Budu platit nějaký poplatek za učinění výběru prostředků?

Mr Green nabízí každému hráči jeden (1) výběr zdarma v sedmi (7) po sobě jdoucích dnech. Každý další výběr v této lhůtě bude zpoplatněn, viz vysvětlení našich poplatků níže.

WDfee