Ennakoiva työkalu

Ennakoivan riskipelaamistyökalun tietosuojakäytäntö

Tässä tietosuojakäytännössä kerromme, mitä tietoja keräämme Green Gaming -työkalua varten, miksi niitä keräämme sekä miten tämä tapahtuu. Toivomme, että luet tietosuojakäytännön huolellisesti.

1. Tietosuoja

1.1 Pyrimme aina takaamaan pelaajan henkilökohtaisten tietojen salassapidon. Olemme sitoutuneet suojaamaan tiedot kolmansilta osapuolilta sekä kunnioittamaan pelaajiemme yksityisyydensuojaa käyttämällä korkeatasoisia turvatoimia, kuten sisäänkirjautumisrajoituksia sekä henkilökohtaisten tietojen salausta.
1.2 Henkilökohtaisten tietojen salaus on kuvailtu tarkemmin Yleisissä käyttöehdoissamme. Tämä tietosuojakäytäntö liittyy riskipelaamistyökaluun.
1.3 Mr Green salaa kaikki tiedot ennen lähettämistä julkisille palvelimille.
1.4 Valvomme tietojen keräämistä, säilytystä sekä käyttöä estääksemme luvattoman pääsyn järjestelmiimme.
1.5 Pidätämme pääsyn tietoihin ainoastaan Mr Greenin asianomaisille työntekijöille tai viranomaisille, jotka lailla perusteltuina tarvitsevat pääsyn tiettyyn, Mr Greenin keräämään dataan. Tämä pääsy tapahtuu valvotuissa olosuhteissa sekä järjestetään ehdottoman luottamuksellisesti.

2. Rekisterinhaltija

2.1 Mr Green Ltd pidättää oikeuden hallinnoida Mr Greenin keräämää käyttäytymisrekisteriä.
2.2 Mikäli sinulla on kysymyksiä työkaluun tai henkilökohtaisten tietojen rekisteriin liittyen, voit ottaa meihin yhteyttä.

3. Kuinka riskipelaamistyökalu toimii?

3.1 Työkalu perustuu algoritmiin, joka analysoi pelaajan pelikäyttäytymistä sekä mahdollisia riskikäyttäytymiseen liittyviä piirteitä. Vapaaehtoinen itsearviointitesti auttaa pelaajaa saamaan kokonaiskuvan pelaamisestaan muutamaan kysymykseen vastaamalla. Pelaajan vastauksia verrataan hänen todelliseen pelikäyttäytymiseensä. Työkalu arvioi pelaajan pelikäyttäytymistä ja tunnistaa riskipelaamiseen ja alkavaan peliongelmaan liittyviä piirteitä.
3.2 Työkalu antaa pelaajalle yhden kolmesta riskitunnisteesta (alhaisen, kohtalaisen tai suuren riskin). Mr Green saattaa käyttää työkalun tarjoamaa dataa ollessaan yhteydessä pelaajiin. Voimme esimerkiksi muuttaa markkinointiamme korkean riskin pelaajille ehkäistäksemme peliongelman muodostumista. Pelaaja saa tiedon omasta riskitunnisteestaan.
3.3 Huomaathan, että tämä on vapaaehtoinen itsearviointityökalu, ja voit lakata käyttämästä sitä milloin tahansa.

4. Mitä ovat henkilökohtaiset tiedot, ja kuinka niitä käsitellään?

4.1 Henkilökohtaiset tiedot ovat kaikki suorasti tai epäsuorasti tiettyyn yksityishenkilöön viittaavat tiedot. Henkilökohtaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, yhteystiedot, IP-osoite, pankki- ja maksutiedot sekä pelikäyttäytymisestä rekisteröidyt tiedot.
4.2 Suorittaessamme riskianalyysia arvioimme itsearviointisi vastauksia pelaamisestasi kerättyyn dataan, sekä jo olemassa oleviin tietoihisi, jotka olet luovuttanut luodessasi tilin.

5. Miten ja miksi käsittelemme henkilökohtaisia tietoja?

5.1 Henkilökohtaisia tietoja analysoidaan pelaajakohtaisen riskitason arviointiin. Arvio riskitasosta auttaa sinua pelaajana tekemään kestäviä valintoja pelaamisesi sekä taloudellisen tilanteesi mukaan.
5.2 Riskitason määritys auttaa meitä yrityksenä suuntaamaan oikeanlaista markkinointia eri riskitason pelaajille. Korkeamman riskin pelaajat saavat vähemmän markkinointiviestintää kuin alhaisemman riskin pelaajat.
5.3 Käytämme analyysiä kehittääksemme palveluitamme sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Data kerätään näitä tarkoituksia varten anonyymisti.
5.4 Asiakaspalvelutiimillämme on rajoitettu pääsy tietoihisi sillä ehdolla, että pyydät heiltä oma-aloitteisesti tietoja koskien pelitiliäsi.
5.5 Järjestelmänvalvojalla on pääsy tietoihin analyyttisin ja tilastollisin perustein.

6. Kuka pääsee käsiksi henkilökohtaisiin tietoihini?

6.1 Henkilökohtaisia tietoja käsitellään Mr Green&Co:ssa ainoastaan palveluiden kehittämis- sekä tilastollisiin tarkoituksiin.
6.2 Mr Green voi joutua luovuttamaan tietoja viranomaisille lain edellyttämissä tilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi epäilty petos, tekniset ongelmat sekä muut turvallisuusriskit.

7. Tietojasi säilytetään aina kulloinkin voimassaolevan tietojensuojalain mukaisesti

7.1 Ajankohtaisen tietojensuojalain mukaan sinulla on tiettyjä oikeuksia koskien henkilökohtaisia tietojasi. Mikäli haluat harjoittaa näitä oikeuksia, voit ottaa meihin yhteyttä seuraavassa kappaleessa mainittujen yhteystietojen kautta.
7.2 Ajankohtaisen tietojensuojalain mukaan sinulla on oikeus:
i) päästä käsiksi säilyttämiimme, sinua koskeviin henkilökohtaisiin tietoihin ilmaiseksi kerran kalenterivuodessa;
ii) saada sinua koskevissa henkilökohtaisissa tiedoissa olevat virheet oikaistua;
iii) pyytää meitä lopettamaan henkilökohtaisten tietojesi kerääminen sekä vetämään takaisin suostumuksesi henkilökohtaisten tietojesi keräämiseen;
iv) vähentää sinua koskevien tietojen keräämistä;
v) antaa vastalause henkilökohtaisten tietojesi käsittelytavasta.
7.3 Olet lisäksi oikeutettu esittämään valituksen vastaavalle valvovalle viranomaiselle mikäli koet, että henkilökohtaisten tietojesi kerääminen tapahtuu tietojensuojalakia loukaten.

8. Yhteystiedot

8.1 Mikäli sinulla on kysymyksiä työkalusta, haluat harjoittaa tietojensuojalaissa määriteltyjä oikeuksiasi tai sinulla on muita kysymyksiä liittyen henkilökohtaisiin tietoihisi, voit ottaa meihin yhteyttä
chatissa tai sähköpostilla:
asiakaspalvelu@mrgreen.com

9. Muutokset tietojensuojaa koskeviin ehtoihin

9.1 Mr Green pidättää oikeuden muuttaa tietojensuojaa koskevia ehtoja milloin tahansa. Ilmoitamme muuttuneista tietojensuojaa koskevista ehdoista aina sähköpostitse ennen ehtojen muuttumista. Mikäli käsittelemme tietojasi näissä ehdoissa mainitsemattomilla tavoilla, pyydämme hyväksyntääsi etukäteen.
9.2 Löydät aina ajankohtaiset tietojensuojaa koskevat ehdot sivustolta.

Nämä käyttöehdot ovat alunperin laadittu englanniksi. Mikäli käännöksessä havaitaan eroavaisuuksia alkuperäistekstiin, englanninkielinen teksti on voimassa sekä lainmukainen.