Vilkår & betingelser

Vilkår & betingelser

Version 16.5 Opdateret 05. januar 2024

Generelle vilkår og betingelser Mr Green
Version 16.5
Opdateret 05. januar 2024

INDEKS
DEL A – GENERELT
DEL B – SPILSPECIFIKKE REGLER
DEL C – VILKÅR OG BETINGELSER FOR BONUS

DEL A – GENERELT

Læs venligst disse brugsvilkår og -betingelser (“generelle vilkår og betingelser”) omhyggeligt før du bruger dette websted og/eller eventuelle tjenester, der leveres af spiludbyderen. Disse generelle vilkår og betingelser forklarer, hvad du skal vide, når du bruger de produkter og tjenester, som vi stiller til rådighed, herunder hvem vi er, hvordan du eller vi kan ændre eller opsige aftalen, hvem du skal kontakte, hvis der er et problem, og andre vigtige oplysninger.
Ved at bruge webstedet og/eller eventuelle tjenester accepterer du at være bundet af disse generelle vilkår og betingelser. Hvis du ikke ønsker at være bundet af disse generelle vilkår og betingelser, kan du ikke få adgang til eller bruge webstedet eller nogen af de tjenester, der leveres af os.

1. Generelt
2. Åbning af en spillerkonto
3. Indbetalinger og væddemål
4. Verifikationskontroller
5. Fejl og annulleringer
6. Udbetalinger
7. Uretmæssig brug af din konto
8. Ansvarligt spil, social ansvarlighed og selvudelukkelse
9. Gevinster, præmier og skat
10. Kundeservice og klager
11. Opsigelse, blokering og lukning af spillerkonti
12. Lukning af kontoen
13. Inaktiv konto
14. Personoplysninger og omtale
15. Lokale love og forbud
16. Links
17. Intellektuelle ejendomsrettigheder
18. Ansvarsbegrænsning og ansvarsfraskrivelse
19. Ændringer
20. Force majeure
21. Anvendelse af generelle vilkår og betingelser
22. Lovvalg og tvister

 

1. GENERELT

1.1 I disse generelle vilkår og betingelser er en henvisning til “Mr Green” “spiludbyder”, “os”, “vi”, “vores” en henvisning til Mr Green Limited, et aktieselskab registreret på Malta og underlagt maltesisk lov, der har sit hjemsted på Tagliaferro Business Centre, Level 7, High Street, Sliema SLM 1549, Malta.

1.2 Mr Green tilbyder online gambling-tjenester på webstederne www.mrgreen.com, casino.mrgreen.com, sport.mrgreen.com, http://wetten-bei-mrgreen.at (“Webstedet”).

1.3 Udtryk med stort bogstav skal have betydning som defineret i hovedteksten af ​​disse regler og vilkår.

1.4 Mr Green er licenseret og reguleret af:
1.4.1 For så vidt angår tjenester, der tilbydes indbyggere i Storbritannien, Gambling Commission of Great Britain, i henhold til licensnummer 000-039264-R-319432-018

1.4.2 For så vidt angår sportsvæddemål, der tilbydes indbyggere i Irland, Revenue Commissioners, i henhold til licensnummer 1011600

1.4.3 For så vidt angår tjenester, der tilbydes indbyggere i Danmark, Spillemyndigheden, i henhold til licensnummer 18-0457046

1.4.4 For så vidt angår tjenester, der tilbydes alle andre kunder, den maltesiske spillemyndighed (“MGA”, Malta Gaming Authority), i henhold til licensnumre MGA/CRP/121/2006 udstedt den 1. november 2018 og gyldige indtil den 19. marts 2028, er de godkendte spiltyper type 1, 2 og 3 (samlet benævnt “spillelicensen”).

1.5 Mr Green LTD er en del af 888 Holdings PLC Group-selskaberne (“888 Group”). Andre virksomheder i 888-koncernen kan få licens separat som uafhængige juridiske enheder, og de relevante vilkår og betingelser og relevante licensnumre kan findes på de relevante websteder for disse enheder. Mr Green påtager sig intet ansvar for handlinger eller undladelser eller nogen anden juridisk enhed inden for 888-gruppen.

1.6 Disse generelle vilkår og betingelser regulerer din adgang til og brug af webstedet og udgør en juridisk bindende kontrakt mellem Mr Green og dig som spiller (i dette dokument “du” eller “spilleren”) og (med undtagelse af danske indbyggere) er reguleret af lovgivningen på Malta. Udelukkede for så vidt angår danske kunder, er brugen af webstedet og spillene samt andre tjenester reguleret af lovgivningen i Danmark.

1.7 Disse generelle vilkår og betingelser omfatter og indarbejder en række yderligere vilkår, som følger:

1.7.1 Væddemåls-vilkår og -betingelser;

1.7.2 Reglerne for casinospil findes i hvert enkelt spil (del B i disse generelle vilkår og betingelser)

1.7.3 Privatlivspolitikken og cookiepolitikken.

1.7.4 Vilkår for bonus- (del C i disse generelle vilkår og betingelser).

1.7.5 Bevidst udeladt

1.7.6 Spilleregler for Keno, Jackpot Bets, Casino og sportsvæddemål findes i del B – spilspecifikke regler, i disse vilkår og betingelser

1.7.7 Eventuelle kampagnevilkår, der gælder i forbindelse med kampagner, bonusser og andre tilbud, som vi tilbyder fra tid til anden

1.7.8 Eventuelle yderligere brugsvilkår og -betingelser for slutbrugere, som vi vil bede dig om at bekræfte din accept af som en del af din brug af webstedet fra tid til anden.

1.8 De generelle vilkår og betingelser leveres i forskellige sprogversioner. De forskellige sprogversioner af de generelle vilkår og betingelser afspejler de samme principper. Men i tilfælde af uoverensstemmelser mellem de forskellige sprogversioner, skal den engelske version have forrang.

1.9 Vær venligst opmærksom på, at grundet spille-regulationer og landsspecifik lovgivning, vil nogle produkter og/eller platforme ikke blive tilbudt eller være tilgængelige i visse jurisdiktioner og/eller regioner.

2. ÅBNING AF EN SPILLERKONTO

2.1 For at kunne bruge de tjenester, som leveres af spiludbyderen, skal spilleren åbne en konto (en “spillerkonto”). Spillere skal registrere sig personligt. Spiludbyderen forbeholder sig ret til at afvise enhver ansøgning om en spillerkonto. I henhold til afsnit 2, 4, 6, 7 og 15 kan en spillers registrering nægtes, eller en konto kan lukkes efter licenshaverens valg, dog vil kontraktlige forpligtelser, der allerede er indgået aftale om, blive opfyldt af licenshaveren.

2.2 Spil på webstedet er begrænset til enkeltpersoner, der har nået myndighedsalderen i den jurisdiktion, hvor spilleren er bosiddende, som har registreret sig som spiller og er indehaver af en spillerkonto hos spiludbyderen. Det er strafbart at spille som mindreårig. Under alle omstændigheder må du ikke bruge webstedet til at spille, hvis du er under 18 år. Eventuelle midler, der indbetales af en sådan person, vil blive returneret til vedkommende, efter at spillerkontoen er blevet lukket af spiludbyderen, og eventuelle gevinster vil gå tabt.

2.3 Du må ikke bruge webstedet, hvis du er bosat eller befinder dig i en af de forbudte jurisdiktioner angivet i afsnit 15.

2.4 Du forstår og anerkender, at de spil og onlinefællesskab-tjenester, der leveres på webstedet, kun er til underholdningsformål. Enhver brug af webstedet til andre formål eller med anden hensigt er strengt forbudt.

2.5 Ved at åbne en spillerkonto, garanterer og erklærer du hermed, at:

2.5.1 du er mindst 18 år gammel (eller har nået myndighedsalderen til at spille i den jurisdiktion, hvor du er bosiddende, hvis den er højere)

2.5.2 du har retsevne til at indgå kontrakter

2.5.3 du ikke er blevet udelukket fra spil (f.eks. selvudelukkelse, blokeret fra webstedet/tjenesterne, udelukket i et nationalt register over frivilligt udelukkede spillere

2.5.4 du ikke allerede har fået en spillerkonto lukket af os på grund af udførelse af en forbudt handling

2.5.5 du vil afgive nøjagtige registreringsoplysninger, når du åbner din konto, der som minimum vil omfatte dit korrekte navn, fødselsdato, dit bopælsland, din nuværende hjemmeadresse, e-mailadresse og dit personlige telefonnummer

2.5.6 du åbner din spillerkonto udelukkende til din personlige brug, og at du handler på dine egne vegne og ikke som repræsentant på vegne af en tredjepart

2.5.7 du ikke vil forsøge at sælge eller på nogen måde overføre fordelen ved din konto til en eventuel tredjepart, og du vil heller ikke erhverve eller forsøge at erhverve en konto, som er åbnet i en tredjeparts navn

2.5.8 du er fuldt ud ansvarlig for at overholde (og at du overholder) dine egne lokale, nationale, føderale, statslige love eller andre love vedrørende væddemål og spil, før du åbner en konto, placerer eventuelle væddemål eller indsatser eller bruger vores tjenester. Hvis du befinder dig i et land, hvor det er forbudt at bruge en bestemt tjeneste, må du ikke (i) registrere dig hos os med henblik på at bruge den pågældende tjeneste, (ii) forsøge at bruge den pågældende tjeneste, eller (iii) bruge dit betalingskort eller anden betalingsmetode til at placere et væddemål eller spille hos os, for så vidt angår den ulovlige tjeneste

2.5.9 du ikke er udelukket fra at placere væddemål hos os eller at bruge tjenesterne, uanset årsag.

2.6 Spilleren (herunder, i dette tilfælde, enhver person, der ansøger om at blive spiller) skal altid tilvejebringe og opretholde gyldige, fuldstændige og korrekte oplysninger i forhold til spiludbyderen. Du skal sikre, at de oplysninger, som du tilvejebringer, er sandfærdige, fuldstændige og korrekte, og holdes ajour.

2.7 Ved registrering skal spilleren vælge en adgangskode eller registrere sig ved brug af et landespecifikt, gyldigt elektronisk ID.

2.7.1 Adgangskoden skal bestå af mindst otte tegn, og det anbefales, at adgangskoden indeholder en blanding af bogstaver, tal og specialtegn. Det anbefales ikke at bruge personoplysninger eller almindelige ord som adgangskoder. Spillere skal altid logge på siden ved hjælp af enten et gyldigt elektronisk ID eller deres e-mailadresse og deres adgangskode.

2.7.2 Spillere må ikke give nogen anden person end dem selv lov til at bruge deres spillerkonto for at få adgang til og/eller bruge eventuelle materialer eller oplysninger fra spilsystemet, til at acceptere en eventuel præmie, og/eller til at deltage i nogen af spillene. Det er strengt forbudt at sælge, overføre og/eller erhverve spillerkonti til eller fra andre spillere.

2.7.3 Adgangskoden bør aldrig skrives ned eller kommunikeres til nogen anden person, og bør ændres regelmæssigt. Du er forpligtet til at holde dine spillerkontooplysninger, din e-mail og din adgangskode hemmelige og fortrolige, og du er eneansvarlig for al aktivitet og/eller brug af tjenesterne via din spillerkonto.

2.7.4 Hvis du bliver opmærksom på eventuel kendt eller formodet uautoriseret brug af din spillerkonto eller ethvert brud på sikkerheden, er du forpligtet til omgående at underrette spiludbyderen herom med henblik på at suspendere din spillerkonto.

2.7.5 Enhver uautoriseret brug af dit elektroniske ID, din e-mail eller adgangskode anses som din brug, og du er ansvarlig for al aktivitet og/eller opkrævninger på din spillerkonto, indtil en sådan underretning foretages til spiludbyderen. Hvis en spiller bortgiver, deler eller mister sit elektroniske ID, sin e-mail og/eller adgangskode, er spiludbyderen ikke erstatningsansvarlig for eventuelt tab eller skade som følge deraf.

2.8 Det er strengt forbudt at sælge, overføre og/eller erhverve spillerkonti til eller fra andre spillere.

2.9 Spiludbyderen skal suspendere din spillerkonto, hvis én af følgende situationer gør sig gældende:

2.9.1 du er kunde i Storbritannien og vi kan ikke bekræfte din identitet på registreringstidspunktet, før du har mulighed for at indsætte penge på din konto

2.9.2 vi er ikke i stand til at udføre kontroller til vores tilfredshed i overensstemmelse med afsnit 4

2.9.3 punkterne 2.9.1 og 2.9.2 gælder ikke for dig, og vi kan ikke bekræfte din identitet inden for 30 dage efter at have nået indbetalingstærsklen på 2000 euro på baggrund af en rullende periode på 180 dage.

2.10 Vi skal lukke din spillerkonto, hvis én af følgende sitautioner gør sig gældende:

2.10.1 du er bosat i Danmark, og vi ikke kan bekræfte din identitet inden for 30 dage efter, du oprettede kontoen. For at bekræfte din identitet skal du logge på din konto ved brug af Nem-ID

2.11 Hvis du er boat i Storbritannien, er det ikke tilladt for dig at åbne eller forsøge at åbne en spillerkonto, hvis du har en spillerkonto, som er blevet selvudelukket hos Mr Green eller et af følgende brands: William Hill, Mr Green, redbet, WinningRoom.

2.12 Flere konti. Du må kun åbne én spillerkonto.

2.12.1 Hvis vi har grund til at tro, at du har registreret og/eller brugt mere end én spillerkonto hos os, eller har lavet en hemmelig aftale om at samarbejde med én eller flere enkeltpersoner ved hjælp af en række forskellige konti, er vi berettiget til at anse sådanne konti for “dobbelte konti” og behandle dem i overensstemmelse med dette afsnit.

2.12.2 Vi er berettigede til at suspendere eller lukke alle dobbelte konti. Hvis vi lukker en dobbelt konto:

2.12.3 annulleres alle bonusser, bonusspil og gevinster hidrørende fra sådanne bonusser og bonusspil, der er opnået ved hjælp af den pågældende dobbelte konto, og du mister dem dermed

2.12.4 kan vi, efter eget skøn, annullere alle gevinster og refundere alle indbetalinger (fratrukket beløb for så vidt angår annullerede gevinster), der er foretaget for så vidt angår den pågældende dobbelte konto, og, i det omfang beløbet ikke inddrives af os fra den relevante dobbelte konto, kan eventuelle beløb, der skal refunderes til os af dig, for så vidt angår en dobbelt konto, inddrives af os direkte fra andre af dine spillerkonti (herunder enhver anden dobbelt konto).

3. INDBETALINGER OG VÆDDEMÅL

3.1 Indbetalinger kan kun foretages via webstedet. Du kan bruge enhver af de metoder, der er angivet på webstedets indbetalingsside. Tilgængelige betalingsmetoder, tilknyttede gebyrer og krav kan variere afhængigt af tidspunkt samt det relevante land og den relevante finansielle institution. Ajourførte oplysninger er tilgængelige, når du er logget ind på webstedet, i vores HelpCenter – afsnittet om indbetalinger.

3.2 Vi accepterer ikke kontantbetalinger til spillerkontoen.

3.3 Vi accepterer betalinger i følgende valutaer: EUR, GBP, CAD, NOK, DKK og USD.

3.4 Alle indbetalinger vil blive krediteret til spillerkontoen, efter at betalingsbehandlingen har fundet sted.

3.4.1 En dansk indbygger må desuden ikke indbetale mere end 10.000 kr. på en spillerkonto, medmindre verifikationsprocessen er gennemført.

3.5 Der er et minimumsbeløb for enhver enkeltstående overførsel (indbetaling) til en spillerkonto på 10 EUR/GBP eller tilsvarende i en af de andre accepterede valutaer (“mindste indbetalingsbeløb”), dog kan dette beløb variere, afhængigt af den valgte indbetalingsmetode. For flere oplysninger om vores indbetalingsmetoder, gebyrer og mindste indbetalingsbeløb, se vores side med ofte stillede spørgsmål i vores Hjælpecenter – afsnittet om indbetalinger.

3.6 I tilfælde af, at en overførsel accepteres i første omgang og dermed vises på spillerkontoen, og spiludbyderen senere modtager meddelelse fra kortudstederen om, at overførslen af en eller anden årsag skal tilbageføres, vil spiludbyderen midlertidigt suspendere spillerkontoen pga. mistanke om svig eller stjålet kreditkort og kan, efter eget skøn, suspendere eller annullere eventuel indsats eller væddemål, der allerede er placeret.

3.7 Et væddemål kan kun placeres over internettet. Spiludbyderen vil ikke acceptere et væddemål fra en spiller, medmindre der er tilstrækkelige midler på spillerkontoen til at dække indsatsbeløbet. Spiludbyderen forbeholder sig ret til at afvise eller begrænse ethvert væddemål.

3.7.1 Spiludbyderen tildeler ikke en spiller nogen kredit, og spilleren må ikke bruge eventuelle fejlkrediterede beløb med henblik på at placere et væddemål eller foretage udbetaling fra kontoen.

3.7.2 Spilleren skal ikke behandle spiludbyderen som en bank eller anden finansiel institution.

3.7.3 Hverken indbetalinger eller gevinster er rentebærende, dvs. spilleren vil ikke modtage nogen rente på saldoen på spillerkontoen. Spillere er ikke berettigede til at foretage nogen overførsler mellem spillere eller mellem forskellige spillerkonti.

3.8 Spiludbyderen vil behandle alle indbetalinger, der foretages til en spillerkonto, som tilsigtet af spilleren udelukkende med henblik på at placere væddemål på spil eller spille på webstedet. Vi forbeholder os ret til at indhente oplysninger om omfanget af dit tilsigtede spil på samme tidspunkt, hvor du tilvejebringer identifikationsoplysninger for spiludbyderen.

3.9 Alle væddemål er bindende for spilleren, når de placeres, og kan ikke annulleres, medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse generelle vilkår og betingelser. Hvis et væddemål placeres, eller en hånd spilles ved hjælp af en spillers spillerkonto, vil det/den anses for at være foretaget af den pågældende spiller, og er derfor gyldig.

3.10 Spiludbyderen bestræber sig så vidt muligt på at sikre fuld beskyttelse af alle spillere, spillerkonti, og deres væddemål. Der er dog visse begivenheder, der ligger uden for spiludbyderens kontrol, og spilleren anerkender, at spillene spilles over internettet, og i tilfælde af mobilenheder, over mobiltelefonnetværk. Disse er kommunikationsmedier, hvor der ofte forekommer fejl. Hvis en spiller har satset på et spil, men ikke har startet spillet, og det afbrydes på grund af en teknisk fejl, vil spillet ikke finde sted. Hvis spilleren har satset og spillet er startet, og spillet bliver afbrudt, vil spillet blive registreret på spilserverne, og væddemålet vil bestå, og resultatet vil blive afspejlet i spillerkontoens status og, hvis spilleren vinder, vil beløbet blive krediteret til spillerkontoen. Spilleren forstår, at i tilfælde af afbrydelse, vil de optegnelser, der opbevares på spilserveren, være den endelige myndighed i afgørelsen af vilkår for eventuelle placerede væddemål og de omstændigheder, hvorunder sådanne væddemål blev foretaget. Spiludbyderen forbeholder sig ret til, til enhver tid og uden forudgående varsel, at ophøre med at tilbyde et annonceret spil og til at trække en planlagt spilleaktivitet tilbage. I så fald bliver alle påbegyndte, men ikke afsluttede spil annulleret, og indsatserne tilbagebetales til spilleren.

3.11 Finansielle institutioner, kortudbydere, banker og andre tredjepartsbetalingsbehandlere kan opkræve et gebyr for at behandle betalinger (“tredjepartsbetalingsbehandleres gebyrer”). Spilleren er forpligtet til at betale alle sådanne tredjepartsbetalingsbehandleres gebyrer.

3.12 Mr Green opkræver gebyrer for følgende indbetalingsmetoder:

3.12.1 Paysafecard-indbetalingsmetode, som er underlagt et gebyr på 3,9 %.

3.13 Når du vælger en betalingsmetode, accepterer du vilkårene for den pågældende betalingsmetode og eventuelle gebyrer, der gør sig gældende. Du bekræfter, at betalingsmetoden er gyldig, at betalingskontoen eller -kortet tilhører dig, og at du har ret til at bruge betalingsmetoden.

3.14 Fra den 14. april, 2020, kan der ikke laves en indbetaling med kreditkort i Storbritannien. Hvis spilleren er fra Storbritannien og har indbetalt via et kreditkort før den 14. april, 2020, vil spilleren herefter være i stand til at udbetale til samme kort, indbetalingen kom fra. Hvis kreditkortet er udløbet, eller ikke accepterer indbetalinger, vil spilleren være i stand til at udbetale via en bankoverførsel til en bankkonto i spillerens navn. Dette kommer ikke til at have inflydelse på spillere fra andre dele af verden.

3.15 En spiller kan til enhver tid logge ind på sin spillerkonto og se en opgørelse over vedkommendes konto, som viser alle transaktioner på den pågældende spillerkonto, for maks. de seneste 90 dage.

3.15.1 Ved anmodning fra spilleren vil spiludbyderen udlevere en oversigt over alle transaktioner

3.15.2 Danske og Britiske spillere har også adgang til deres væddemålshistorik på siden med transaktionshistorik.

3.15.3 Hvis spilleren bemærker eventuelle fejl, skal vedkommende omgående underrette spiludbyderen, således at fejlen kan berigtiges. Spillere bør indberette en sådan fejl inden for 90 dage efter, fejlen først dukkede op på den opgørelse, der er tilgængelig på spillerkontoen.

3.16 Spiludbyderen holder alle kundemidler adskilt fra virksomhedens midler på øremærkede konti i Bank of Valletta, og der er truffet foranstaltninger til at sikre, at aktiver på kundekonti distribueres til kunder i tilfælde af konkurs. Det betyder, at der er taget skridt til at beskytte kundemidler, men at der ikke er nogen absolut garanti for, at alle midler vil blive tilbagebetalt.

3.16.1 For personer, der er bosat i Storbritannien, opfylder den ovenfor anførte beskyttelse af kundemidlerne Gambling Commission of Great Britains krav om adskillelse af kundemidler på niveauet: medium.

4. VERIFIKATIONSKONTROLLER

4.1 I henhold til bekendtgørelser om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og spillelovgivningen er spiludbyderen forpligtet til at foretage kontroller for at bekræfte din identitet og (om nødvendigt) kilden til eventuelle midler, der indbetales af dig (“kontroller”).

4.1.1 Du accepterer omgående at tilvejebringe eventuelle oplysninger til os, som vi anmoder om i forbindelse med sådanne kontroller, og vi forbeholder os ret til til enhver tid at anmode om dokumentation for din alder samt dokumentation til bekræftelse af din identitet eller dokumentation for kilden til dine midler, herunder certificeret dokumentation.

4.1.2 Indtil de relevante kontroller er udført til vores tilfredshed, og eventuelle ønskede oplysninger er tilvejebragt, er vi berettigede til at begrænse din spillerkonto på enhver måde, som vi med rimelighed finder hensigtsmæssig, herunder ved at forhindre dig i at placere væddemål eller indsatser eller undlade at udbetale dine midler, indtil kontrollerne er blevet udført på tilfredsstillende vis.

4.2 Spiludbyderen forbeholder os sig til, ud fra et rimeligt grundlag, at suspendere eller opsige din spillerkonto, hvis vi ikke er i stand til at udføre disse kontroller til vores tilfredshed.

4.3 Vi kan fremlægge de oplysninger, som du tilvejebringer til os, for autoriserede kreditoplysningsbureauer og/eller bureauer til forebyggelse af svig (for at bekræfte din identitet og dine kortoplysninger). Du accepterer, at vi kan behandle, bruge, registrere og videregive personoplysninger, som du tilvejebringer i forbindelse med din registrering, og at sådanne personoplysninger kan registreres af os eller sådanne tredjepartsbureauer. For yderligere oplysninger, se vores privatlivspolitik.

4.4 De dokumenter eller oplysninger, som vi anmoder om, kan afhænge af det retsområde, hvor du er bosiddende. Spiludbyderen forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at afgøre, hvilke verifikationsdokumenter, vi skal bruge for at udføre disse kontroller. For at vi kan udføre disse kontroller, kan vi bede dig om at tilvejebringe en tydelig kopi af (og du accepterer omgående at tilvejebringe, efter anmodning herom):

• Et gyldigt identitetsdokument (pas, nationalt id-kort eller kørekort)

• For britiske kunder, gyldig dokumentation for adresse, der ikke er ældre end 3 måneder (elregning eller kontoudtog),

• For ikke-britiske kunder, gyldig dokumentation for adresse, der ikke er ældre end 6 måneder (elregning eller kontoudtog)

• For personer, der er bosiddende i Danmark, dit danske personnummer (CPR)

4.5 Nedenfor er angivet en ikke-udtømmende liste over yderligere dokumentation og/eller oplysninger, som vi kan anmode dig om til dette formål:

• Kopier af betalingsmetode (kontoudtog, IBAN, kopier af kreditkort, bevis af ejerskab, osv.). Hvis spilleren har indbetalt midler med kreditkort eller betalingskort, eller hvis spilleren har anmodet om en udbetaling, der skal foretages til et kreditkort eller et betalingskort, har spiludbyderen ret til at anmode om kopier af både forsiden og bagsiden af det pågældende kort. Af hensyn til spillerens egen sikkerhed anbefaler spiludbyderen, at spilleren kun gør de første seks og de sidste fire tal på kreditkortet eller betalingskortet synlige, når kopien af kortet udleveres. CVV-/CVV2-nummeret på kreditkortet eller betalingskortet bør ikke være synligt på kopien.

• Certificeret (og/eller notarielt bekræftet) kopi af alle dokumenter, der leveres til os.

• Andre beviser for opholdstilladelse eller identitet, der med rimelighed kan forlanges.

• Et foto af dig, hvor du holder dit identitetsdokument op ved siden af dit ansigt.

• Indsendelse af en kontrakt eller lignende dokument, hvor spilleren anmodes om at underskrive og returnere et sådant dokument.

• Oplysninger eller dokumenter om spillerens konto/transaktionsaktivitet, vedkommendes erhverv eller finansieringskilde.

4.6 Spiludbyderen vil overvåge alle væddemål og kontotransaktioner. Det er forbudt og ulovligt at indbetale penge, der direkte eller indirekte er erhvervet via ulovlige midler. Derfor kontrolleres alle transaktioner for at forhindre hvidvaskning af penge, og alle mistænkelige transaktioner vil blive indberettet til spiludbyderens ansvarlige for indberetning af hvidvaskning af penge (MLRO, Money Laundering Reporting Officer), der vil foretage indberetning til de relevante myndigheder i overensstemmelse med vores forskriftsmæssige forpligtelser. Hvis, i et enkelt tilfælde eller i løbet af en periode, vi har grund til at tro, at du bruger din spillerkonto til andre formål end den lovlige placering af et væddemål eller en indsats (f.eks. hvis du anmoder om en udbetaling fra en indbetaling uden at spille et rimeligt antal spil eller væddemål, hvilket kan indikere hvidvaskning af penge eller andre former for svigagtig eller kriminel aktivitet), forbeholder vi os følgende rettigheder i overensstemmelse med vores pligter som spiludbyder og i overensstemmelse med gældende lovgivning:

4.6.1 til at stille yderligere verifikationsspørgsmål og/eller anmode om yderligere dokumenter

4.6.2 til at returnere eventuel indbetaling eller kontosaldo, der ikke er blevet brugt til væddemål, til den oprindelige indbetalingsmetode eller, hvis dette ikke er muligt, til en bankkonto i dit navn med en beskrivelse af transaktionen, som vi anser for passende

4.6.3 til at tilbageholde udbetaling af din saldo af ‘rigtige penge uden at angive en årsag

4.6.4 til at lukke eller blokere din spillerkonto på ubestemt tid uden at angive en årsag, og til at indberette dig til de relevante myndigheder, og/eller

4.6.5 til at bistå med eller indlede relevante strafferetlige eller civilretlige sager mod dig.

5. FEJL OG ANNULLERINGER

5.1 Spiludbyderen er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle fejl i forbindelse med væddemål eller indsatser, hvor denne har grund til at antage, på et rimeligt grundlag, at en af de følgende omstændigheder er indtruffet:

5.1.1 Der er en tydelig fejl eller trykfejl i en udbetalingstabel eller en hvilken som helst anden typografisk eller fotografisk fejl.

5.1.2 Spiludbyderen har fortsat med at acceptere væddemål eller indsatser på lukkede eller suspenderede markeder ved en fejl.

5.1.3 En eventuel teknisk fejl, hvor der er tilbudt, placeret og/eller accepteret indsatser eller væddemål som følge af eller inklusive denne fejl, herunder hvor der er blevet placeret indsatser eller væddemål, som ellers ikke ville være blevet accepteret, i perioder, hvor webstedet var ramt af tekniske problemer.

5.1.4 Enhver anden fejl, såsom en menneskelig fejl eller en systemfejl begået af en medarbejder eller en kontraktspart.

5.2 I tilfælde af en annullering i henhold til en bestemmelse i afsnit 5.1 kan væddemål eller indsatser blive annulleret, og væddemål, indsatser, modtagne bonusser og gevinster, der allerede er påløbet, skal betragtes som ugyldiggjorte, og spillerkontoen vil blive ændret til startsaldoen. For at undgå tvivl, er startsaldoen den saldo, som spilleren havde på spillerkontoen forud for den fejlagtige væddemålsaktivitet fratrukket eventuelle modtagne bonusser og gevinster vundet heraf. I tilfælde af en fejl, der kan henføres til spiludbyderens leverandører eller andre tredjeparter, finder afsnit 18.3 nedenfor anvendelse.

5.3 Vi forbeholder os ret til at begrænse eller afvise at acceptere eventuelle væddemål, som du ønsker at placere på webstedet. Vi vil ikke forsøge at håndhæve en sådan begrænsning mod en spiller, der inden vedkommende blev underrettet om begrænsningen, placerede kvalificerende væddemål i en ‘bonusvæddemåls’-kampagne, hvor dette ville have væsentlig indflydelse på forbrugerens evne til at fuldføre de kvalificerende væddemål, der kræves af det pågældende bonusvæddemål.

6. UDBETALINGER

6.1 Du kan til enhver tid få udbetalt dine egne indbetalinger i ’rigtige penge’ samt gevinster, der opbevares på din spillerkonto, forudsat at:

6.1.1 alle indbetalinger foretaget til din spillerkonto er blevet bekræftet som godkendt og ikke er blevet tilbageført eller på anden måde er annulleret

6.1.2 vi har fuldført eventuelle kontroller i henhold til afsnit 4 til vores tilfredshed. Hvis vi har anmodet om oplysninger fra dig for at udføre disse kontroller, kan enhver forsinkelse med at tilvejebringe disse oplysninger medføre en yderligere forsinkelse i udbetalingen af midler

6.1.3 der i øjeblikket ikke er nogen igangværende undersøgelse:

(1) af en spilfejl, der involverer et spil, som du har spillet, der kræver en midlertidig indefrysning af midler

(2) hvis vi har grund til at tro, at du muligvis har foretaget en forbudt handling (som defineret i afsnit 7).

6.2 For at udbetale penge fra din spillerkonto skal du anmode om udbetaling til den samme betalingsmetode, der blev brugt til indbetaling. Hvis den anvendte indbetalingsmetode ikke tillader udbetalinger, kan du anmode om udbetaling via bankoverførsel. Spiludbyderen forbeholder sig ret til at bede dig om et kontoudtog for at bevise, at du er ejer af bankkontoen. Hvis du anmoder om udbetaling til den anden betalingsmetode, vil spiludbyderen kontakte dig og bede dig om at annullere din igangværende udbetaling og anmode om den igen via den korrekte betalingsmetode. Spiludbyderen forbeholder sig ret til, til enhver tid, at træffe den endelige beslutning om valg af udbetalingsmetode.

6.3 Vi forbeholder os ret til at pålægge et gebyr, når du udbetaler penge fra en udenlandsk spilkonto. Dog er udbetalinger fra en dansk spilkonto uden gebyr.

6.3.1 Hver udbetaling, der foretages, pålægges nedenstående gebyrer.

● Udbetaling på op til 100 EUR/USD/GBP/CAD – Gebyr på 1 EUR/USD/GBP/CAD

● Udbetaling på over 100 EUR/USD/GBP/CAD – Gebyr på 1,5 %

● Udbetaling på op til 1.000 NOK/DKK – Gebyr på 10,00 NOK

● Udbetaling på over 1.000 NOK/DKK – Gebyr på 1,5 %

6.3.2 Maksimale gebyrer ved udbetaling:

● EUR/USD/GBP/CAD 10,00

● NOK/DKK 100,00

Du vil altid se dette på siden, inden du foretager udbetalingen, så sørg for at kontrollere dette.

6.4 Vi fastlægger visse grænser for det mindstebeløb, du kan få udbetalt i en enkelt udbetalingsanmodning (“mindste udbetalingsbeløb”), som vil variere afhængigt af, hvor du er bosiddende og den valgte udbetalingsmetode. Se vores HelpCenter– afsnittet om udbetalinger for yderligere oplysninger.

6.4.1 For spillere uden for Storbritannien er det mindste udbetalingsbeløb 30 EUR, dog kan dette beløb variere afhængigt af den valgte udbetalingsmetode.

6.4.2 For spillere i Storbritannien er det mindste udbetalingsbeløb 10 GBP. Hvis du ønsker at udbetale et beløb, der er mindre end det mindste udbetalingsbeløb, bedes du kontakte kundesupport. Ved modtagelse af en sådan udbetalingsanmodning vil vi returnere de pågældende midler til dig (fratrukket et eventuelt ekspeditionsgebyr) ved hjælp af den betalingsmetode, med hvilken de pågældende midler oprindeligt blev indbetalt (medmindre vi aftaler andet).

6.5 Når du foretager en indbetaling med betalingskort eller kreditkort, kan nogle finansielle institutioner, banker og tredjepartsbetalingsbehandlere opkræve et fast gebyr og/eller rentegebyr fra datoen for betalingen. Det er dit ansvar at betale dette gebyr, udover eventuelle andre gebyrer i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser.

6.6 Hvis du er bosiddende i Danmark, kan du kun få udbetalt tiloverblevne indbetalinger, hvis:

6.6.1 det er mindre end 30 dage siden, du registrerede dg, og vi ikke har kunnet bekræfte din identitet som beskrevet i 2.10.1

 

7. URETMÆSSIG BRUG AF DIN KONTO

7.1 Du anerkender og accepterer, at du ikke vil deltage i nogen af de følgende aktiviteter:

7.1.1 Svigagtig aktivitet, herunder (uden begrænsning)

(1) hemmelige aftaler om samarbejde med andre for at opnå en urimelig fordel (herunder gennem bonusordninger eller lignende incitamenter fra os eller ved bevidst at tabe penge til andre spillere (f.eks. chip dumping)

(2) forsøg på at registrere falske eller vildledende kontooplysninger

(3) at handle (eller forsøge på at handle) på enhver måde, som med rimelighed anses af os for at være ulovlig i enhver relevant jurisdiktion, som er foretaget i ond tro eller med henblik på at bedrage os og/eller omgå eventuelle kontraktlige eller juridiske begrænsninger, uanset om en sådan handling eller et forsøg på en handling rent faktisk påfører os skade

(4) brug af en VPN eller proxy til at skjule eller ændre identiteten på den enhed, du bruger, til at opnå forbindelse til webstedet.

7.1.2 Utilbørlig udnyttelse, herunder:

(1) Ved at søge at udnytte en mangel, et smuthul eller en fejl i vores eller eventuel tredjeparts software, der bruges af dig i forbindelse med webstedet (herunder for så vidt angår ethvert spil) til din fordel og/eller til ulempe for os og/eller andre spillere

(2) gennem brugen af tredjepartssoftware eller analysesystemer, herunder men ikke begrænset til, software, som indeholder funktioner, der: (a) gør det muligt at spille uden menneskelig indgriben (f.eks. bots), og/eller (b) træffer automatiserede beslutninger.

7.1.3 Åbning af dobbelte konti

7.1.4 Kriminel aktivitet, herunder (men ikke begrænset til) match-fixing eller misbrug af insiderviden, snyd, bestikkelse, svig eller sammensværgelse, og/eller

7.1.5 Overtrædelse af en reglerne fra en sportsgrens ledelsesorgan

(hver især en “forbudt handling”).

7.2 Udførelse af en forbudt handling vil udgøre et væsentligt brud på disse generelle vilkår og betingelser. Vi vil træffe alle rimelige foranstaltninger for at forebygge og påvise forbudte handlinger og for at identificere de involverede spillere, hvis disse handlinger forekommer.

7.3 Hvis vi har grund til at antage, at du har udført en forbudt handling, er vi berettigede til at tilbageholde hele eller en del af saldoen og/eller foretage inddrivelse fra din spillerkonto (eller en hvilken som helst duplikatkonto) af enhver udbetaling, bonus eller gevinst, som er blevet berørt af eller på nogen måde kan henføres til den ulovlige handling. Du accepterer at skadesløsholde spiludbyderen mod alle former for krav, tab, erstatningsansvar, skadeserstatning, omkostninger og udgifter afholdt af spiludbyderen, der direkte eller indirekte udspringer fra din ulovlige handling. De rettigheder, der er fastsat i dette afsnit 7, berører ikke eventuelle andre rettigheder (herunder eventuelle rettigheder i henhold til sædvaneretten), som vi måtte have over for dig, i henhold til de generelle vilkår og betingelser eller på anden måde.

7.4 Som en del af din brug af webstedet tilvejebringer spiludbyderen funktionen Live Chat for dig som en mulighed for at kommunikere med kundeservice om ethvert relevant problem. Live Chat modereres af spiludbyderen og er underlagt følgende regler:

7.4.1 Alle samtaler optages og vil blive opbevaret i en rimelig periode. Din brug af Live Chat-funktionen bør være til formål, der udelukkende vedrører spiludbyderens tjenester og eventuelle relevante problemer, som du måtte opleve i forhold til disse tjenester.

7.4.2 Utilbørligt og/eller stødende sprog accepteres ikke. Desuden er du ikke berettiget til at fremsætte falske og/eller ondsindede og/eller skadelige bemærkninger om spiludbyderens forretning på noget medie eller i noget forum.

7.4.3 Spiludbyderen er berettiget til at lukke eller suspendere spillerkontoen efter eget skøn, hvis spilleren bruger utilbørligt og/eller aggressivt sprog i sin korrespondance med spiludbyderen ved brug af Live Chat-funktionen.

8. ANSVARLIGT SPIL, SOCIAL ANSVARLIGHED OG SELVUDELUKKELSE

8.1 Som en førende leverandør af onlinespil forstår spiludbyderen, at vores ansvar ikke stopper ved blot at tilbyde vores kunder et fantastisk onlinecasino og sportsvæddemålsprodukt. For at leve op til vores forpligtelse om fair og sjov underholdning, har vi også et fælles ansvar for at hjælpe vores kunder med kun at bruge det, de havde til hensigt, og få en positiv spiloplevelse.

8.2 Spilleren og spiludbyderen er opmærksomme på risikoen ved overdrevent spil. Yderligere oplysninger om de risici, der er forbundet med spil, kan findes på vores websted Green Gaming.

8.3 Vi stiller en række værktøjer vedrørende ansvarligt spil til rådighed til dig til at kontrollere eller begrænse den tid eller de penge, som du bruger på at spille. Du kan bruge ethvert af disse værktøjer ved at tilgå afsnittet Ansvarligt spil (“Green Gaming”) på webstedet:

Mr Green kan pålægge restriktioner på beløbet og/eller antallet af indskud i overensstemmelse med den jurisdiktion, hvor du er bosiddende.”

8.3.1 Aktivitetstjek: Indstil en påmindelse om aktivitetstjek, som vil informere spilleren om den tid, som vedkommende har brugt på webstedet, fra tidspunktet for login og indtil påmindelsen om aktivitetstjek sendes

8.3.2 Tabsbegrænsning: Indsæt en tabsbegrænsning, der forhindrer dig i at tabe mere, end du er villig til at tabe. En tabsbegrænsning begrænser det beløb i reelle penge, som du kan tabe af de beløb, du indsætter. Gevinster er ikke omfattet af beregningen. Når du når din tabsbegrænsning, kan du ikke tabe mere end din fastlagte grænse.

(1) Personer, der er bosat i Danmark ikke har mulighed for at indsætte en tabsbegrænsning.

8.3.3 Grænse for indbetaling: Indstil en grænse for det beløb, som spilleren kan indbetale på spillerkontoen i løbet af en defineret tidsperiode, så du aldrig indbetaler mere, end du har råd til. Du kan indstille en daglig, ugentlig og/eller månedlig grænse alt efter, hvad der passer dig.

8.3.3.1 Hvis du er bosat i Danmark, er det obligatorisk at indstille en daglig, ugentlig eller månedlig grænse, og du kan ikke fjerne grænsen.

8.3.3.2 For alle andre personer kan man indstille en grænse for indbetaling som en del af registreringsflowet ved kassen og/eller i kontomenuen. Indbetalingsgrænsen begregnes med udgangspunkt i de indbetalinger, der foretages i løbet af den angivne periode, fratrukket eventuelle udbetalinger.

8.3.4 Tag en pause: Med vores ‘tag en pause’-værktøj har du mulighed for at tage en kort pause fra at spille. Det er altid vigtigt for os, at du altid nyder det og aldrig bruger mere, end du reelt har råd til. Hvis du indstiller ’tag en pause’, kan du ikke tilgå din konto i den pågældende periode, og din konto genåbnes automatisk ved udløbet af det valgte tidsrum. Tag en pause kan vælges for følgende perioder:

• 24 timer

• 7 dage

• 30 dage

8.3.5 En spillerkonto, der er blevet valgt i en af ‘tag en pause’-perioderne (som beskrevet i afsnit 8.3.4), kan ikke åbnes, før den fulde periode er udløbet, selv om spilleren ønsker at gøre det. Spillerkontoen genåbnes automatisk, når perioden er udløbet.

8.4 Alle spilgrænser træder i kraft med det samme, når de er blevet fastsat af spilleren.

8.4.1 For personer, der er bosat i Storbritannien, som vælger at iværksætte en grænse, vil denne begrænsing træde i kraft omgående, og for at hæve eller fjerne en grænse skal kunden bekræfte ændringen efter en cooling-off-periode på 24 timer. Når ændringen er blevet bekræftet, vil den opdaterede grænse træde i kraft ved starten af det næste tidsrum kl. 00.00 UTC.

8.4.2 For personer, der er bosat i Danmark, som vælger at iværksætte en grænse, vil denne begrænsning træde i kraft omgående, og for at hæve en grænse vil der være en afkølings periode på 24 timer, der starter kl. 00.00 UTC på dagen for anmodningen. Bemærk at personer, der er bosiddende i Danmark, altid skal have opsat mindst én grænse for indbetalinger.

8.4.3 For alle øvrige personer, som vælger at iværksætte en grænse, vil denne begrænsning træde i kraft omgående, og for at hæve eller fjerne en grænse vil der være en cooling-off-periode på 24 timer.

8.5 Enhver spilbegrænsning, der er fastsat af spilleren, forbliver gældende indtil spilleren har fjernet eller ændret en sådan begrænsning, med undtagelse af indbetalingsgrænser i Danmark, som er obligatoriske.

8.6 Selvudelukkelse: Den spilansvarlige ønsker, at alle vores spillere skal have et sjovt og sikkert miljø at spille i. Vi anerkender dog, at spil kan være skadelige for nogle. Hvis du ikke føler, at værktøjerne fungerer for dig, og du ønsker at stoppe med at spille i et fastlagt tidsrum, tilbyder vi selvudelukkelse.

8.6.1 En kunde kan foretage selvudelukkelse ved at bruge selvudelukkelsesfunktionaliteten på hjemmesiden eller ved at kontakte kundeservice.

8.6.2 Der kan vælges et antal tidsperioder ved indstilling af selvudelukkelse. I selvudelukkelsestidsrummet kan kunden ikke tilgå kontoen. En anmodning om selvudelukkelse kan ikke tilbagekaldes af spiludbyderen eller kunden.

8.6.3 En kunde kan anmode om at forlænge selvudelukkelsesperioden ved at kontakte kundeserivce.

8.6.4 Med forbehold for afsnit 2.11 vil den spilansvarlige gøre alle bestræbelser for at opdage og lukke eventuelle forsøg på nye registreringer eller flere konti, som du måtte have. På selvudelukkelsestidspunktet skal du informere spiludbyderen, hvis du har flere konti, således at disse også kan udelukkes. Du må ikke registrere en ny konto med samme eller tilsvarende oplysninger eller ved brug af en andens oplysninger, hvis du allerede har en selvudelukket konto hos spiludbyderen.

8.6.5 Vi skal ikke have noget ansvar eller nogen forpligtelse over for dig eller nogen tredjepart for nogen spilaktivitet, der finder sted (herunder refusion af tab), hvis du omgår vores selvudelukkelsesprocedurer ved sviagtige metoder eller ved bevidst at indtaste forkerte oplysninger.

8.6.6 Vi fjerner din e-mailadresse og dit mobilnummer fra vores markedsføring, når din selvudelukkelse er blevet implementeret. Vi tager alle rimelige skridt til at sikre, at selvudelukkede konti ikke modtager noget markedsføringsmateriale fra os. Der kan dog være en kort forsinkelse mellem din selvudelukkelse og det tidspunkt, hvor markedsføringen stopper. Selvudelukkelse fra vores hjemmeside vil ikke have nogen indflydelse på dine markedsføringspræferencer hos tredjeparter, herunder reklamehjemmesider eller øvrige tredjepartsvirksomheder, som vi ikke har nogen kontrol over. Vi anbefaler på det kraftigste, at du kontakter sådanne parter og framelder dig markedsføringsmateriale fra dem.

8.6.7 Vi anbefaler, at du overvejer selvudelukkelse fra øvrige onlinespiludbydere, som du har en konto hos, hvis du ikke har foretaget selvudelukkelse via en national selvudelukkelsestjeneste såsom GAMSTOP/ROFUS.

8.7 Selvudelukkelse for spillere, der er bosat i Storbritannien

8.7.1 Vi tilbyder følgende muligheder for selvudelukkelse

• Seks måneder

• Et år

• Tre år

• Fem år

8.7.2 En anmodning om selvekskludering ved hjælp af værktøjerne i afsnittet Ansvarligt spil (“Green gaming”) vil øjeblikkeligt gælde for spiloperatørens websted. Mens spiloperatøren bestræber sig på at identificere og selvudelukke yderligere spillerkonti, der er registreret af med alle brands inden for 888-koncernens selskaber (inklusive, men ikke begrænset til 888, William Hill, Mr Green, redbet og Winning Room) inden for et rimeligt tidsrum fra modtagelsen af anmodningen om selvudelukkelse, er der ingen garanti for, at sådanne konti kan identificeres og udelukkes. Det er dig som spillers ansvar at meddele os selvudelukkelsen af ​​eventuelle yderligere åbne konti inden for 888-gruppen. For yderligere information om selvudelukkelse, se venligst afsnittet Green Gaming.

8.7.3 Du har ikke lov til at åbne en ny konto, hvis du allerede har en selvudelukket konto hos et hvilket som helst mærke inden for 888 Group. Hvis du åbner en ny konto, vil vi identificere kontoen og lukke kontoen inden for et rimeligt tidsrum. Vi refunderer ikke tab, og potentielle gevinster vil blive konfiskeret, hvis du opretter en ny konto, mens du allerede har en selvudelukket konto.

8.8 Selvudelukkelse for spillere, der er bosat uden for Storbritannien

8.8.1 Vi tilbyder følgende muligheder for selvudelukkelse

• Seks måneder

• Et år

• Tre år

• Fem år

• På ubegrænset tid

8.8.2 Når du anmoder om selvudelukkelse ved hjælp af værktøjerne i afsnittet om ansvarligt spil, er det kun specifik for det brand, hvor du anmoder om selvekskludering. Du vil ikke automatisk blive udelukket fra andre brands inden for 888-gruppen. Det er dit ansvar at kommunikere eller selvudelukke eventuelle yderligere åbne spillerkonti med 888 Group.

8.8.3 Du vil ikke kunne logge ind på din konto, når din selvudelukkelse er blevet implementeret. Din selvudelukkelse forhindrer ikke din ret til at få adgang til dine midler, og du vil kunne anmode om en udbetaling ved at kontakte vores kundeservice.

8.9 Fjernelse af selvudelukkelse. Når sin selvudelukkelsesperiode er udløbet, kan du beslutte at vende tilbage til spiludbyderen. Din spillerkonto vil ikke automatisk blive genåbnet ved udløbet af den fastsatte periode, men du kan dog kontakte kundeservice og anmode om at få din konto genåbnet.

8.9.1 Hvis du har været selvudelukket i en periode, vil der være en afkølingsperiode på 24 timer, før din spillerkonto kan genåbnes. Afkølings periode på 24 timer starter på det tidspunkt, hvor din anmodning om at få fjernet din selvudelukkelse foretages til kundeservice. Du skal bekræfte, at du ønsker at få genåbnet din konto, når de 24 timer er gået, ved at kontakte kundeservice.

8.9.2 Hvis du har foretaget selvudelukkelse på ubegrænset tid, må du ikke vende tilbage før der gået mindst 1 år. Du skal kontakte os for at åbne din konto, hvis du ønsker det. Der vil være en cooling-off-periode på 7 dage, før kontoen kan åbnes. Du skal kontakte os igen, når cooling-off-perioden på 7 dage er gået, for at få iværksat kontoåbningen.
Den spilansvarlige forbeholder sig ret til ikke at give dig ret til at vende tilbage fra selvudelukkelse, hvis vi har mistanke om, at spillet vil være skadeligt for dig.

8.9.3 Når du selvudelukker, vil vi forsøge at returnere eventuel resterende saldo til dig, der kan udbetales. Hvis vi efter en rimelig periode ikke er i stand til at returnere din saldo (hvis vi for eksempel ikke er i stand til at kontakte dig), kan vi efter vores skøn donere det relevante beløb til en velgørende organisation efter vores valg.

8.9.4 Med forbehold for afsnit 8.9.3, og du er en spiller, der er bosiddende i Danmark, og du anmoder om selvudelukkelse, vil vi forsøge at udbetale en eventuel restsaldo til dig senest fem dage efter, at vi har modtaget alle relevante oplysninger til at foretage udbetalingen.

8.10 Storbritannien: Yderligere værktøjer til ansvarligt spil.

8.10.1 Ud over de værktøjer til ansvarligt spil, der er angivet ovenfor, kan du også foretage selvudelukkelse med GAMSTOP, en gratis tjeneste, der gør det muligt for dig at foretage selvudelukkelse fra websteder/apps tilhørende spiludbydere licenseret af Gambling Commission of Great Britain. For flere oplysninger og for at registrere dig hos GAMSTOP, bedes du besøge www.gamstop.co.uk. Hvis du anmoder om selvudelukkelse ved hjælp af GAMSTOP, vil vi tage rimelige skridt for at forhindre dig i at spille på webstedet så hurtigt som muligt. Du bør sikre, at de oplysninger, som du bruger til at registrere dig hos GAMSTOP er de samme som de oplysninger, der er registreret på din konto. Bemærk venligst, at der kan være omstændigheder, hvor vi ikke er i stand til at implementere en anmodning om selvudelukkelse, der er fremsat via GAMSTOP. For eksempel kan vi muligvis ikke matche din konto med de oplysninger, som du har tilvejebragt for GAMSTOP, eller der kan være en teknisk fejl i driften af GAMSTOP, således at vi ikke kan hente de seneste oplysninger om brugere, der har anmodet om selvudelukkelse.

8.10.2 Det er vigtigt at bemærke, at du kan registrere en række varianter af dit navn og øvrige oplysninger hos GAMSTOP. Husk at opdatere din oplysninger hos GAMSTOP regelmæssigt for at sikre, at registreringen er gældende.

8.11 Yderligere værktøjer til ansvarligt spil for Danmark

8.11.1 Ud over de værktøjer til ansvarligt spil, der er angivet ovenfor, kan du også foretage selvudelukkende med ROFUS, en gratis tjeneste, der gør det muligt for dig at foretage selvudelukkelse fra websiter/apps tilhørende spiludbydere licenseret af Spillemyndigheden. For flere oplysninger og for at registrere dig hos ROFUS, bedes du besøge ROFUS.nu. Hvis du anmoder om selvudelukkelse ved hjælp af ROFUS, vil vi tage rimelige skridt for at forhindre dig i at spille på websitet så hurtigt som muligt. Bemærk venligst, at der kan være omstændigheder, hvor vi ikke er i stand til at implementere en anmodning om selvudelukkelse, der er fremsat via ROFUS. For eksempel kan der kan være en teknisk fejl i driften af ROFUS, således at vi ikke kan hente de seneste oplysninger om brugere, der har anmodet om selvudelukkelse.

8.11.2 Med forbehold for afsnit 8.6.6 tager vi alle nødvendige skridt til at fjerne dig fra vores markedsføring, hvis vi bliver opmærksom på, at du er registreret i ROFUS, men der kan dog være en kort forsinkelse mellem din selvudelukkelse og standsningen af markedsføringsmateriale.

 

8.12 I forlængelse af de muligheder, der er tilgængelige i de generelle vilkår og betingelser, vil vi også gerne gøre dig opmærksom på, at der er yderligere software-værktøjer til rådighed, der kan bruges til at hjælpe dig med at begrænse adgangen til spillewebsteder. Eksempler på sådanne værktøjer er Betfilter og GamBlock. Vi anbefaler forældre at benytte tredjepartsapplikationer, der kan bruges til at overvåge eller begrænse brugen af deres computers adgang til internettet. NetNanny eller Cybersitter er eksempler på sådan software.

9. GEVINSTER, PRÆMIER OG SKAT

9.1 Potentielle gevinster/nærmere oplysninger om tilbudte odds i eventuelle spil er angivet i spillereglerne eller vilkårene for en kampagne. Nærmere oplysninger om eventuelle andre kampagnepræmier angives i vilkårene for kampagnen.

9.2 Fra tid til anden afholdes konkurrencer på webstedet med forskellige slags præmier (“konkurrencepræmier”). Disse konkurrencer er helt adskilt fra spillene, og eventuelle konkurrencepræmier vil således ikke blive vist i spillerkontohistorikken. Spiludbyderen kontakter en spiller, der har vundet en konkurrencepræmie, for at bekræfte, at den adresse, der blev oplyst ved registrering, er korrekt. Spilleren er forpligtet til at svare og bekræfte, at adressen er korrekt, før spiludbyderen leverer konkurrencepræmien. Enhver skat på konkurrencepræmien skal betales af spilleren.

9.3 Hvis præmien omfatter rejser som en betingelse for indløsning af præmien, er du forpligtet til, for egen regning, at være forsikret for alle rejserelaterede risici for at være berettiget til at indløse præmien.

9.4 Spilleren forstår og accepterer, at jackpots kan annonceres i en bestemt valuta, og såfremt der gøres krav på dem i en anden valuta, kan der være en reduktion i jackpot-beløbet, som skyldes valutaudsving på grund af den gældende vekselkurs.

9.5 Mens leverandører, entreprenører og ansatte i ethvert 888 Group-selskab har tilladelse til at spille med Mr Green, forbeholder vi os desuden retten til at undersøge eventuelle gevinster fra nævnte leverandører, entreprenører eller medarbejdere og til at udsætte betalingen af ​​eventuelle gevinster, indtil undersøgelsen er afsluttet uden konstatering af bedrageri eller manipulation.

9.6 Om nødvendigt er det dit ansvar er opgive og betale alle skatter og afgifter, der påløber dine indbetalinger, gevinster, bonusser, indtægter og generelt ethvert beløb, der på ethvert tidspunkt er omfattet af din spillerkonto, og du vil ikke holde Mr Green ansvarlig for nogen skatter overhovedet.

10. KUNDESERVICE OG KLAGER

10.1 Kundeservice ydes af spiludbyderen pr. e-mail, telefon og via en online-helpdesk ved hjælp af kontaktformularen på webstedet (“kundeservice”).

10.1.1 Spam-mails til kundesupport (at sende gentagne kopier af den samme meddelelse) er forbudt. Det er forbudt for spillere at chikanere medarbejdere i kundesupport eller at skælde dem. Spillere bedes indberette deres bekymringer uden brug af sjofelheder eller truende sprog.

10.1.2 Spiludbyderen er berettiget til at lukke eller suspendere spillerkontoen efter eget skøn, hvis spilleren bruger utilbørligt og/eller aggressivt sprog i sin korrespondance med spiludbyderen.

10.2 En klage kan rettes til kundeservice via live chat eller pr. telefon eller e-mail. En klage anses for at være indsendt på en gyldig måde, når den indeholder tydelige oplysninger om spillerens identitet (fulde navn, fødselsdato, hjemmeadresse, registrerede e-mailadresse og mobilnummer) og tilvejebringer alle relevante oplysninger om klagen. Yderligere detaljer kan findes i vores Help Center.

10.3 Vi tilstræber at anerkende modtagelse af klagen inden for 24 timer.

10.3.1 For personer, der er bosat i Storbritannien, tilstræber vi at behandle din klage inden for 8 uger.

10.3.2 For personer, der er bosat i Danmark, tilstræber vi at behandle din klage inden for 14 dage. Hvis vi har brug for mere tid til at undersøge sagen, informerer vi dig og anslår en ny tidshorisont for, hvornår undersøgelsen vil være afsluttet.

10.3.3 For alle andre personer tilstræber vi at behandle din klage inden for 10 dage. Hvis vi har brug for mere tid til at undersøge sagen, informerer vi dig i løbet af disse første 10 dage og anslår, hvor megt tid vi har brug for til at afslutte undersøgelsen.

10.4 Hvis du ikke er tilfreds med spiludbyderens håndtering af din klage, kan du indsende din klage til eCogra ved brug af deres gratis alternative tvistbilæggelsestjeneste. En procesbeskrivelse af eCogras’ alternative tvistbilæggelsestjeneste er tilgængelig på dette websted https://ecogra.org/forms/adr-dispute-step-1

10.4.1 Hvis du er bosiddende i Danmark, kan du kontakte Forbrugerklagenævnet og følge de procedurer, der er beskrevet på https://www.forbrug.dk.

10.5 Den endelige løsning afgørelse fra den alternative tvistbilæggelsestjeneste eller tilsynsmyndigheden fratager dig ikke retten til at forfølge sagen ved domstolene, som vil være det sidste trin i processen.

10.6 I tilfælde af, at der er en uoverensstemmelse mellem resultatet af et spil, som det registreres i spiludbyderens database, og spillerens optegnelser, vil oplysningerne registreret på spiludbyderens spilserver anses for at være gældende.

10.7 Det er forbudt for spillere at diskutere en klage eller den periode, i hvilken klagen har verseret eller er blevet behandlet af spiludbyderen, i chatrummene.

11. OPSIGELSE, BLOKERING OG LUKNING AF SPILLERKONTI

11.1 Vi kan begrænse din adgang til Mr Green, suspendere eller opsige din konto, trække dine tilbud på væddemål tilbage, ugyldiggøre eventuelle udestående væddemål på din konto, annullere eventuelle umatchede væddemål eller annullere og ugyldiggøre alle udestående eller matchede væddemål efter vores eget skøn, hvis:

11.1.1 vi har grund til at tro, du har deltaget i en forbudt handling

11.1.2 vi er forpligtede til at gøre det i henhold til gældende love, regler eller bestemmelser

11.1.3 en væsentlig teknisk fejl forhindrer os i at tilbyde tjenesterne

11.1.4 du ikke, inden for et rimeligt tidsrum efter, at vi har bedt om det, tilvejebringer oplysninger for os, der er nødvendige for, at vi kan levere tjenesterne

11.1.5 vi har mistanke om, at du kan være gået konkurs eller har problemer med at opnå kredit

11.1.6 det er forbudt for dig at indgå et væddemål i henhold til et vilkår i din ansættelseskontrakt eller en sportsgrens ledelsesorgan eller anden faglig organisations regel, der gælder for dig

11.1.7 du placerer et væddemål på en sportskamp eller -begivenhed, hvori du deltager (eller hvori et hold, som du er en del af, eller som du er ansat hos, deltager), eller
11.1.8 vi har mistanke om, at du er skyldig i (eller kan være skyldig i) væsentlig misligholdelse af disse vilkår og betingelser.

11.2 Du accepterer at skadesløsholde og friholde spiludbyderen og dens ledende medarbejdere, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere, leverandører og webstedets eventuelle tredjepartsindholdsudbydere og tjenesteudbydere fra og mod alle former for tab, udgifter, skadeserstatninger og omkostninger som følge af din overtrædelse af de generelle vilkår og betingelser.

11.3 FOR UK SPILLERE. Mr Green er deltager i prøveprojektet “Single Customer View”. Dette er et projekt, der skal sikre, at mennesker, der udviser højrisikoadfærd, er beskyttet mod spilrelaterede skader på deres helbred. For at gøre dette vil gambling-operatører, der deltager i forsøget, der leverer online gambling-produkter, tage skridt til at identificere kunder, som de mener ikke burde spille og dele nogle vigtige kundeoplysninger med GamProtect-systemet. Fra den 4. maj 2023 vil de deltagende spiloperatører bruge GamProtect til at identificere, om den samme kunde har en konto hos dem, og fortsætte med at lukke deres konto for at reducere risikoen for skade. Som sådan forbeholder Mr Green sig fra den 4. maj 2023 retten til at lukke din konto, hvor den identificerer dig som en kunde, som den mener burde være registreret hos GamProtect eller (ii) modtager oplysninger om dig fra GamProtect fra en anden deltagende operatør. For mere information om prøveprojektet med Single Customer View, og hvad der sker i tilfælde af en kontolukning, se venligst fortrolighedserklæringen, som findes her.

12. LUKNING AF KONTOEN

12.1 En spiller kan til enhver tid anmode om at få lukket sin spillerkonto ved at kontakte kundesupport. Hvis spiludbyderen ikke har mistanke om en overtrædelse af disse generelle vilkår og betingelser, skal spiludbyderen foretage udbetaling af spillerens disponible midler, fratrukket eventuelle tredjepartsgebyrer, inden for et rimeligt tidsrum efter opsigelsesanmodningen. Hvis spilleren har overtrådt disse generelle vilkår og betingelser, er spiludbyderen berettiget til at gøre krav på eventuelle gevinster, der er blevet udbetalt, eller foretage en modregning af gevinster i saldoen på spillerkontoen.

12.1.1 For personer bosiddende i Danmark, og med forbehold for afsnit 4, vil vi forsøge at returnere en eventuel resterende saldo til dig, der kan udbetales, 5 dage efter, at vi har modtaget alle relevante oplysninger til at foretage returneringen.

12.2 Hvis en spiller lukker en spillerkonto, vil alle midler (undtagen bonuspenge) blive overført til den bankkonto eller det kreditkort, hvorfra de indbetalte midler på spillerkontoen stammer fra.

13. INAKTIV KONTO

13.1 Spilleren accepterer og anerkender, at spillerkontoen automatisk vil blive klassificeret som inaktiv, hvis der ikke har været logget på og/eller af spillerkontoen i løbet af en sammenhængende periode på 12 måneder. Spiludbyderen vil ikke opkræve noget gebyr, når kontoen klassificeres som inaktiv.

14. PERSONOPLYSNINGER OG OFFENTLIGGØRELSE

Spiludbyderen er forpligtet til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, som du kan få adgang til her.

15. LOKALE LOVE OG FORBUD

15.1 Det er udtrykkeligt forbudt for personer, der er bosiddende i de følgende lande, at bruge webstedet og spille eventuelle spil, som stilles til rådighed af spiludbyderen. Ved at registrere dig som spiller bekræfter du, at du ikke er bosiddende i et af de følgende lande:
Afghanistan, Australien, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, Myanmar, Elfenbenskysten, Cuba, Den Dominikanske Republik Congo, Iran, Irak, Liberia, Libyen, Nordkorea, Serbien, Sudan, Syrien, USA, Zimbabwe og/eller enhver anden jurisdiktion, hvor din deltagelse ville være i strid med gældende lovgivning eller andre regler, herunder dem, vedrørende onlinespil.

15.2 Det er alene spillerens ansvar at forstå lovene i spillerens bopælsjurisdiktion, som knytter sig til alle aspekter ved at spille spil og/eller tjenester, der tilbydes af spiludbyderen. Din adgang til webstedet er på eget initiativ, og du er ansvarlig for din overholdelse af lokale love, hvis og i det omfang lokale love er gældende. Spiludbyderen garanterer ikke, at materiale på webstedet eller spiludbyderens tjenester er passende, tilgængelige eller tilladte i din jurisdiktion. Spiludbyderen er ikke i stand til at yde nogen juridisk rådgivning vedrørende dette, og spiludbyderen påtager sig intet ansvar overhovedet, hvis en enkeltperson handler i strid med eventuel lovgivning eller eventuelle bestemmelser ved udførelse af transaktioner med spiludbyderen på en hvilken som helst måde.

16. LINKS

16.1 Webstedet kan indeholde links eller henvisninger til andre websteder. Spiludbyderen har ingen særlig viden om oplysninger indeholdt på sådanne andre websteder og godkender ikke virksomheder eller produkter, som spiludbyderen linker til. Spiludbyderen er ikke ansvarlig for indholdet af eller politikkerne på sådanne andre websteder og påtager sig intet erstatningsansvar for eventuelle skader som følge af din adgang til eller brug af sådanne andre websteder. Hvis du beslutter dig for at besøge et tredjepartswebsted, hvortil webstedet linker, gør du det helt på egen risiko. Spiludbyderen forbeholder sig ret til til enhver tid at ophøre med at tilvejebringe ethvert link eller tilknyttet program.

17. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

17.1 Alt indhold på webstedet, såsom tekst, grafik, logoer, knapikoner, billeder, lydklip, digitale downloads og software, ejes og/eller licenseres af spiludbyderen. Du må ikke tilgå, udskrive og downloade dele af materialet fra webstedet, medmindre det udtrykkeligt er tilladt, og derefter udelukkende til din egen personlige og ikke-kommercielle brug. Oplysninger på webstedet må ikke ændres, distribueres eller vises uden udtrykkelig tilladelse fra spiludbyderen.

17.2 Spiludbyderens varemærker, handelsnavne og andre symboler, der er medtaget eller som der henvises til på webstedet (“mærkerne”), er beskyttet af national og international varemærkelovgivning. Al brug af mærkerne er strengt forbudt uden spiludbyderens forudgående skriftlige godkendelse. Mærkerne må ikke anvendes i forbindelse med et produkt eller en tjeneste, der ikke er godkendt af spiludbyderen, eller på nogen måde, der sandsynligvis vil skabe forvirring blandt kunderne, eller som taler nedsættende om eller bringer spiludbyderen i miskredit. Spilleren erhverver ikke nogen rettigheder i forhold til mærkerne eller andre materialer på webstedet. En overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre erstatningsansvar.

17.3 Hvis du overfører eller indsender materiale til webstedet (herunder, men ikke begrænset til kommentarer, forslag, problemrapporter, fejlrapporter og designidéer), accepterer du, at du automatisk tildeler spiludbyderen en ikke-eksklusiv, royalty-fri, verdensomspændende og permanent licens til at bruge, ændre, indarbejde og gengive sådanne materialer på enhver måde, og du giver afkald på alle dine ideelle rettigheder i forhold til sådanne materialer.

18. ANSVARSBEGRÆNSNING OG ANSVARSFRASKRIVELSE

18.1 I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende love, påtager hverken spiludbyderen eller nogen af dens tilknyttede virksomheder eller indholds- eller tjenesteudbydere sig noget ansvar for nogen direkte, indirekte, særlige, pønalt begrundede, hændelige, forhøjede eller følgeerstatninger, tab, omkostninger, udgifter og skadeserstatninger af nogen art, som følge af eller i forbindelse med din adgang til og brug af webstedet og/eller de tjenester, der leveres af spiludbyderen. Under ingen omstændigheder skal spiludbyderens samlede erstatningsansvar over for dig for alle skadeserstatninger, tab og søgsmålsgrunde overstige det beløb, som du har indbetalt på din spillerkonto i løbet af de seneste 90 dage regnet fra den dato, hvor hændelsen indtraf.

18.2 Spiludbyderen garanterer ikke, at webstedet eller de tjenester, som spiludbyderen leverer, vil blive leveret uden afbrydelser, forstyrrelser, forsinkelser eller andre typer af fejl, eller at eventuelle mangler vil blive afhjulpet. Webstedet og tjenesterne leveres, således som de nu er og forefindes.

18.3 Hvis spiludbyderen på grund af en teknisk fejl i systemerne, som spiludbyderen licenserer fra sine leverandører, eller på grund af andre årsager uden for spiludbyderens rimelige kontrol, foretager en fejlagtig betaling til spillerkontoen, skal en sådan fejlagtig betaling betales tilbage til spiludbyderen, så snart fejlen er blevet identificeret. Spiludbyderen er berettiget til at inddrive en sådan fejlagtig betaling uden spillerens forudgående samtykke. En sådan fejlagtig betaling betragtes som en gæld til spiludbyderen, indtil fejlen er blevet rettet. Spilleren er forpligtet til omgående at informere spiludbyderen efter at have fået kendskab til en fejlagtig betaling.

18.4 Dette afsnit anses ikke for at udelukke erstatningsansvar for noget, som det ville være ulovligt at udelukke i henhold til gældende lovgivning. Intet i disse generelle vilkår og betingelser udelukker eventuelt erstatningsansvar, som spiludbyderen kan forårsage, for så vidt angår svig, personskade eller død.

18.5 I det omfang, det er tilladt i henhold til lovgivningen, skal vores maksimale erstatningsansvar som følge af eller i forbindelse med din brug af webstederne, uanset søgsmålsgrunden (hvad enten det er i kontraktforhold, uden for kontraktforhold, brud på garanti eller på anden måde), ikke overstige værdien af de væddemål, som du placerede via din spillerkonto, for så vidt angår det væddemål eller det produkt, der gav anledning til det pågældende erstatningsansvar, og under ingen omstændigheder overstige 10.000 euro eller tilsvarende beløb i andre valutaer.

19. ÆNDRINGER

19.1 Spiludbyderen forbeholder sig ret til at ændre disse generelle vilkår og betingelser til enhver tid. Ændringer foretages på grund af, men ikke begrænset til: Myndighedernes lovkrav, forandringer i loven, tekniske grunde, af sikkerhedsmæssige grunde og lignende. Eventuelle væsentlige ændringer af disse generelle vilkår og betingelser vil blive meddelt spillerne på forhånd og vil træde i kraft ved spillernes accept. Hvis du ikke accepterer de ændrede eller nye generelle vilkår og betingelser, kan du ikke få adgang til, bruge eller fortsætte med at bruge webstedet eller enhver af de tjenester, som leveres af spiludbyderen, og spilleren skal kontakte kundeservice for at lukke kontoen og få udbetalt eventuelle resterende midler på spillerkontoen. Spiludbyderen råder dig til med jævne mellemrum at gennemlæse de generelle vilkår og betingelser for at blive informeret om eventuelle ændringer.

19.2 Spiludbyderen forbeholder sig endvidere ret til at ændre indholdet på webstedet til enhver tid uden forudgående varsel og vil ikke være erstatningsansvarlig over for nogen part på nogen måde for eventuelle konsekvenser af sådanne ændringer. Spiludbyderen kan suspendere, afbryde eller begrænse adgangen til enhver del af webstedet og/eller dets tjenester til enhver tid og uden varsel.

20. FORCE MAJEURE

20.1 Enhver fejl eller forsinkelse fra spiludbyderens side med opfyldelsen af sine forpligtelser i forbindelse med tjenesterne anses ikke for et brud på spildudbyderens forpligtelser over for dig, hvis en sådan fejl eller forsinkelse skyldes brand, oversvømmelse, jordskælv, naturkatastrofer, elektrisk svigt af offentlige forsyningstjenester, krig, terrorisme, oprør, civile uroligheder eller revolutioner, strejker, lockout, eller vanskeligheder med arbejdsstyrken, retskendelse, nedbrud, forsinkelser i eller afbrydelser af internettet eller telekommunikationsnetværk, tredjeparters manglende opfyldelse af forpligtelser eller enhver anden lignende årsag uden for spiludbyderens rimelige kontrol. Spiludbyderen påtager sig intet erstatningsansvar for følgerne af sådanne force majeure-begivenheder.

21. ANVENDELSE AF GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

21.1 Disse generelle vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem dig og spiludbyderen og erstatter enhver og alle tidligere og eksisterende aftaler med hensyn til webstedet og de tjenester, som leveres af spiludbyderen. Du anerkender, at spiludbyderen ikke har fremsat nogen erklæringer, løfter eller indgået aftaler med dig vedrørende de emner, der omhandles i de generelle vilkår og betingelser, som ikke er indeholdt heri.

21.2 Hvis en bestemmelse i disse generelle vilkår og betingelser anses for at være ulovlig eller ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse udskilles fra disse generelle vilkår og betingelser, og alle andre bestemmelser skal forblive i kraft uanset denne udskillelse.

21.3 Spiludbyderen forbeholder sig ret til at overdrage eller på anden måde lovligt overføre denne aftale. Du må ikke overdrage eller på anden måde overføre denne aftale.

22. LOVVALG OG TVISTER

22.1 Ved at tilgå webstedet og/eller registrere dig som spiller accepterer du, at alle anliggender vedrørende din adgang til og brug af webstedet og tjenesterne, som leveres af spiludbyderen, er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen på Malta,(med undtagelse for Danske spillere. Se point 22.2 og 22.3) uden hensyntagen til eventuelle lovvalgsbestemmelser.

Enhver tvist, der udspringer af din brug af webstedet og/eller spiludbyderens tjenester, skal afgøres ved domstolene på Malta,(med undtagelse for Danske spillere. Se point 22.2) og du accepterer hermed at underkaste dig sådanne domstoles enekompetence.

Som bosiddende og borger i Den Europæiske Unionen, har du ret til at anmelde tvister for online service kontrakter til EU online platform via følgende link:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

22.2 Hvis du er bosiddende i Danmark og spiller, mens du befinder dig i den danske jurisdiktion, er disse vilkår og betingelser underlagt dansk lovgivning.

22.3 Du bekræfter hermed at, medmindre andet er angivet, at spil og tjenester er organiserede i Malta.

——————————————————–

DEL B – SPILSPECIFIKKE REGLER

1. CASINOREGLER
Reglerne for Casinospil findes i hvert enkelt spil.

2. LIVE CASINO:
Reglerne for Live Casinospil findes i hvert enkelt spil.

3. KENO

3.1 Kenospil er ikke tilladt i Danmark.

3.2 Spillere deltager i Keno-væddemål, der bestemmes af resultatet af tal, der trækkes af en tilfældig talgenerator (“RNG”, random number generator), som leveres til Mr Green af ElectraWorks Limited med adresse på Gibtelecom, Mount Pleasant, South District, GX1111AA, Gibraltar. ElectraWorks Limited er licenseret til at levere spillesoftware af Gambling Commission of Great Britain.

3.3 For at begynde med at spille skal du vælge dine vindertal fra 1 til 80 og tjekke præmietabellen for vinderkombinationer og hvor meget, du kan vinde.

3.4 Efter at have valgt tallene, skal du indstille din indsats og bestemme, hvor mange Kenotavler du ønsker at spille på.

3.5 Når nedtællingsuret når nul, begynder det næste spil, og du skal have placeret hele din indsats, før timeren når nul for at spille.

3.6 På nulpunktet vil den tilfældige talgenerator trække 20 kugler tilfældigt. Hvis nogen af dine valgte heldige kugler stemmer overens med tavlen med tilbudte spillervæddemål, vinder spilleren i overensstemmelse med præmietabellen. Hvis for eksempel du spiller 10 kugler, og alle 10 trækkes, vinder spilleren den maksimale præmie, der er til rådighed. Gradvist mindre beløb vindes, når færre kugler matcher.

4. JACKPOT-VÆDDEMÅL

4.1 Under fanen ‘Jackpots’ eller lignende på vores sportsvæddemål-sider giver vi adgang til sportspuljer, som drives af Colossusbets Ltd (“Colossus Bets”). Colossusbets Limited reguleres af UK Gambling Commission. Licensnr.: 000-031514-R-314905-001.

4.2 De komplette regler for sådanne puljeprodukter findes under fanen ‘Hjælp’ i Jackpots-produktet. Medmindre andet er angivet i de pågældende regler, fungerer Mr Green som agent for Colossus Bets i forhold til deres sportspuljer. Eventuelle spørgsmål, du måtte have vedrørende din væddemålsaktivitet i Colossus Bets’ puljer, skal rettes til Mr Green. I det omfang, Mr Green er ude af stand til at besvare dit spørgsmål, vil vi kontakte Colossus Bets.

5. SPORTSSPIL

5.1 Alle væddemålstilbud leveres til os af Kambi Malta Limited, et selskab registreret på Malta med selskabsnummer C-49777, hvis hjemsted er på Level 3, 75 Quantum House, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1120, Malta, som driver virksomhed i henhold til en licens udstedt af MGA med nummer MGA/CL4/659/2010.

5.2 Vilkårene og betingelserne for sportsspil, herunder væddemålsreglerne, er en integreret del af kontrakten mellem Mr Green og dig, og ved at acceptere vores generelle vilkår og betingelser bekræfter du hermed, at du har læst og forstået væddemålsreglerne, og at du vil overholde dem. De specifikke vilkår og betingelser er tilgængelige her. I overensstemmelse med afsnit 1.1 i disse generelle vilkår og betingelser skal alle de betegnelser, der er defineret i disse vilkår og betingelser for sportsspil, forstås som defineret i de generelle vilkår og betingelser.

5.3 Hvis nogen del af vilkårene og betingelserne for sportsspil, herunder væddemålsreglerne, er uoverensstemmende med disse generelle vilkår og betingelser, så skal sidstnævnte have forrang.

——————————————————————————–

DEL C – VILKÅR OG BETINGELSER FOR BONUS

Disse vilkår og betingelser for bonus (“generelle bonusvilkår”) gælder for alle Mr. Greens kampagner og konkurrencer, der tilbydes af os til dig (“kampagner”) til enhver tid, og udgør en del af de generelle vilkår og betingelser mellem dig og os. Kampagner vil også have specifikke vilkår, der gælder for de pågældende kampagner, og vi vil præcisere disse over for dig forud for din deltagelse i den pågældende kampagne. Eventuelle kampagnespecifikke vilkår udgør en del af disse generelle bonusvilkår.

Medmindre det udtrykkeligt er fastsat, i tilfælde af eventuel uoverensstemmelse mellem disse generelle bonusvilkår og eventuelle specifikke kampagnevilkår, så skal de specifikke kampagnevilkår have forrang. Ved at deltage i en kampagne accepterer du at være bundet af disse generelle bonusvilkår.

1. GENERELT

1.1 Mr Green kan fra tid til anden tildele bonusmidler eller bonusspin til spillere (for eksempel en login-bonus på 5 euro eller en indbetalingsbonus på 100 % op til et bestemt beløb).

1.2 En oversigt over nuværende bonus-/bonusspin-tilbud er angivet på “kampagnesiden’ på webstedet. Oversigten indeholder ikke kampagner, der tilbydes via andre kanaler.

2. BONUSMIDLER

2.1. I det omfang, det anvendes i eventuelle kampagnespecifikke vilkår, betyder “bonus” eller “bonusmidler” eventuelle midler eller tilsvarende, som vi har krediteret bonusbeholdningen på din spillerkonto (“bonussaldo”). Bonusmidler kan ikke udbetales direkte, men skal bruges til placering af indsatser på webstedet. Afhængigt af kampagnen, kan disse bonusmidler konverteres til rigtige penge på din konto (“kontantsaldo”) efter at have opfyldt et bestemt sæt vilkår og betingelser i kampagnen (f.eks. et indsatskrav).

2.2. “Bonusspin” betyder en bonus, der består af retten til at spille spil, der ikke kræver nogen indsats.

3. INDSATSKRAV

3.1. Et indsatskrav betyder det antal gange, som du skal satse værdien af en bonus, der er tildelt dig, før den pågældende bonus bliver en del af din kontantsaldo (et “indsatskrav”). Indtil du har opfyldt indsatskravene for en bonus, vil alle gevinster fra den pågældende bonus være afventende og kan ikke udbetales. Hvis du opgiver
bonussen, vil alle bonusmidler (dvs. gevinster relateret til den pågældende bonus) også blive fjernet. Det almindelige bonus-indsatskrav er 35 gange beløbet af den modtagne bonus. Alle gevinster, der er opnået ved brug af bonusspin, betragtes som bonusmidler og skal satses i henhold til de indsatskrav, der gælder for den pågældende kampagne, før de kan udbetales.

3.1.1 For danske kunder er de normale indsatskrav 10 gange bonusbeløbet.

3.2. Hver kampagne har kampagnespecifikke indsatskrav, der vil blive præciseret over for dig i de kampagnespecifikke vilkår. Indsatskrav gælder ikke for eventuelle væddemål, der foretages med din kontantsaldo.

3.3. Det er spillerens ansvar at sikre, at spilleren til enhver tid er bekendt med kampagnevilkårene og -betingelserne.

3.4. Du kan altid kontrollere, hvorvidt du har opfyldt indsatskravet for en aktiv bonus ved at besøge afsnittet “aktive Casinobonusser” på din spillerkonto.

3.5. Casinospil bidrager til indsatskravet som følger:

• Slots: 100 %
• Live Dream Catcher: 50 %
• Monopoly live: 50 %
• Deal eller No Deal Live: 50 %
• Al Live Roulette og Live Blackjack: 10 %
• Alle andre Live Casinospil: 10 %
• Alle ikke-Live bordspil: 5 %

3.5.1 For danske kunder bidrager ikke-live-casinospil 100 % til indsatskravet. Alle live-casino-spil bidrager ikke til indsatskravet.

3.5.2 Lightning-gebyret, der er forbundet med enhver indsats, der er placeret på Lightning Blackjack, bidrager ikke til gennemspilskrav for bonusser.

3.5.3 Lightning-gebyret, der er forbundet med enhver indsats placeret på Lightning Baccarat, bidrager ikke til gennemspilskrav for bonusser.

3.6. Chip coverage betyder det antal mulige udfald, som du kan dække for at din indsats tæller med til det gennemspilskrav, der er beskrevet i 3.1.

3.7 Uanset reglerne i 3.5 ovenfor tæller din indsats ikke med i forhold til gennemspilskravet under de omstændigheder og for de Pragmatic Play™-spil, der er anført i nedenstående tabel:

 Kun Pragmatic Play™ spil  Omstændighed
Alle roulette (undtagen American) Når du dækker 25 numre eller flere på bordet
American roulette Når du dækker 26 numre eller flere på bordet
Dragon Tiger Når du dækker både Dragon og Tiger
Football Studio Når du dækker både Home og Away
Baccarat Når du dækker både Player og Banker

4. INDSATSRÆKKEFØLGE

4.1. Ved deltagelse i en kampagne vil enhver disponibel kontantsaldo på din spillerkonto blive brugt til at placere væddemål først. Bonusmidler bruges kun, når din kontantsaldo er opbrugt eller er utilstrækkelig til at dække indsatsen.

4.2. Du må ikke deltage i mere end én kampagne på samme tid. Hvis du deltager i en ny kampagne på et tidspunkt, hvor du allerede har en eksisterende bonus, vil bonusmidlerne forbundet med den eksisterende bonus gå tabt.

4.3. Hvis en spiller forsøger at bruge sin Casinobonus eller bruge bonusspins, mens deres ‘rigtige penge’ er låst i et igangværende sportsvæddemål, vil dette blive betragtet som kampagnemisbrug og et brud på vores vilkår og betingelser

5. UDBETALINGER

5.1. Du kan til enhver tid få udbetalt din kontantsaldo med forbehold af de generelle vilkår og betingelser. Hvis du får udbetalt en del af din kontantsaldo, mens du stadig har en aktiv bonus, vil du dog miste en eventuel resterende bonussaldo. Se venligst de generelle vilkår og betingelser for nærmere oplysninger om at få udbetalt midler fra din spillerkonto.

6. RIMELIG BRUG/BONUSMISBRUG

6.1. Du må ikke deltage i eventuel aktivitet, som er beregnet til at drage urimelig fordel af en bonus, herunder ved at udføre en forbudt handling (som defineret i afsnit 7 i de generelle vilkår og betingelser (uretmæssig brug)).

6.2. Hvis spiludbyderen har begrundet mistanke om, at der gøres krav på en bonus af eller til fordel for den samme person mere end én gang, eller af en gruppe af mennesker, der handler sammen, så kan vi fjerne tilgængeligheden af en sådan bonus eller alle bonusser for den pågældende kunde eller gruppe af kunder og/eller ugyldiggøre en indsats finansieret med bonussen og fjerne eventuelle gevinster fra en sådan indsats.

6.3. Mr Green forbeholder sig ret til at tilbagetrække tilgængeligheden af eventuel kampagne for enhver kunde eller gruppe af kunder til enhver tid og efter Mr Greens eget skøn.

7. BEGRÆNSNINGER PÅ KAMPAGNESPIL

7.1. Spiludbyderen pålægger visse begrænsninger på den måde, hvorpå du kan satse en bonus, når du deltager i en kampagne (“begrænsning på kampagnespil”).

7.2. Typen af begrænsning på kampagnespil, der gælder for bonussen, vil afhænge af typen af den tilbudte bonus, men kan omfatte ting såsom:

7.2.1. maksimum- eller minimumsindsats

7.2.2. kvalificerende spil eller produkter, og

7.2.3. begrænsninger i dine spilmønstre.

7.3. Begrænsningerne på kampagnespil, der gælder for en bonus, angives i de kampagnespecifikke vilkår.

7.4. Spiludbyderen forbeholder sig ret til at afvise, ophæve eller tilbagekræve en bonus og/eller eventuelle verserende gevinster fra gameplay ved hjælp af bonusmidler, hvis et vilkår i afsnit 2 er blevet overtrådt, eller hvis der er bevis for, at en spiller misbruger kampagnerne eller bruger kampagnen til at garantere fortjeneste uanset resultatet, hvad enten dette sker individuelt eller som del af en gruppe.

7.5. Kun én konto pr. spiller er tilladt. Det er ikke tilladt for en spiller at bruge en anden spillerkonto til at omgå denne begrænsning og opnå mere end én bonus/bonusspin/kontanttilbud. Desuden forbeholder Mr Green sig ret til at lukke enhver spillers konto og beslaglægge eventuelle eksisterende midler, hvis Mr Green har mistanke om enhver form for misbrug, svig eller anden unødig brug af spillerens konto.

7.6. Nogle spil er udelukket fra bonusspil, og det er ikke tilladt for spilleren at satse bonusmidler på nogen af de udelukkede spil. Listen over udelukkede spil findes i afsnit 7.7. Bemærk at ikke alle slot-spil er anført i afsnit 7.7, men hvert eneste slot-spil, som er blevet udelukket fra bonusindsatser, er blevet teknisk blokeret, og det er ikke muligt at foretage indsatser med bonusmidler i disse spil.

7.7. Spil udelukket fra bonusspil:

Abracardabra Mega Moolah
Arabian Nights Midas Gold
Avalon Mirror Magic
Aztec Idols Monster Wins
Big Spinner Multifruit 81
Bork the Berzerker Hack n Slash Mystery Joker 6000
Cash Splash Mystery Reels
Casino Win Spin Osiris
Castle Builder Ozwin’s Jackpots
Cosmic Fortune Persian Fortune
Count Duckula Pots O’Luck
Dead Or Alive Power Force Heroes
Deck The Halls Power Force Villains
Devil’s Delight Queen of Riches
Diamond Gamevy Railroad
Divine Fortune Rainbow Jackpots
Dragon Sisters Red Hot Wild
Football Champions Cup Reels of Wealth
Fortune Gamevy Robin Hood
Fortunes of Ra Santas Wild Ride
Fortunes of Sparta Secrets of Christmas
Fruit Warp Sinbad’s Golden Voyage
Golden Sky Lounge
Golden Mane Soldier of Rome
Gong Xi Fa Cai Spina Colada
Good Girl, Bad Girl Star Quest
Hall of Gods Super Lucky Frog
Hellboy Super Nudge 6000
Holmes and the Stolen Stones Superman Last Son of Krypton
Immortal Romance Tetris
Jackpot 6000 The Tipsy Tourist
Joker 8000 Treasure Nile
Joker Pro Triple Red Hot 7s Free Games
Jokerizer Tuts twister
Keno Vampires
Kings of Chicago Vikings of fortune
Laser Fruit Wild Circus
Leprechaun Goes to Hell Wild Spartans
Lucky Little Devil Wild Swarm
Lucky Little Gods Wild West
Medusa II Jackpots Wild Wheel
Medusa 2 H5 HQ Winstar
Mega Fortune Worms Reloaded
Mega Fortune Mobile Dead or Alive 2
Mega Joker /

7.8 Sportsvæddemål tæller ikke i forhold til indsatskravene.

7.9. Det er forbudt for dig at placere eventuelle væddemål, der overskrider den maksimale bonus-væddemålsstørrelse, når du bruger bonuspenge. Den maksimale bonus-væddemålsstørrelse er 5 euro / 5 USD / 5 GBP / 50 NOK (eller tilsvarende valuta) pr. væddemål/spin eller tilsvarende, medmindre andet er angivet i de specifikke vilkår og betingelser, der gælder for enhver bonuskampagne. Bemærk at det er dit ansvar at sikre, at du altid er opmærksom på den maksimale bonus-væddemålsstørrelse. I tilfælde af væddemål, der overskrider den maksimale bonusvæddemålsstørrelse, kan en konto blive kontrolleret, og bonusmidlerne kan blive konfiskeret i forbindelse dermed.

7.10 En spiller kan ikke bruge bonuspenge til at placere væddemål, der dækker mere end to tredjedele (2/3) af alle mulige resultater af begivenheder eller spil med flere resultater.

7.11 Mr Green forbeholder sig ret til at annullere gevinster som følge af placering af væddemål med en aktiv bonus, hvor en værdi, eller en del af en værdi, er blevet opbygget af en spiller og efterfølgende aktiveret med en indbetaling af rigtige penge. Dette afsnit finder anvendelse, hvis en del af værdien blev skabt med en velkomstbonus uden krav om indbetaling eller et bonusspin.

7.12 Hvis en spiller bruger en proxyserver eller lignende til at oprette forbindelse til webstedet for at ændre eller skjule spillerens sande identitet, eller for at ændre eller skjule den sande identitet af spillerens computerudstyr, forbeholder Mr Green sig ret til at ugyldiggøre alle bonusser og eventuelle gevinster, der blev vundet ved spil med bonuspenge.

7.13. Udbetalinger af gevinster vundet med en bonus eller et bonusspin, der blev tildelt uden at foretage en indbetaling, har et loft på 100 euro (eller tilsvarende i din lokale valuta), medmindre specifikke vilkår finder anvendelse.

7.14. Mr. Green forbeholder sig retten til at afvise bonuspengene, hvis de ikke er fuldt handlet inden for den angivne periode. De angivne perioder er:

7.14.1. 60 dage for danske beboere
7.14.2. 30 dage for alle øvrige beboere

7.15 Eventuelle bonusser og/eller bonusspin kan kun bruges én gang pr. husstand, familie, adresse, e-mailadresse og IP-adresse.

8. SPORTSSPIL-BONUS

8.1 Eventuelle sportsspil-væddemål, der foretages ved hjælp af bonusmidler, profit boost, odds boost, risikofrie væddemål eller bonusspil, må ikke placeres på resultater, som er forbundet eller i strid med hinanden. Enhver afdækning af risiko ved at vælge forbundne resultater for at sikre en fortjeneste med de bonustyper, der er nævnt ovenfor, vil blive betragtet som en overtrædelse af vores generelle vilkår og betingelser.

——————————————————————————–