Kellys Kriterium - den mest tillämpade satsningsmetoden bland spelare

Sätt in och få 100 kr CASH - Utan omsättningskrav

Registrera dig och börja betta!

Registrera dig nu och få din välkomstbonus!

+18 | Endast giltigt för nya spelare med första insättning på min. 100 kr | Erhåll 100 kr i omsättningsfria kontanter efter godkänd insättning | Spendera välkomsterbjudandet av 100 kr extra i kontanter på valfri spelkategori och valfria spel | Giltigt i 60 dagar | Bonus-Regler och Villkor gäller | stodlinjen.se | spelpaus.se | Spela Ansvarsfullt.

Kelly-kriteriet – The Kelly Criterion – utvecklades av forskaren J.L. Kelly 1956, och har blivit en av världens mest välkända satsnings- och bettingstrategier. Kort förklarat går metoden ut på att maximera den potentiella avkastningen under en satsning – eller för en investering om området är finans. Medan det är ganska hög tröskel när det gäller inlärning och tillämpning av Kellys Kriterium, liksom att systemet inte eliminerar riskfaktorn, har metoden blivit en av de mest tillämpade bland professionella sportspelare.

Vad är Kellys Kriterium?

Kellys Kriterium är en relativt enkel matematisk formel som kan användas för att få fram den bästa tänkbara satsningsstorlek (stake level) för ett givet bet. Uträkningen görs genom att du först jobbar fram den förväntade avkastningen på ditt bet, och sedan applicerar detta på din bankrulle.

Även om detta för vissa låter logiskt för många, finns ett komplext element som gör metoden något mer svårbedömd. En effekt av Kelly-kriteriet är att ju större den förväntade sannolikheten är att du vinner på ditt givna bet, desto högre är insatsen. Med andra ord, handlar detta om vinstoptimering i de då oddset värderas högre än förväntningarna. För att du ska kunna använda formeln på det effektivaste sättet, behöver du alltid ligga i den absoluta framkanten när det gäller att beräkna utfallet för ditt bet.

Why is the Kelly Criterion formula used in sports betting?

Hur fungerar det?

För att demonstrera hur Kelly-kriteriet fungerar, antar vi att du har en god kapacitet när det gäller att bedöma sannolikheten att ett givet bet infaller med en hög grad av säkerhet. Givet detta, kan vi använda Kellys Kriterium för att beräkna satsningstorleken. Vi gör detta genom följande enkla formel:

(bp – q) / b = f

I denna ekvation är ’b’ multipeln av det tillgängliga oddset av satsningen i fråga. Om oddset på ett bet exempelvis är 4.0, är ’b’=3. Bokstäverna ’p’ och ’q’ utgör sannolikheten för att satsningen blir en vinst respektive en förlust. Om ett bet har en 55% chans att vinna, är p=0.55 och q=0.45. Till sist är ’f’ svaret på ekvationen och representerar andelen av din totala bankrulle som du skall använda för just denna satsning.

Om vi tar ett annat exempel där oddset är 4.0 medan vinstchansen är 35%, ser ekvationen ut enligt följande:

((3*0.35)-0.65) / 2 = 0.4

Baserat på Kelly-kriteriet för just detta bet, trots att sannolikheten att förlora är högre än vinstchansen, ska du alltså satsa 40% av din kassa.

kelly criterion equation

Vikten av oddsvärdet

En viktig aspekt av Kelly-kriteriet är att det också kan säga något om ett bet har är värde. Det så kallade oddsvärdet är ett viktigt genomgående koncept inom betting. Kort sagt innebär detta att du hitta ett oddsvärde när sannolikheten att spelet skall infalla är högre än den implicita sannolikheten för oddset på spelet. Om till exempel oddset på ett bet är 4.0 är den implicita sannolikheten för betet 25% eller 0.25. Om du anser att sannolikheten är större än 25% på att betet ska gå hem, har du identifierat ett bet med ett positivt förväntat värde.

I exemplet ovan, blir svaret i Kelly-formeln ett positivt nummer. Detta indikerar att du har identifierat ett bet med värde. Om svaret hade varit ett negativt nummer, hade det inneburit ett negativt förväntat värde, eller med andra ord, sannolikheten att betet skulle infalla är mindre än det implicita sannolikheten i oddset. Eftersom som det är fundamentalt inom betting att alltid spela när vi har identifierat ett positivt förväntat värde, innebär ett negativt värde från formeln att du inte skall spela.

odds and probabilities

Betta hos Mr Green!

Fördelar

Den största fördelen med Kelly-kriteriet är att det hjälper en spelare att hitta den rätta balansen mellan risk och säkerhet, mellan att bygga upp en bankrulle samtidigt som den håller den i skyddad. Genom att du altid höjer insatsen i proportion till det förväntade värdet, maximerar du ditt övertag och för de som är riktigt duktiga på att värdera sannolikheterna i betting rätt, är Kelly-kriteriet en mycket klok metod för vinstmaximering.

En annan fördel med Kelly-kriteriet är att systemet är relativt enkelt att använda. När du gjort uträkningarna några gånger, kommer du lätt komma ihåg hur man gör i fortsättningen. Dessutom finns det flera Kelly-räknare, som fungerar lika enkelt som miniräknare, på nätet. Metoden hjälper dig också att identifiera bets som inte har något oddsvärde. När formeln ger ett svar med ett negativt nummer, är detta som tidigare sagt en indikation på att du ska avstå från spel.

kelly criterion advantages

Nackdelar

Det finns två huvudnackdelar med Kelly-kriteriet. Den första är att det till hundra procent beror på dig som oddsspelare hur bra du är på att vara konstant i dina analyser och oddsvärderingar – du måste alltid ligga ”rätt” när du värderar oddset. Om du alltid ligger ” fel” samtidigt som du använder Kelly-formeln, kommer du konstant ange satsningsstorlekar som inte och använda din bankrulle på fel sätt.

Den andra nackdelen med Kelly-metoden är att den är att betrakta som extremt aggressiv när den sätts i praktik. Den kan helt enkelt leda till att du överexponerar dina satsningar och använder en alldeles för stor del av din bankrulle. Givet vårt tidigare exempel föreslår Kelly-formeln att vi skall använda så mycket som 40% av vår bankrulle. Detta är att betrakta som en extremt hög siffra, givet att många framgångsrika oddsspelare sällan satsar mer än 5% vid ett enstaka satsningstillfälle. I många fall tvingas denna skara spelare justera sina insatser till en halv eller ibland en kvarts andel av den rekommenderade insatsen för att skydda sin bankrulle.

Kelly Criterion disadvantages

Sammanfattning

Kellys Kriterium baseras på solid matematik och har många drag som gör att den är går att rekommendera till de flesta oddsspelare. För de som är duktiga på att räkna på odds och oddsvärderingar, ger Kelly-formeln dig en dynamisk möjlighet att maximera dina spel. Det är dock viktigt att komma ihåg att Kelly-kriteriet endast är ett satsningssystem – och den kommer aldrig att hjälpa dig med vad som är ett potentiellt bra oddsspel. Använd därför Kelly-formeln försiktigt och fokusera först på att bli riktigt bra på att värdera odds.