Det står att mitt konto är låst, vad ska jag göra?

Ingen anledning för oro! Du kan ha angett felaktigt lösenord för många gånger och utav säkerhetsskäl så blir kontot låst om felaktigt lösenord angetts mer än 5 gånger på rad. Vänligen ta kontakt med vår kundservice och ange dina konto uppgifter så kan de hjälpa dig vidare. Vänligen tänk på att om du har bytt mobilnummer på senaste tiden att ange detta så att vi kan hjälpa dig att uppdatera detta på kontot.