Vart kan jag hitta mitt kundnummer?

Ditt kundnummer består av nio (9) siffror och är ditt spelkontos unika identifieringsnummer. Du hittar ditt kundnummer inne på Mina Sidor på ditt spelkonto. Se till att hålla ditt kundnummer nära till hands när du kontaktar vår kundservice för snabbare service.

Leave a Reply