Hvilke dokumenter må jeg laste opp for å verifisere min konto?

Etterspurte dokumenter vil variere, men normalt så vil det være ID, adressebevis og bevis på innskuddsmetoder som er brukt. Du kommer til å bli kontaktet via epost når en verifisering krever informasjon utover dette.