrevet i våre regler og vilkår . Denne sikkerhetspolicyen refererer kun til bruken av dataene i forbindelse med verktøyet.
1.3 Hos Mr Green krypteres alltid informasjon som sendes via offentlige nettverk.
1.4 Vi reviderer en rekke sikkerhetstiltak vedrørende innsamling av informasjon, samt oppbevaring og prosessering av denne. Dette gjør vi for best mulig å ruste oss mot at utenforstående får tak i våre opplysninger.
1.5 Vi begrenser tilgang til personlig informasjon til Mr Green-ansatte som må ha innsyn for å behandle data av prosesseringshensyn. Vedkommende ansatte er underlagt strenge kontrakter, og vil bli disiplinert eller avskjediget dersom de ikke lever opp til disse.

2. Datakontroller

2.1 Mr Green Ltd er den registeransvarlige for all bearbeiding som utføres av, - eller på vegne av, Mr Green. Dette betyr at vi er selskapet som bestemmer formålet med, - og metodene som brukes for, behandling av dine personlige data. Altså hvorfor og hvordan vi behandler dataene.
2.2 Om du har noen spørsmål om Verktøyet eller bearbeidingen av dine personlige data, kan du ta kontakt via informasjonen herunder [Enter hyperlink to section 8].

3. Hvordan fungerer verktøyet?

3.1 Verktøyet består av en algoritme som analyserer ditt spillemønster og søker etter mulige tegn til negative spillevaner. Det finnes også en frivillig selv-evalueringstest hvor du kan svare på noen få spørsmål om deg selv og hvordan du spiller. Informasjonen du gir oss når du går igjennom selv-evalueringstesten, vil bli analysert og sammenlignet med ditt faktiske spillemønster ved bruk av den nevnte algoritmen. Basert på resultatene som testen og analysen gir av dine spillevaner, vil verktøyet identifisere symptomer som kan indikere at det er en risiko for å utvikle spilleavhengighet.
3.2 Verktøyet deler spillere inn i tre forskjellige risikogrupper (lav, middels, høy). Vi kan benytte informasjonen vi får fra verktøyet når vi kommuniserer med våre spillere. Vi kan for eksempel justere vår markedsføring ut ifra de forskjellige kategoriene, og dermed unngå å oppmuntre høy-risikospillere til å øke sin aktivitet. Dette er en måte for oss å hjelpe deg å kontrollere dine spillevaner. Du vil også få vite hvilken kategori du tilhører.
3.3 Merk at det er helt valgfritt om du ønsker å benytte verktøyet, og at du kan melde deg av til enhver tid.

4. Hva er personlige data, og hvilke personlige data behandles?

4.1 Personlige data er all informasjon som direkte eller indirekte (altså sammen med annen informasjon) kan identifisere et individ. Dette betyr at en rekke data, slik som navn, kontaktinformasjon, IP-adresser, bankdetaljer, valg som er tatt, og spillemønstre er personlige data.
4.2 Når vi utfører analysen, vil vi behandle data som du har gitt oss i selv-evalueringstesten, informasjon om ditt faktiske spillemønster, samt informasjon om deg som vi allerede har. Med andre ord dreier det seg om data du har gitt oss på et tidligere stadium, for eksempel da du opprettet kontoen din.

5. Hvordan og hvorfor blir personlige data behandlet?

5.1 Dataene vil analyseres for å kartlegge spillevaner, og dermed gi deg oversikt over ditt spillemønster. Et slikt overblikk kan gi deg innsikt som vil hjelpe deg å holde, og øke, kontrollen over dine spillevaner. Som nevnt ovenfor, vil verktøyet også plassere deg i en av våre tre risikokategorier basert på ditt resultat.
5.2 Inndelingen vil la oss justere vår markedsføring overfor din spesifike risikokategori. For eksempel, om du tilhører høy-risikogruppen, vil du motta mindre markedsføringsmateriell fra oss enn om du tilhører lav-risikogruppen.
5.3 Vi vil også benytte resultatet for videreutvikling og forbedring av våre tjenester, samt for statistiske formål. Når dataene behandles for disse formålene, vil de bli brukt i et større perspektiv med gjennomsnitt basert på flere spillere.
5.4 Våre kundespesialister vil ha begrenset tilgang til opplysningene sik at de kan assistere kunder i tilfeller hvor de har spørsmål vedrørende resultater.
5.5 Av analyse- og servicehensyn vil administratorer ha tilgang til opplysningene.

6. Hvem får se personlige data?

6.1 Dataene kan bli delt innad i selskapsgruppen Mr Green, til formål for utvikling og forbedring av våre tjenester.
6.2 Personlige data kan også utgis til en tredjepart om dette er nødvendig for å etterkomme krav fra lover og regelverk, eller for å oppdage og forhindre svindel og andre sikkerhets- eller tekniske problemer.

7. Dine rettigheter i henhold til gjeldende databeskyttelseslover

7.1 I henhold til gjeldende lover om databeskyttelse, innehar du flere rettigheter. Om du ønsker å benytte deg av noen av rettighetene, vennligst ta kontakt med oss via adressen spesifisert i seksjon 8 nedenfor.
7.2 I henhold til gjeldende lover om databeskyttelse, har du rett til å:
i) få gratis innblikk i de personlige data vedrørende deg. Disse behandles én gang per kalenderår. Du har også rett til innsyn i vår behandling av dine data;
ii) få feilaktig informasjon vi har om deg rettet opp;
iii) til enhver tid få oss til å stoppe behandlingen av dine personlige data og trekke tilbake ditt samtykke;
iv) å få behandlingen av dine personlige data begrenset; og
v) å protestere på/motsette deg behandlingen av dine data.
7.3 Du er i tillegg, til enhver tid, berettiget til å sende inn klager til den relevante overordnede autoritet om du mener at dine personlige data blir behandlet i strid med gjeldende lover for databeskyttelse.

8. Kontaktinformasjon

8.1 Om du har noen spørsmål om Verktøyet, ønsker å utøve noen av dine rettigheter under gjeldende lover for databehandling, eller har noen andre spørsmål om hvordan vi behandler dine personlige data, kan du ta kontakt med oss via følgende kontaktinformasjon.
[Skriv inn e-post]
[Skriv inn adresse]
[Skriv inn telefonnummer]

9. Endringer av sikkerhetspolicyen

9.1 Det kan noen ganger forekomme justeringer til policyen. Om vi gjør noen endringer, vil vi si ifra til deg via e-post (ved bruk av den e-postadressen du har gitt oss da du opprettet kontoen din) før noen endringer trer i kraft. Om vi behandler dine data på noe vis som ikke er beskrevet i denne policyen, for eksempel innsamler og behandler ytterligere personlige data om deg, vil vi be om ditt samtykke før en slik prosess påbegynnes.
9.2 Du vil alltid kunne finne den nyeste versjonen av denne policyen på vår nettside.

Disse regler og vilkår er gjort tilgjengelig på forskjellige språk for å gjøre de lettere for våre kunder å forstå dem. Den engelske versjonen er likevel den eneste offisielle og lovlig bindende versjonen. Skulle det forekomme forskjeller mellom den engelske versjonen og en versjon på et annet språk, er engelsk versjon preseptorisk og lokalt språk fravikes.