Pair splitting strategi

Registrera dig och börja spela!

Har du redan ett konto? Logga in

+18 | Endast giltigt för nya spelare hos Mr Green | Erhåll 100 kr i kontanter direkt efter registrering | Ingen insättning krävs för att aktivera erbjudandet | Välkomsterbjudandet har inga omsättningskrav | Bonus-Regler och Villkor gäller | stodlinjen.se | spelpaus.se | Spela Ansvarsfullt

Möjligheten till att splitta par introducerades till black jack som ett sätt att minska husets fördel på, men många gånger tenderar spelare att splitta par utan någon matematisk baktanke. Det kan vara så att man alltid väljer att splitta var gång man får ett par eller rentav aldrig tar del av alternativet. Detta har gjort att denna fördelaktiga funktion för oss spelare istället har blivit en fördel för casino.

I följande artikel kommer vi däremot att ta och ändra på detta. Genom att tillämpa de optimala strategier, basic strategy, kommer vi att lära dig när det är matematiskt korrekt att splitta ett par. Detta kommer inte bara leda till att vissa av dina förlorande händer blir vinnande sådana i längden, utan du kommer även att kunna maximera dina vinster och minimera dina förluster.

Hur pair splitting används

När optimalt spel tillämpas geom basic strategy är frågan huruvida du kan eller borde splitta ett par den andra frågan du borde ställa dig. Den första du ska ställa dig är alltid om du kan eller borde ge upp handen genom att använda dig av surrender. Om svaret är nej på den frågan och du har ett par på handen, är det i så fall läge att fråga sig om en split vore fördelaktig.

Om du vill splitta en hand när du spelar blackjack måste detta alltid ske innan du begär ett nytt kort eller väljer att dubbla. Alternativet finns även endast tillgängligt när du blir given två kort av samma värde, såsom ett par eller två kort med ett värde av 10. Om du t.ex. tilldelas 4 – 4 har du möjlighet att antingen spela handen med ett värde av åtta eller splitta den till två händer som vardera har ett värde av fyra. Om du väljer att splitta behöver du lägga en extra insats till samma summa som din ursprungliga insats var. Detta så att båda dina hände får var sin insats av samma värde.

Blackjack pair splitting use

När du bör använda pair splitting

När det är matematiskt korrekt för dig att splitta ett par beror på antalet kortlekar som används vid bordet, vad bordsreglerna säger, vilket par du har och vad dealern visar för kort.

Om dealern måste dra på soft 17 eller ej förändrar sällan paren som är korrekta att splitta, även om det finns ett par undantag. Däremot påverkar regeln om det tillåts att dubbla efter en split eller ej desto mer. Om detta tillåts är det matematiskt korrekt att splitta betydligt fler par än när det inte tillåts. Om surrender finns tillgängligt vid bordet eller ej har även en viss påverkan, om än endast vid enstaka tillfällen.

I nedanstående tabeller finner du information om vilka par du bör splitta beroende på vad dealern visar för kort, hur många kortlekar som används vid bordet och vad reglerna säger. Din starthand ser du i den första kolumnen, medan resterande kolumner visar vilken hand dealern måste ha för att det ska vara matematiskt korrekt för dig att splitta.

S17 betyder att dealern måste dra på alla soft 17, medan H17 betyder att dealern alltid måste stanna på 17, oavsett kort. DES står för “dubblering efter split” och IDES för “ingen dubblering efter split”, vilket visar om det tillåts att dubbla efter en split eller ej.

Kortlekar: 1
Bordsregler: S17, DES

Dealerns kort
Din starthand 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
2 – 2 S S S S S S
3 – 3 S S S S S S S
4 – 4 S S S
5 – 5
6 – 6 S S S S S S
7 – 7 S S S S S S S
8 – 8 S S S S S S S S S S
9 – 9 S S S S S S S
10 – 10
A – A S S S S S S S S S S
S = Split

Kortlekar: 1
Bordsregler: H17, DES

Dealerns kort
Din starthand 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
2 – 2 S S S S S S
3 – 3 S S S S S S S
4 – 4 S S S
5 – 5
6 – 6 S S S S S S
7 – 7 S S S S S S S
8 – 8 S S S S S S S S S S
9 – 9 S S S S S S S S
10 – 10
A – A S S S S S S S S S S
S = Split

Kortlekar: 1
Bordsregler: S17, IDES & H17, IDES

Dealerns kort
Din starthand 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
2 – 2 S S S S S
3 – 3 S S S S S
4 – 4
5 – 5
6 – 6 S S S S S
7 – 7 S S S S S S
8 – 8 S S S S S S S S S S
9 – 9 S S S S S S S
10 – 10
A – A S S S S S S S S S S
S = Split

Kortlekar: 2
Bordsregler: S17, DES & H17, DES

Dealerns kort
Din starthand 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
2 – 2 S S S S S S
3 – 3 S S S S S S
4 – 4 S S
5 – 5
6 – 6 S S S S S S
7 – 7 S S S S S S S
8 – 8 S S S S S S S S S S
9 – 9 S S S S S S S
10 – 10
A – A S S S S S S S S S S
S = Split

Kortlekar: 2
Bordsregler: S17, IDES & H17, IDES

Dealerns kort
Din starthand 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
2 – 2 S S S S
3 – 3 S S S S
4 – 4
5 – 5
6 – 6 S S S S S
7 – 7 S S S S S S
8 – 8 S S S S S S S S S S(*)
9 – 9 S S S S S S S
10 – 10
A – A S S S S S S S S S S
S = Split
(*) = Vid H17, splitta om surrender inte tillåts, annars surrender

Kortlekar: 4/6/8
Bordsregler: S17, DES & H17, DES

Dealerns kort
Din starthand 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
2 – 2 S S S S S S
3 – 3 S S S S S S
4 – 4 S S
5 – 5
6 – 6 S S S S S S
7 – 7 S S S S S S S
8 – 8 S S S S S S S S S S(*)
9 – 9 S S S S S S S
10 – 10
A – A S S S S S S S S S S
S = Split
(*) = Vid H17, splitta om surrender inte tillåts, annars surrender

Kortlekar: 4/6/8
Bordsregler: S17, IDES & H17, IDES

Dealerns kort
Din starthand 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
2 – 2 S S S S
3 – 3 S S S S
4 – 4
5 – 5
6 – 6 S S S S
7 – 7 S S S S S S
8 – 8 S S S S S S S S S S(*)
9 – 9 S S S S S S S
10 – 10
A – A S S S S S S S S S S
S = Split
(*) = Vid H17, splitta om surrender inte tillåts, annars surrender

Spela Blackjack hos Mr Green

Matematiken bakom pair splitting

Det finns tre stycken anledningar för dig att välja att splitta ett par, vilka alla reducerar den fördel som huset har. Den första anledningen är att du i längden kommer att maximera dina vinster ifrån händer som du är favorit till att vinna. Den andra är att du i längden kommer att minimera dina förluster ifrån vissa händer där du har oddsen emot dig. Den tredje och sista anledningen är att du kommer att lyckas vända vissa händer där du har oddsen emot dig till händer som du i längden kommer att vinna. Låt oss illustrera detta med ett exempel ifrån var anledning.

Maximera vinster ifrån vinnande händer

Låt oss anta att du sitter vid ett bord som spelas med 4, 6 eller 8 kortlekar och där reglerna säger att det inte är tillåtet att dubbla efter en split. Du får 9 – 9 på handen, medan dealern vänder upp en 6:a. Ditt handvärde av 18 står sig bra mot dealerns 6:a då du i längden kommer att vinna 64% av gångerna om du väljer att stanna. Skulle du spela denna hand 100 gånger och satsa 10 kr var gång, skulle du i genomsnitt nå en nettovinst av 280 kr. Detta då 64 av dina händer skulle gå med vinst och ge 640 kr, medan 36 av dina händer skulle gå förlorade och således leda till en förlust av 360 kr. Skillnaden mellan dessa belopp är 280 kr (640 kr – 360 kr), vilket blir den genomsnittliga nettovinsten av 100 händer.

Om du istället väljer att splitta handen var gång du får den, kommer du på 100 händer i genomsnitt att nå en nettovinst på 400 kr, vilket är 120 kr mer. Genom att splitta sänker du faktiskt dina vinstchanser till 60%, men då 60% fortfarande betyder att du vinner i längden och du har möjlighet till att lägga en extra insats genom att splitta, kommer detta i längden att genera en högre vinst.

På 100 händer kommer du i genomsnitt att vinna 60 stycken, vilket med en dubbel insats kommer att ge 1200 kr (20 kr * 60 vunna händer). Resterande 40 händer kommer att gå förlorade och med en dubbel insats leda till en förlust av 800 kr (20 kr * 40 förlorade händer). Detta ger dig en genomsnittlig nettovinst av 400 kr (1200 kr – 800 kr), vilket alltså är 120 kr mer än de 280 kr du i genomsnitt får om du väljer att stanna.

Minimera förluster med oddsen emot dig

Låt oss anta att du sitter kvar vid samma bord med 4, 6 eller 8 kortlekar, men att du denna gång blir given 7 -7, medan dealern visar en 2:a. Ditt handvärde av 14 är inte speciellt bra, varav du vid ett sådant här scenario i längden förlorar 64% av dina händer, medan 36% av dem blir vunna. Satsar du 10 kr per hand och spelar 100 händer, kommer du i genomsnitt att förlora 280 kr (640 kr – 360 kr).

Väljer du att splitta handen så att du istället får två händer med ett värde av 7, kommer du fortfarande att vara i ett underläge. Däremot kommer du inte att förlora lika ofta, utan i längden kommer endast 55% av dina händer att gå förlorade, medan 45% kommer att bli vunna. Eftersom du behöver lägga en extra insats när du splittar, kommer du att satsa totalt 20 kr. Detta kommer över 100 händer att ge dig en vinst på 900 kr (20 kr * 45 vunna händer) och en förlust på 1100 kr (20 kr * 55 förlorade händer). I genomsnitt kommer du på 100 händer således att förlora 200 kr (900 kr – 1100 kr) genom att splitta, vilket är 80 kr mindre än om du inte skulle ha gjort det.

Vänd förlorande händer till vinnande sådana

Låt oss återigen anta att du sitter kvar vid samma bord och att du även denna gång blir given 7 -7, men att dealern nu visar en 6:a. Även om dealerns 6:a är bättre än 2:an i tidigare exempel, kommer du i längden fortfarande att förlora vid ett sådant här scenario om du väljer att stanna. I genomsnitt kommer du att vinna 42% av dina händer och förlora resterande 58%. Spelar du 100 händer med en insats av 10 kr per hand, kommer du i genomsnitt att förlora 160 kr (420 kr – 580 kr).

Genom att splitta dina 7:or får du däremot ett övertag i handen, då en 7:a i längden vinner över dealerns 6:a. Med det här utgångsläget kommer 52% av dina händer att resultera i en vinst och endast 48% att gå förlorade. Detta innebär att om du splittar och lägger en extra insats, vilket blir totalt 20 kr, kommer du på 100 händer i genomsnitt att vinna 1040 kr (20 kr * 52 vunna händer) och förlora 960 kr (20 kr * 48 förlorande händer). Detta ger dig en nettovinst på 80 kr (1040 kr – 960 kr). Du har alltså genom att splitta lyckats att vända en genomsnittlig förlust på 160 kr till en vinst på 80 kr.

Avslutande ord

Att splitta ett par används ofta felaktigt vid borden eller inte alls, vilket är beklagligt då det med matematiskt korrekta beslut är möjligt att minska husets fördel. Alternativet är en viktig del i den optimala strategin, basic strategy och är alltid det andra man bör ha i åtanke i en hand, efter att ha frågat sig om det är möjligt och/eller fördelaktigt att ge upp handen med surrender.

Genom att ta korrekta matematiska beslut vid split av ett par är det inte bara möjligt att omvandla förlorande händer till vunna sådana, utan vinster kommer även att maximeras och förluster att minimeras. Detta är dels möjligt genom att få ett bättre utgångsläge på sin hand, men även genom möjligheten att kunna lägga en extra insats och satsa desto mer när det är fördelaktigt.