SPELTEST

Förstå ditt spelbeteende

Var och en av de 13 frågorna i detta speltest besvaras med ja eller nej. Besvara varje fråga baserat på hur väl påståendet stämmer in på ditt (eller någon annans) spelbeteende.

Testet är 100% konfidentiellt. Ingen data eller information rörande dina svar skickas vidare.