12.11.16 — 10€ Sportsbetting SMS (Austria v Ireland)