Sekretesspolicy för prediktiva verktyget

En del av Green Gaming

Denna sekretesspolicy är utformad för att hjälpa dig att förstå vilka data vi samlar in, varför vi samlar in det och vad vi gör med det för Green Gaming Analytical Tool. Det här är viktigt och vi hoppas att du tar dig tid att läsa den noggrant.

1. Informationssäkerhet
1.1 Du bör alltid vara säker när du använder våra tjänster och delar dina personuppgifter med oss. Vi är måna om att skydda och respektera din integritet och strävar efter att ge en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Vi har därför tagit de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärderna som behövs för att skydda dina personuppgifter från obehörig tillgång, användning, ändring och radering. Exempel på sådana säkerhetsåtgärder är åtkomstbegränsningar och kryptering av personuppgifter.
1.2 Hur vi behandlar dina personuppgifter i allmänhet beskrivs i våra allmänna villkor . Denna integritetspolicy avser endast databehandling som äger rum i förhållande till verktyget.
1.3 Hos Mr Green krypterar vi information när det skickas på offentliga nätverk.
1.4 Vi granskar vår informationssamling, lagring och behandling, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, för att försvara mot obehörig tillgång till system.
1.5 Vi begränsar tillgången till personlig information till Mr Greens anställda, entreprenörer och agenter som behöver känna till dessa uppgifter för att kunna behandla det för oss och som omfattas av stränga avtalsförhållanden och kan disciplineras eller avslutas om de inte uppfyller dessa överenskommelser.

2. Datakontroller
2.1 Mr Green Ltd är den registeransvarige för bearbetningsverksamheten som utförts av eller på uppdrag av Mr Green. Det innebär att vi är det företag som bestämmer syftet och sättet att behandla dina personuppgifter, dvs varför och hur vi bearbetar data.
2.2 Om du har några frågor angående verktyget eller behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

3. Hur fungerar verktyget?
3.1 Verktyget består av en algoritm som analyserar ditt spelmönster och söker efter eventuella tecken på negativt spelbeteende. Det finns också ett frivilligt självutvärderingstest där du svarar på några frågor om dig och hur du spelar. De data som du lämnar in när du gör självutvärderingstestet analyseras och jämförs med ditt faktiska spelmönster med den beskrivna algoritmen. Baserat på resultatet av testet och analysen av dina spelvanor kommer verktyget att ge information om ditt spelbeteende och identifiera symptom som kan indikera att det finns risk för att man utvecklar ett spelberoende.
3.2 Verktyget segmenterar spelare i tre olika riskkategorier (låg, måttlig, hög). Vi kan använda den information som vi får från verktyget när vi interagerar med våra spelare. Vi kan till exempel anpassa våra marknadsaktiviteter till de olika kategorierna och därigenom undvika uppmuntrande av spelare med hög risk att öka sin spelaktivitet. Det här är ett sätt för oss att hjälpa dig att få kontroll över ditt spelbeteende. Du kommer också att bli underrättad om vilken kategori du tillhör.
3.3 Observera att det är valfritt att använda verktyget och att du kan välja bort det när som helst.

4. Vad är personuppgifter och vilka personuppgifter behandlas?
4.1 Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs tillsammans med annan information) kan identifiera en individ. Det betyder att ett brett spektrum av data, såsom namn, kontaktuppgifter, IP-adresser, bankuppgifter, valmöjligheter och spelbeteenden är personuppgifter.
4.2 Vid analysen bearbetar vi de data som du har lämnat till oss i självutvärderingstestet, information om ditt faktiska spelmönster och information om dig som vi redan har, dvs data som du har lämnat till oss i ett tidigare skede, till exempel när du skapade ditt konto.

5. Hur och varför behandlas personuppgifterna?
5.1 Data kommer att analyseras för att utvärdera och kartlägga dina spelvanor och därigenom ge dig en översikt över ditt spelbeteende. En sådan översikt kan ge dig insikter som hjälper dig att öka kontrollen över ditt spelande. Som nämnts ovan segmenterar verktyget dig även i en av våra tre riskkategorier baserat på ditt resultat.
5.2 Segmenteringen gör att vi kan anpassa våra marknadsaktiviteter till din specifika riskkategori. Till exempel om du tillhör högrisk segmentet får du mindre marknadsinformation från oss än om du tillhör lågrisk segmentet.
5.3 Vi kommer också att använda resultatet för att utveckla och förbättra våra tjänster och för statistiska ändamål. Vid bearbetning av data för dessa ändamål används uppgifterna i en aggregerad form.
5.4 Vårt kundserviceteam har begränsad tillgång till uppgifterna för att ge dig service och hjälp i det fall du har frågor om dina resultat.
5.5 Administratörer kommer att ha tillgång till dessa uppgifter för service och analytiska ändamål.

6. Till vem avslöjar vi personuppgifterna?
6.1 Data kan delas inom koncernen Mr Green Group för att utveckla och förbättra våra tjänster.
6.2 Personuppgifter kan också lämnas till tredje part om vi är skyldiga att göra det för att följa gällande lagar och förordningar eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier eller andra säkerhets- eller tekniska problem.

7. Dina rättigheter enligt gällande lagstiftning om dataskydd.
7.1 Enligt gällande lagstiftning om dataskydd har du vissa rättigheter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på den adress som anges i avsnitt 8 nedan.
7.2 Enligt gällande lagstiftning om dataskydd har du rätt att:
i) att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar i relation till dig en gång per kalenderår och kostnadsfritt, samt information om de bearbetningsaktiviteter som utförts av oss,
ii) ha felaktig information som vi behandlar om dig rättad
iii) att vi upphör att behandla dina personuppgifter och återkalla ditt samtycke när som helst
iv) att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, och
v) motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter.
7.3 Du har vidare rätt att när som helst göra klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning om personuppgifter.

8. Kontaktuppgifter
8.1 Om du har frågor angående verktyget, vill utöva några av dina rättigheter enligt gällande lagstiftning om dataskydd, eller har andra frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

E-post: kundservice@mrgreen.com
Adress: Mr Green Limited, Tagliaferro Business Centre, Level 7
Telefon: +46844686290

9. Ändringar av denna sekretesspolicy
9.1 Denna policy kan justeras från tid till annan. Om vi ​​gör några ändringar kommer vi att meddela dig via e-post (med den e-postadress du har angett när du skapade ditt konto) innan några ändringar träder i kraft. Om vi ​​behandlar dina uppgifter på ett sätt som inte beskrivs i denna policy, till exempel samlar in och bearbetar ytterligare personuppgifter om dig, kommer vi att erhålla ditt samtycke före påbörjandet av sådan behandling.
9.2 Du hittar alltid den senaste versionen av denna policy på vår hemsida.

Dessa användarvillkor görs tillgängliga på olika språk för att underlätta förståelsen för information till kunder. Den engelska versionen är dock den enda officiella och juridiskt bindande versionen. I händelse av skillnader mellan den engelska versionen och en version på ett annat språk, tar den engelska versionen rättslig roll vid varje tillfälle.