Hva er Each Way spill?

Each Way brukes gjerne i spill på hest, eller andre arrangementer med turneringsbasert kvalifiseringsformat. Det er spill som er todelt: Ett spill på seier, og ett på plassering.

For at seier skal gi gevinst, må den/det du har spilt på ta førsteplass i arrangementet. For at plassering” skal gi gevinst, må den/det du har spilt på havne innenfor et forhåndsbestemt plasseringsspenn; for eksempel første eller annen.