Vad är ett systemspel?

Ett systemspel är när du har flera singel eller dubblar är inlagda på samma kupong. Varje individuellt spel räknas separat varav ett systemspel kan innehålla en blandning av vunna samt förlorade resultat.